יומן שינויים

בלשונית זו מוצגים כל השינויים שבוצעו בכרטיס הלקוח. שינויים אלה מתועדים באופן אוטומטי על ידי המערכת ואינם ניתנים למחיקה. רשומה חדשה תיווצר על כל שדה שעודכן על ידי המשתמש.

יומן שינויים

בטבלה זו יוצג מועד השינוי, פרטי המשתמש שביצע את השינויים, פרטי הטבלה אליה משויך השדה, שם השדה, הערך הקודם והערך החדש. הטבלה מאפשרת למשתמש מעקב אחר שינויים שבוצעו במכוון או בטעות ובעצם כך מאפשרת מעקב נוח אחר פרטי הלקוח לצרכי ביקורת ומונעת כל אפשרות לשינוי פרטים ללא ידיעת מנהל תיק הלקוח או האחראי על הלקוחות.

בתחתית הטבלה ישנם שלושה לחצנים המאפשרים את ביצוע הפעולות הבאות:

מזג כרטיס לקוח אחר (עם כל המסמכים שלו) אל תוך הכרטיס הנוכחי

מיזוג כרטיס לקוח אל הכרטיס הנוכחי. בחירה באפשרות זו תפתח חלון חיפוש לקוח. לאחר הבחירה בלקוח אותו מעוניינים למזג לכרטיס זה, תבקש המערכת את אישור המשתמש למיזוג הכרטיס. פעולה זו תמזג את כרטיס הלקוח, הרשומות והמסמכים אל תוך לקוח זה. פרטי הלקוח ישמרו בלשונית "אנשי קשר נוספים" ושם הלקוח שמוזג ימשיך להופיע בעמודי הפעילויות שביצע (כדוגמת הזמנות, חשבוניות וכו'). שים לב - אך ורק שדות הקיימים בטבלת אנשי הקשר יתווספו, ללא שדות נוספים (Spare Fields).

פעולת המיזוג ניתנת לביצוע גם מתוך כלי חיפוש כרטיסי לקוחות כפולים, הנמצא בתפריט יסודות המערכת.

בנוסף, המערכת לוקחת את כל הטבלאות ותתי הטבלאות ומוסיפה אותן אל כרטיס המקור: תיעוד המגעים וההתקשרויות יצורף לתיעוד הכרטיס המקורי וכמו כן, כל הטפסים שהופקו (חשבוניות, קבלות וכו') יצורפו גם הם. פרטי מפיק הטפסים המקוריים יישמר על גבי טפסים אלו.

למידע אודות פעולות המערכת בעת ביצוע מיזוג כרטיסים, לחץ כאן.

שכפל ככרטיס בן

פעולה זו תפתח כרטיס לקוח חדש (מספר לקוח חדש יינתן על ידי המערכת), אליו יועתקו פרטי לקוח זה.

שים לב - אך ורק פרטי ההתקשרות הראשיים של הלקוח ישוכפלו. לאחר ביצוע פעולה זו ייפתח מיידית הכרטיס החדש ככרטיס בן, הכולל את כל פרטי ההתקשרות של הכרטיס המקורי. כל יתר הפרטים לא מועתקים.

שכפל למסד נתונים אחר שכפול כרטיס הלקוח למסד נתונים אחר מתוך מסדי הנתונים הקיימים בארגון. לאחר הלחיצה על לחצן זה, ייפתח חלון לבחירת מסד הנתונים מתוך רשימת מסדי הנתונים הקיימים.