חיוב לקוחות אוטומטי

מערכת הייפר מאפשרת לחייב באופן אוטומטי ומרוכז את הלקוחות בעלי יתרת חוב, שלהם כרטיסי אשראי או פרטי חשבון בנק המעודכנים במערכת (בלשונית כ.א. והו"ק). המערכת תרכז את כל יתרות החוב ותאפשר ביצוע תשלום מרוכז עבור כל החשבוניות ועבור כל אחד מהלקוחות.

חיוב לקוחות אוטומטיים

מבוא

עמוד זה משמש לריכוז הלקוחות החייבים, אשר ניתן לחייבם באופן מיידי באמצעות פרטי כרטיס אשראי או הוראת קבע שסופקו למטרה זו על ידי הלקוח. הטבלה בעמוד זה מציגה בכל שורה לקוח בעל יתרת חוב, את סך היתרה לתשלום ואת פרטי אמצעי התשלום שעודכן. בתחתית העמוד ישנם שדות מידע נוספים המציגים את סיכום נתוני הטבלה, בחלוקה לסך החיובים המתאפשרים באמצעות כרטיס אשראי וסך החיובים המתאפשרים באמצעות הוראת קבע.

חיוב לקוחות

על מנת לבצע חיוב מרוכז של הלקוחות יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לחיצה על לחצן בנה רשימת לקוחות לחיוב, הנמצאת בראש העמוד, תרכז את כלל החיובים הפתוחים עבור הלקוחות השונים ותציגם בטבלה.
 2. רשימת לקוחות תופיע עם המידע הבא:
  • פרטי הלקוח- מספר לקוח ושם הלקוח. בלחיצה על צלמית הלקוח- כרטיס הלקוח יפתח לעריכה.
   בלחיצה על סימון כרטסת- יפתח הניהול חשבון של הלקוח
  • אמצעי תשלום- נלקח מתוך הכרטיס לקוח ובהתאם הלקוח מחוייב
  • חשבון מוגבל- בתוך שדה "אמצעי תשלום" ישנו סימון של משולש עם סימן קריאה המציג חשבונות "מוגבלים" אשר מחייבים אישור ידני לחיוב.
   את ההגבלה יש לעשות מתוך הכרטיס לקוח תחת לשונית "אמצעי תשלום וסליקה".
   באם מחליטים לחייב את הלקוח באמצעי התשלום המוגבל יש ללחוץ על הצלמית של המשולש והיא תהפוך לצלמית של וי ירוק. לאחר מכן ניתן לסמן את הלקוח לחיוב.
 3. יש לסמן בתיבת הסימון הנמצאת ליד מספר הלקוח, את הלקוחות שאותם מעוניינים לחייב באופן מרוכז.
 4. בצדו השמאלי העליון של המסך ישנם שני לחצני פעולה הזמינים בהתאם לאמצעי התשלום של הלקוחות המסומנים בטבלה:
  הרץ קובץ חיובים עבור לקוחות שלהם הוגדרו פרטי חשבון בנק לחיוב. המערכת תשלח בקשה לביצוע החיובים ותייצר קובץ למס"ב. לאחר הרצת הקובץ, כאשר המערכת תשאל את המשתמש האם להפיק קבלה, יש להשיב בפעם הראשונה לא. מכיוון שהאישור על הסליקה מתקבל רק לאחר 24 שעות (בישראל), יש להמתין עם הפקת הקבלה עד לקבלת האישור סופי.
  הרץ חיובים בכרטיס אשראי עבור לקוחות שלהם הוגדרו פרטי כרטיס אשראי לחיוב. בפעולה זו יבוצעו החיובים באופן מיידי. התוכנה תציג בקשה לאישור טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי. במידה ואכן אושרו ובוצעו החיובים, תופק קבלה באופן מיידי.