כרטיס פרויקט

מערכת הייפר מאפשרת הקמת כרטיס פרוייקט לשם ניהולו ומעקב אחר ההתקדמות בביצועו, ניהול המגעים וההתקשרויות של המעורבים בפרוייקט, ריכוז המסמכים הנוגעים לפרויקט ופרטי אנשי הקשר המעורבים.

כרטיס פרוייקט
כרטיס פרויקט

הלשונית הראשית של כרטיס הפרוייקט, מכילה מידע כללי אודות הפרוייקט. בראש העמוד מופיעים שדות האפיון הבאים:

  • שם הפרויקט - בשם זה יוצג הפרויקט במערכת.
  • מספר פרויקט - מספר ייחודי אוטומטי הניתן לפרויקט על ידי המערכת לצורך זיהויו.
  • מספר זהות / ח.פ - מספר זיהוי עבור הפרוייקט (שדה זה אינו שדה חובה).
  • כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע - מטבע ברירת המחדל עבור מסמכי הפרוייקט.
  • קישור למוצר - קישור למוצרי הפרוייקט.

לאחר הגדרת שדות אלה, יש להגדיר בלשונית "ראשי" במרכז העמוד את הרשאות הגישה לפרויקט זה והגבלתה לקבוצות / משתמשים בהתאם לצרכי הארגון. לסיום יש לשמור את ההגדרות באמצעות לחיצה על לחצן שמור, הנמצא בתחתית העמוד.

לאחר יצירת כרטיס הפרוייקט, יהפכו הלשוניות הבאות לזמינות בכרטיס:

  • אנשי קשר נוספים - למידע נוסף אודות לשונית זו לחץ כאן.
  • מגעים והתקשרויות - למידע נוסף אודות לשונית זו לחץ כאן.
  • מסמכים - למידע נוסף אודות לשונית זו לחץ כאן.
  • יומן שינויים - למידע נוסף אודות לשונית זו לחץ כאן.