אנשי קשר נוספים

לשונית זו משמשת לעדכון אנשי קשר נוספים של הספק, בחלוקה למחלקות / סניפים. בראש העמוד ישנו שדה חיפוש לאנשי הקשר של ספק זה. כמו כן ישנם לחצני פעולה הזמינים לאחר עדכון פרטי אנשי הקשר וסימון אחד מהם.

במרכז המסך, יש למלא את פרטי איש הקשר החדש. שים לב - שדות המסומנים בכוכב הינם שדות חובה. כלל השדות ותפקידם מפורטים בתחתית עמוד זה. בלשונית זו ישנם מספר לחצני פעולה:

הוסף רשומה הוספת איש קשר חדש. יש למלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית. איש הקשר יתווסף לעץ אנשי הקשר המוצג במסך זה, תחת המחלקה / סניף שיעודכנו בפרטיו. לסיום, לחץ על לחצן שמור.
דוא"ל חדש שליחת הודעת דוא"ל לאיש הקשר.
SMS חדש שליחת SMS לאיש הקשר.
פגישה חדשה קביעת פגישה עם איש הקשר.
הדפס על מעטפה הדפסת פרטי איש הקשר על מעטפה.
העתק איש קשר למכתב העתקת פרטי איש הקשר לזכרון המחשב ואפשרות להדבקתם במחשב המשתמש.
מחק מחק איש קשר.