לידים כפולים / פיקטיביים

מערכת הייפר עוזרת למשתמשיה ליצור מאגר לקוחות אמיתי (מטוייב). המערכת בודקת את הלידים בעת קבלתם / שמירתם במערכת ומוודאת שאינם כפולים, על ידי בחינת מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של הליד.

לידים כפולים / פיקטיביים

מבוא

עמוד זה מציג בפני המשתמש את פרטי הלידים המסומנים במערכת ככפולים / פיקטיביים.

טבלה זו תציג לידים הנמצאים באחד מהסטאטוסים הבאים:

  • ליד כפול - לידים כפולים הינם פרטי לקוחות שהתקבלו למערכת או נשמרו באופן ישיר על אף שפרטיהם כבר קיימים במערכת.
  • פרטי התקשרות שגויים - כאשר התקבל ממנוע חיצוני מידע שגוי (כדוגמת אותיות בשדה מספר טלפון) או כאשר הוגדר הלקוח באופן ידני כלקוח פיקטיבי בלשונית מגעים והתקשרויות בכרטיס הלקוח. במקרה זה, תירשם בשדה "תקציר האירועים האחרונים", הסיבה למתן סטאטוס זה ללקוח על ידי הנציג.

טבלה זו משמשת את מנהלי השיווק והמכירות ואת מנהלי המערכת למדידת איכות הלידים. מידע זה מהווה כלי חשוב לארגון בבדיקה ומעקב אחר שני המדדים הבאים:

  1. כמות הלידים ש"נפלו" בשלבי השיווק ויצירת הקשר הראשוני של הנציגים. אלו הלידים שהוכרזו כפיקטיביים על ידי נציגי החברה.
  2. יחס המרה - בחינת כמות הלידים שלא הומרו ממערכות חיצוניות אל תוך טבלת הלקוחות של החברה.
הלידים הכפולים/פיקטיביים נשמרים במאגר הלידים הכפולים בטבלת Bad Client Leads המפורטת בתחתית עמוד זה.

איתור לידים

בראש הטבלה ניתן לבצע חיפוש ליד על פי ערך שדה מזהה ולחיצה על לחצן חפש. לחצן התקבל היום משמש כמסנן להצגת כלל הלידים הכפולים / פיקטיביים שהתקבלו במערכת ביום הנוכחי. כמו כן, ניתן להיעזר בלחצן אשף החיפוש על מנת לסנן ולהציג לידים כפולים / פיקטיביים בהתאם לדרישות המשתמש והארגון (כדוגמת לידים מהחודש האחרון בלבד). למידע נוסף אודות בניית אשף חיפוש לחץ כאן.

סימון שורת ליד תציג מידע נוסף אודות ליד זה בשדות המידע תחתית העמוד. ניתן להוסיף / לערוך את שדות אלו בהתאם לצורך. לחיצה כפולה על שורת ליד תפתח את כרטיס הלקוח.

שים לב - כאשר ליד נרשם כליד כפול לכרטיס לקוח קיים במערכת, פרטיו יירשמו גם בכרטיס הלקוח הקיים, בלשונית מידע נוסף, תחת "לידים כפולים / פיקטיביים".

שחזור לידים

כאשר מעוניינים לשחזר ליד ולהפכו לליד אמיתי, יש לסמנו בטבלה וללחוץ על לחצן שחזר, הנמצא בראש העמוד. לאחר לחיצה על לחצן זה יתבקש המשתמש לאשר את הפיכת הליד למצב של ליד חדש ולגיטימי. לאחר אישור המערכת תיצור כרטיס לקוח חדש עבור ליד זה.

מחיקת לידים

על מנת למחוק לידים, יש לסמנם וללחוץ על לחצן מחק, הנמצא בראש העמוד. פעולה זו משמשת בעיקר לצרכי סדר.

מנהל המערכת

שחזור לידים

כאשר מבוצע שחזור לידים, ייפתח כרטיס לקוח חדש ובו יעודכנו כל הערכים שעודכנו בשדות המידע בטבלת Bad Client Leads.

הפיכת ליד לפיקטיבי / כפול ועדכון טבלת Bad Client Leads

כאשר הופכים כרטיס לקוח לפיקטיבי / כפול, יישמרו אך ורק ערכי השדות הנמצאים בטבלת Bad Client Leads. לכן, אם ישנם שדות בכרטיס הלקוח (טבלת Clients) שאינם נמצאים בטבלת Bad Client Leads, יש לעדכנם בטבלה זו מראש ואף בשלב ההטמעה באמצעות הוספת השדות המתאימים, כך שערכי שדות אלו יקלטו. שים לב - כל הערכים השייכים לשדות שאינם נמצאים בטבלת הלידים הפיקטיביים / כפולים ימחקו אם לא יוספו לטבלה זו מראש.

מחיקת ליד כפול / פיקטיבי

מחיקת ליד מטבלת הלידים הכפולים / פיקטיביים תעביר את הליד לרשימת פריטים שנמחקו (סל מחזור) של טבלת Bad Client Leads.