עסקאות פתוחות

לשונית זו מציגה את כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח ומאפשרת סינון של תוצאות הטבלה. ללשונית זו שלושה אזורים:

 1. סרגל סיכום הנתונים
 2. טבלת העסקאות הפתוחות
 3. סיכום החשיפה לפי מכשירים / נכסים

ממשק למערכת המסחר - סיכום חשיפה

סרגל סכימת הנתונים

בראש הטבלה מוצג סיכום המידע:

סרגל סכימת הנתונים

 • Count: מונה עסקאות פתוחות.
 • Total P&L: סיכום רווח/הפסד (עבור העסקאות המוצגות בלבד). מוצג במטבע חשבון הלקוח וכולל את שקלול הריבית והעמלות.
 • Volume (USD): היקף עסקאות (מחזור המסחר) מתורגם למטבע דולר. סיכום כלל היקף העסקאות הפתוחות והסגורות הכולל את המינוף.
 • Swap/Cost: סיכום עלויות העסקה הכולל ריבית ועמלה (לפי מטבע ניהול החשבון).
 • No Value Count: כמות עסקאות לא אמיתיות (שלא בוצעו בפועל).

טבלת העסקאות הפתוחות

שדות הטבלה מציגים את כל המידע על העסקאות הפתוחות לפי המספר המזהה של כל פעולה וכוללים את מועד הפעולה, פרטי הפעולה, סיכום עלויות וריכוז רווח והפסד. פירוט שדות הטבלה והסברים על שדות אלה ניתן למצוא בתחתית עמוד הדרכה זה.

בראש העמוד ישנם מספר לחצני פעולה:

רענן רשימה ריענון נתוני העסקאות הפתוחות.
אשף החיפוש איתור עסקאות פתוחות בהתאם לקריטריונים נבחרים. למידע נוסף אודות בניית אשף חיפוש לחץ כאן.
יצא נתונים יצוא הנתונים לקובץ אקסל.

סיכום החשיפה

בתחתית העמוד ניתן להציג את סיכום החשיפה של הלקוח לפי מכשירים / נכסים. תצוגה על פי מכשירים תציג את המכשירים הפיננסיים המופיעים בטבלה (שדה Symbol). תצוגה על פי נכסים תציג את נכסי כל אחד מהמכשירים הפיננסיים המופיעים בטבלה. יש לסמן את החיתוך הרצוי. בשורת הסיכום יופיעו ריכוזי הנתונים באופן הבא:
 • שם המכשיר (Symbol) בצבע סגול.
 • כמות הנכס הנרכש (Symbol A Volume) בצבע שחור. עסקאות מכירה (SELL) יופיעו במספר שלילי.
 • שווי כמות המכשירים / הנכסים בדולרים בצבע ירוק.

ממשק למערכת המסחר - סיכום חשיפה