תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

חלון זה משמש בלשונית "סקירת מסמכי מכירות" עבור מסמכי המקור השונים ועדכון פרטיהם, באמצעות לחיצה על לחצן . השדות הניתנים לעדכון בחלון זה, משתנים בין המסמכים השונים וזמינים באופן הבא:

חשבונית מס

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

מכיוון שמדובר במסמך רשמי, אין אפשרות לשנות את נתוני החשבונית שהופקה אלא אך ורק את השדות הנ"ל. נתונים אלו יעודכנו בהערות החשבונית הנבחרת, בכרטיס הלקוח.
שדה הסבר
סוכן מכירות עדכון / השלמת סוכן המכירות מתוך רשימת העובדים.
הערות פנימיות עדכון / השלמת ההערות הפנימיות.

קבלה

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

תיקון / השלמת שדות בחלון זה, מתבצע בהתאם לנהלי הארגון וכמו כן משמש ארגונים נותני שירותי מטבע לעדכון פרטים בהתאם לתקנות הרגולציה.

שדה הסבר
איש קשר על פי הרגולציה, ישנה חובה על חברות נותנות שירותי מטבע ומזוהות בתוכנה כ"רישום מסמך / תאגיד" (בשדה סוג מסמך זהות בכרטיס הלקוח), לעדכן את איש הקשר בחברה שביצע את הפעולה וכמו כן לזהותו באמצעות עובד בארגון. בחירת איש קשר תתאפשר רק מתוך רשימת אנשי הקשר של הארגון שלהם עודכנו פרטים מזהים מלאים (שם מלא, מספר זהות, סוג מסמך זהות, מין, תאריך לידה) ומעמד משפטי.
בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי יש לוודא את זהות הלקוח ולבחור מתוך רשימת העובדים את העובד שביצע את הזיהוי.
הערות פנימיות עדכון / השלמת ההערות הפנימיות.

בטבלת התקבולים, מאפשרת המערכת בחלון זה, לתקן פרטי בנק עבור פעולות העברה בנקאית או הפקדת המחאה.

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

יש להקפיד ולמלא את מספר החשבון הרלוונטי וכמו כן בשדה "כמות הסבות בהמחאה", יש למלא לצרכי בקרה את כמות הידיים שעברה ההמחאה במידה ואינה "למוטב בלבד".

ניתן לעדכן את הפרטים באופן ידני ו/או להיעזר בלחצני הפעולה:

רשימת בנקים בעזרת לחצן זה ניתן לאתר סניף בנק מתוך רשימת הבנקים הקיימים במערכת. לאחר בחירת הבנק ימולאו פרטיו בשדות פרטי הבנק. את יתר השדות יש למלא באופן ידני.
סרוק צד א / ב לחצני אלה מאפשרים לבצע סריקה או לחלופין להעלות קובץ שנסרק בעבר.

חשבונית מס זיכוי

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

מכיוון שמדובר במסמך רשמי, אין אפשרות לשנות את נתוניו אלא רק להוסיף / לעדכן הערות פנימיות. הערות אלה יעודכנו בהערות חשבונית המס בכרטיס הלקוח.

החזר כספי

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

שדה הסבר
איש קשר על פי הרגולציה, ישנה חובה על חברות נותנות שירותי מטבע ומזוהות בתוכנה כ"רישום מסמך / תאגיד" (בשדה סוג מסמך זהות בכרטיס הלקוח), לעדכן את איש הקשר בחברה שביצע את הפעולה וכמו כן לזהותו באמצעות עובד בארגון. בחירת איש קשר תתאפשר רק מתוך רשימת אנשי הקשר של הארגון שלהם עודכנו פרטים מזהים מלאים (שם מלא, מספר זהות, סוג מסמך זהות, מין, תאריך לידה) ומעמד משפטי.
בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי יש לוודא את זהות הלקוח ולבחור מתוך רשימת העובדים את העובד שביצע את הזיהוי.
משולב עם מסמך קבלה מכיוון שמדובר בהחזר כספי, יש לשייכו לקבלה שעבודה בוצע החזר זה. יש לבחור את הקבלה מתוך רשימת הקבלות הופקו.
הערות פנימיות עדכון / השלמת ההערות הפנימיות.

בטבלת ההחזרים, ניתן לעדכן את פרטי הבנק עבור פעולות העברה בנקאית או מתן המחאה.

תיקון / השלמה של שדות במסמך רשמי

ניתן לעדכן את הפרטים באופן ידני ו/או להיעזר בלחצני הפעולה:

רשימת בנקים בעזרת לחצן זה ניתן לאתר סניף בנק מתוך רשימת הבנקים הקיימים במערכת. לאחר בחירת הבנק ימולאו פרטיו בשדות פרטי הבנק. את יתר השדות יש למלא באופן ידני.
סרוק צד א / ב לחצני אלה מאפשרים לבצע סריקה או לחלופין להעלות קובץ שנסרק בעבר.