יומן שינויים

זוהי לשונית מידע בלבד, המציגה את כלל השינויים שבוצעו בכרטיס הספק. שינויים אלה מתועדים באופן אוטומטי על ידי המערכת ואינם ניתנים למחיקה. רשומה חדשה תיווצר על כל שדה שעודכן על ידי המשתמש.

מוצרים / פריטים

בטבלה זו יוצג מועד השינוי, פרטי המשתמש שביצע את השינויים, פרטי הטבלה אליה משוייך השדה, שם השדה, הערך הקודם והערך החדש. הטבלה מאפשרת למשתמש מעקב אחר שינויים שבוצעו במכוון או בטעות ובעצם כך מאפשרת מעקב נוח אחר פרטי הלקוח לצרכי ביקורת ומונעת כל אפשרות לשינוי פרטים ללא ידיעת מנהל תיק הלקוח או האחראי על הלקוחות.