אנשי קשר נוספים

לשונית זו משמשת לרישום אנשי הקשר המעורבים בפרוייקט, פרטיהם ותפקידם.

אנשי קשר נוספים

בראש העמוד ישנו שדה חיפוש לאנשי הקשר המשוייכים לפרויקט זה. כמו כן, ישנם לחצני פעולה הזמינים לאחר עדכון פרטי אנשי הקשר וסימון אחד מהם. במרכז המסך, יש למלא את פרטי איש הקשר החדש. שים לב - שדות המסומנים בכוכב הינם שדות חובה. כלל השדות ותפקידם מפורטים בתחתית עמוד זה.

בצדו הימני של המסך, מוצג עץ אנשי הקשר. העץ נבנה באופן אוטומטי על ידי המערכת בהתאם למחלקות / סניפים הנרשמים בכרטיס איש הקשר בשדה "שם סניף / מחלקה". לאחר יצירת איש קשר ומילוי שדה זה, תיווצר באופן אוטומטי צומת (תיקייה) בעץ עם כותרת זו. כל איש קשר נוסף שישוייך בכרטיסו למחלקה זו, יירשם תחת צומת זה. מתחת לשם איש הקשר, ירשם תפקידו כפי שנרשם בשדה "תפקיד / תיאור".

לחצני הפעולה

בלשונית זו ישנם מספר לחצני פעולה:
  • הוסף רשומה - הוספת איש קשר חדש.
  • דוא"ל חדש - שליחת הודעת דוא"ל לאיש הקשר.
  • SMS חדש - שליחת SMS לאיש הקשר.
  • פגישה חדשה - קביעת פגישה עם איש הקשר.
  • הדפס על מעטפה - הדפסת פרטי איש הקשר על מעטפה.
  • העתק איש קשר למכתב - העתקת פרטי איש הקשר לזכרון המחשב ואפשרות להדבקתם במחשב במשתמש.
  • מחק - מחק איש קשר.