מוצרים / פריטים, לקוחות מיוצגים (כמתווך)

לשונית מוצרים / פריטים מציגה את כלל המוצרים והפריטים המעודכנים במערכת ומשוייכים לספק זה (כפי שהוגדר בכרטיס המוצר). אם הספק מוגדר כמתווך, תופיע במקומה לשונית לקוחות מיוצגים (כמתווך).

מוצרים / פריטים

טבלת מוצרים / פריטים

טבלה זו מרכזת את כלל המוצרים המוצעים לארגון על ידי ספק זה. לצד כל מוצר מופיעים פרטיו הכוללים מחיר ואפיון המוצר. ניתן להוסיף לטבלה שדות מידע נוספים בהתאם לצרכי המשתמש. כמו כן, בשדה "ספק ברירת מחדל", מוצג שם הספק המוגדר כברירת מחדל - הספק הנבחר לאספקת מוצר זה מבין כלל הספקים המציעים את המוצר. ספק ברירת המחדל נבחר ומוגדר על ידי המשתמש בכרטיס המוצר. (לפרטים אודות ביצוע הגדרה זו לחץ כאן.

המערכת מאפשרת לבצע עדכון למחיר מוצר של ספק באמצעות לשונית "עדכן את מחיר המוצר" הנמצאת בחלקו התחתון של העמוד.

עדכן את מחיר המוצר

בשדות אלה ניתן לעדכן מחיר חדש עבור המוצר לספק הנוכחי. השדות מציגים את המידע על תמחור שורת המוצר המסומנת בטבלת המוצרים העליונה. על מנת לראות את פרטים אלו, יש לסמן את שורת המוצר וללחוץ על לחצן טען עדכון אחרון. שים לב - במידה וספק ברירת המחדל בשורה המסומנת הינו ספק אחר, ניתן באמצעות לחצן זה לראות את המחיר המוצע על ידי הספק הנוכחי.

לאחר טעינת המחיר, ניתן לשנותו ולהגדיר מחיר חדש עבור המוצר, מטבע חדש ותוקף לתחילת עבודה עם מחיר זה. לאחר עדכון פרטים אלו, יש ללחוץ על לחצן שמור עדכון מחיר. פעולה זו, מעדכנת את מחיר המוצר החדש המוצע על ידי הספק, בתוך כרטיס המוצר. עדכון זה אינו מהווה אישור לתחילת רכישת המוצר מהספק במחיר זה. על מנת לאשר זאת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • הכנס למודול ניהול ובניית מוצרים.
  • פתח את כרטיס המוצר הרצוי.
  • הכנס ללשונית "ספקים" בכרטיס המוצר.
  • מתוך רשימת הספקים המציעים את המוצר ומופיעים בטבלה בעמוד זה, סמן את הספק הרצוי עם הצעת המחיר החדשה (כפי שעודכנה בסעיף הקודם).
  • לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל ולאחר מכן על לחצן הנמצא בתחתית העמוד.

לאחר ביצוע פעולות אלה, יעודכן מחיר המוצר של הספק.

לקוחות מיוצגים (כמתווך)

כאשר הספק מוגדר כמתווך בארגון, לשונית זו תציג את פרטי הלקוחות עבורם משמש ספק זה כמתווך. לחיצה כפולה על שורת לקוח תפתח את כרטיס הלקוח הנבחר.

לקוחות מיוצגים