יומן שינויים

לשונית זו הינה לשונית מידע בלבד המרכזת את כלל השינויים שנעשו בכרטיס הפרוייקט. יומן השינויים משמש למעקב אחר שינויים ועדכונים שבוצעו בכרטיס, על ידי מעורבים שונים בפרויקט.

יומן שינויים