רשימת ה-SMS שלי

אזור זה מציג את הודעות הSMS שנשלחו על ידי המשתמש. באם זוהה שיוך של נמען לאחד מהכרטיסים בהייפר, לחיצה כפולה על שורת ה-SMS של הנמען תפתח את כרטיס הלקוח, אליו נשלחה הודעה זו.

זהו אזור מידע בלבד ופרטי הודעות ה SMS שנשלחו יוצגו בשדות הבאים:

שדה הסבר
מועד היצירה חותמת זמן אוטומטית של מועד שליחת ההודעה.
נוצר על ידי פרטי המשתמש שביצע את השליחה.
נשלח ממספר הטלפון מספר הטלפון ממנו נשלחה ההודעה לנמען.
אל מספר הטלפון מספר הטלפון של הנמען.
שם הנמען שם הנמען אליו נשלחה ההודעה.
טקסט הודעה תוכן ההודעה שנשלחה.
מצב השליחה סטאטוס פעולת שליחת ההודעה.
מועד עיבוד בשרת תאריך ושעת אישור עיבוד ההודעה בשרת הייפר.