אשף יבוא פריטים לזיכוי

כאשר מעוניינים להפיק חשבונית מס זיכוי, המערכת מאפשרת לבחור באופן פשוט ומהיר את הפריטים לזיכוי, מתוך אחת מהטבלאות הבאות:

  • חשבונית מס
  • הזמנות
  • מוצרים ששולמו מראש
  • החזרת מוצרים

איתור פריטים לזיכוי

יבוא פריטים לזיכוי

בחלון זה, יש לאתר את הפריטים לזיכוי לפי מספר החשבונית / מספר ההזמנה / סעיף ההתחייבות, מתוך טבלאות אחת מהלשוניות חשבונית מס / הזמנות / מוצרים ששולמו מראש / מוצרים שהוחזרו, בהתאמה.

זיכוי לפי חשבונית מס

בלשונית זו, מוצגות כלל חשבוניות המס שהופקו במערכת לפי מספר החשבונית ולצידן פרטי הפקת החשבונית, סכום החשבונית ותאריך פירעון (ניתן להוסיף שדות מידע נוספים בהתאם לצרכי המשתמש). לאחר איתור החשבונית הרצויה וסימונה, יש ללחוץ על אישור (F6). בחלון הבא יש לסמן בתיבות הסימון שבשדה המק"ט את הפריטים שעבורם יש להפיק את חשבונית הזיכוי.

זיכוי לפי מספר ההזמנה

בלשונית הזמנות, מוצגות כלל ההזמנות שבוצעו במערכת לפי מספר הזמנה. הטבלה מציגה את פרטי ההזמנה, מבצע ההזמנה, וסטאטוס (ניתן להוסיף שדות מידע נוספים בהתאם לצרכי המשתמש). לאחר איתור ההזמנה יש לסמנה וללחוץ על אישור (F6). בחלון הבא יש לסמן בתיבות הסימון שבשדה המק"ט את הפריטים שעבורם יש להפיק את חשבונית הזיכוי.

זיכוי לפי סעיף התחייבות

בלשונית מוצרים ששולמו מראש, מוצגת רשימת המוצרים ששולמו מראש, כפי שמופיעים גם בלשונית תקנות בכרטיס הלקוח. בטבלה ישנה רשימת סעיפי ההתחייבות ופרטים על כל אחד מהם הכוללים את פרטי המוצר, כמות בהתחייבות והכמות שסופקה (ניתן להוסיף שדות מידע נוספים בהתאם לצרכי המשתמש). לאחר סימון סעיף ההתחייבות הרצוי, יש ללחוץ על אישור (F6). בחלון הבא יש לסמן בתיבות הסימון שבשדה המק"ט את הפריטים שעבורם יש להפיק את חשבונית הזיכוי.

זיכוי לפי תעודת החזרת מוצרים

בלשונית החזרת מוצרים, מוצגת רשימת המוצרים שעבורם הופקה תעודת החזרה. עבור כל תעודת החזרה מוצגים פרטיה הכוללים את סך עלות הפריטים ושווי הזיכוי. לאחר בחירת תעודת ההחזרה הרצויה יש ללחוץ על אישור (F6). בחלון הבא יש לסמן בתיבות הסימון שבשדה המק"ט את הפריטים שעבורם יש להפיק את חשבונית הזיכוי.

בחירת הפריט לזיכוי

יבוא פריטים לזיכוי

מכיוון שחשבונית זיכוי מופקת מול חשבונית מס שהופקה, תציג המערכת בחלון זה את כלל הפריטים המופיעים בחשבונית שנבחרה בלשונית חשבונית מס או לחלופין את החשבוניות הכלולות בהזמנה או שכוללות מוצרים ששולמו מראש.

כעת, יש לסמן בתיבת הסימון את המוצרים שעבורם מעוניינים לבצע את הזיכוי. בחלון זה מופיעים לחצני הפעולה הבאים:

סמן / בטל סימון מכולם אפשרות לבחירה של כלל המוצרים ברשימה או ביטול הבחירה.
ביטול ביטול הפעולה וחזרה לעמוד "חשבונית מס זיכוי".
חזור חזרה לעמוד בחירת מוצרים מתוך חשבונית מס / הזמנות / מוצרים ששולמו מראש.
אישור (F6) אישור הוספת הפריטים הנבחרים לזיכוי וחזרה לעמוד "חשבונית מס זיכוי".