היסטוריה

תוכנת הייפר מאפשרת לצפות בנתוני היסטוריית הפעילות לתאריכים נבחרים. לשונית זו מציגה את דגימות שווי התיק ואת דגימות העסקאות הפתוחות עבור תאריכים מבוקשים. המידע המוצג נלקח מטבלאות בסיסי הנתונים hyp_Trading System Equity History ו- hyp_Trading System PnL History. היסטוריית סיכומי הפעולות מוצגות בשתי טבלאות:
  • דגימת שווי תיק כל יום בחצות
  • דגימת מצב עסקאות פתוחות כל יום בחצות

המידע בטבלאות מוצג בהתאם לסינון המוגדר על ידי המשתמש. כמו כן, מציעה הלשונית הפקת דו"ח סיכום אחיד לשתי הטבלאות על פי טווח זמן מבוקש.

הסטוריה

הפקת הדוח

על מנת לצפות בהיסטוריית הנתונים עבור תאריכים נבחרים, יש למלא את שדות התאריכים בראש העמוד:

שדה הסבר
From Date צפייה בהיסטוריית הנתונים החל מתאריך זה.
Till Date צפייה בהיסטוריית הנתונים עד לתאריך זה.
לאחר בחירת התאריכים יש ללחוץ על לחצן Execute Report.

פלט הדוח

טבלאות הפלט מציגות את הנתונים הבאים:
  • טבלת דגימת שווי תיק כל יום בחצות - בטבלה זו מוצגים נתוני שווי התיק עבור כל אחד מהתאריכים בטווח הנבחר, הכוללים: יום המסחר, Equity, Balance, Margin, פרטי מקור המידע ופרטי החשבון.
  • טבלת דגימת עסקאות פתוחות כל יום בחצות - בטבלה זו מוצגים העסקאות הפתוחות הכוללים: מועד פתיחת העסקה, פרטי המכשיר, מחירים, היקף עסקה, רווח / הפסד, עלויות ועמלות.

לחצני הפעולה

לחצני הפעולה הבאים זמינים בראש העמוד:
Execute Report הפקת דו"ח בהתאם לטווח התאריכים הנבחר. פלט הדוח מוצג בשתי הטבלאות בעמוד זה ומחולק בפלט הדוח לשני גיליונות:
  1. Client Equity History - המכיל את נתוני הטבלה העליונה בתצוגה (דגימת שווי תיק כל יום בחצות).
  2. Client P&L History - המכיל את נתוני הטבלה התחתונה בתצוגה (דגימת מצב עסקאות פתוחות כל יום בחצות).
Search Wizard for Balance & Equity מנוע חיפוש עבור היסטוריית המאזן (דגימת שווי תיק כל יום בחצות).
Search Wizard for P&L מנוע חיפוש עבור היסטוריית רווח והפסד (טבלת מצב עסקאות פתוחות כל יום בחצות).
Export Data ייצוא גיליון ההיסטוריה על פי הטבלאות המוצגות.