עצי מסמכים המצורפים לכרטיס לקוח / ספק / פרוייקט

מערכת הייפר מאפשרת צירוף ושיוך מסמכים לכרטיסי לקוחות / ספקים / פרוייקטים על מנת לייעל את תהליך העבודה ולהקל על המשתמש בריכוז וארגון חומרים הנוגעים ללקוחות, ספקים ופרוייקטים.

עצי מסמכים המצורפים לכרטיס לקוח / ספק / פרוייקט

לשונית זו הינה לשונית מידע בלבד, המציגה את ריכוז כלל המסמכים במערכת ואת מיקומם בכרטיסים השונים. בטבלה ניתן לראות את פרטי התיק (כרטיס) שאליו משוייך המסמך, את מיקום הקובץ בעת המסמכים, פרטיו ויוצרו. לחיצה כפולה על כל אחת משורות המסמכים, תעביר את המשתמש לכרטיס הלקוח / ספק / פרוייקט. על מנת לפתוח את הקבצים, יש להכנס בכרטיס אליו הפנתה המערכת ללשונית מסמכים, ולפנות לקובץ הרצוי בהתאם למיקומו בעץ.

ניתן לחפש מסמך על פי שמו, בשדה החיפוש שבראש הטבלה וללחוץ על לחצן חפש. לחלופין, ניתן להשתמש באשף החיפוש לבניית מסנני חיפוש מותאמי משתמש.