Bookkeeping

בענף זה, נמצאות הגדרות הנהלת החשבונות במערכת הייפר. ישנה חשיבות רבה להגדרות אלה ויש לבצען בתיאום עם מנהל החשבונות ועל פי נהלי הארגון המקובלים. הגדרות הנהלת החשבונות משפיעות על פונקציות רבות במערכת ומבוצעות בשדות ההגדרה הבאים:

שדות ההגדרה

שדה הסבר
המטבע המקומי (ע"פ ניהול ספרי הנח"ש) שדה חובה. בחירת המטבע על פי מטבע ניהול הספרים. אין הכרח שהמטבע יהיה זהה למטבע של המדינה בה נמצא הארגון.
עיגול אגורות בהפקת חשבונית הגדרת מדיניות הארגון לגבי עיגול סכומים בהפקת חשבוניות. בחירה מתוך רשימת האפשרויות הבאה:
 • אל תעגל סכומים – שמירה על הסכום ללא עיגול.
 • עיגול אמצע – מעל 50 אגורות יעוגל הסכום למעלה ומתחת ל50 אגורות יעוגל למטה.
 • עיגול תחתון – מחיקת האגורות.
דרוש ת.ז / ע.מ בעסקאות מעל # ₪ על פי חוקי מדינת ישראל, חובה להציג תעודה מזהה בעסקאות מעל 1000 ₪. בשדה זה ניתן להגדיר סכומים נמוכים יותר בהתאם למדיניות הארגון.
כברירת מחדל בצע ניתוח מכירות על פי המסמך בחירת המסמך שעל פיו יבוצע ניתוח המכירות וחישוב הנתונים הסטטיסטיים:
 • הזמנה כנגד תעודת החזרה
 • תעודת משלוח כנגד תעודת החזרה
 • חשבונית מס כנגד חשבונית זיכוי
רמת העריכה של פקודות היומן לאחר יצירתן הגדרת ההרשאה לעריכת פקודות יומן לאחר יצירתן במערכת, מתוך האפשרויות הבאות:
 • הרשומה תהיה לקריאה בלבד לאחר 30 דקות (סטורנו) - לאחר פרק זמן של 30 דקות, לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי בפקודת היומן.
 • התר מחיקה / שחזור, אך הרשומה לקריאה בלבד - לא ניתן לבצע כל שינוי בנתוני פקודת היומן, אך ניתן למחקה או לשחזרה בהתאם לצורך.
 • התר עריכה למעט השדות: סכום ושער מט"ח (מומלץ). ניתן לערוך את שדות פקודת היומן, פרט לשדות ערכי פקודת היומן ושערי המט"ח. אפשרות זו מומלצת ומאפשרת ביצוע שינויים ותיקונים נדרשים, על ידי גורם מוסמך בהנהלת החשבונות של הארגון.
 • כל השדות מותרים לעריכה. הרשאה לביצוע שינויים בכלל השדות בפקודת היומן.
ממשק מזומן בקבלות והחזרים ישנן 3 אפשרויות תצוגה לממשק קבלת המזומן:
 • טבלת שטרות בלבד – ניתן לרשום בטבלה את כמות השטרות / מטבעות שהתקבלו מכל סוג שטר / מטבע והמערכת תחשב את הסכום.
 • טבלת שטרות ושדה חופשי – ניתן לעדכן בטבלה את כמות השטרות / מטבעות שהתקבלו מכל סוג שטר / מטבע או לחלופין לרשום בשדה "סכום" את סך הסכום שהתקבל. לא ניתן לרשום בשדה זה אם נרשמו בטבלה שטרות / מטבעות..
 • תמונת שטרות ומטבעות – יש ללחוץ על תמונת השטר / המטבע הרצויים בהתאם לכמות שהתקבלה. כל לחיצה תעדכן את הסכום שהתקבל ב"סכום התקבול בש"ח", המופיע בצדו הימני התחתון של המסך.
שדות חובה להפקת חשבונית או קבלה בחלון זה ניתן לבחור מתוך רשימה את שדות החובה הנדרשים על ידי המשתמש לצורך הפקת חשבונית או קבלה. על מנת להוסיף שדה נוסף, היעזר בתפריט לחצן העכבר הימני בכדי להוסיף שורה, או לחלופין לחץ על Ctrl+Enter ובחר את השדה הרצוי מתוך הרשימה.
מחק הוראת קבע לאחר # חודשים ללא שימוש קביעת מועד מחיקת הוראת הקבע לפי מדיניות החברה. יש לרשום כמות חודשים (מספר שלם).
הדפס # העתקים אחרי כל... בחר כמות העתקים רצוייה שתודפס לאחר הפקת:
 • חשבונית מקורית
 • חשבונית זיכוי מקורית
 • קבלה מקורית
 • החזר כספי מקורי
 • תעודת משלוח מקורית
 • תעודת החזרה מקורית
מספור מסמכי מקור ניתן להגדיר את המספר ההתחלתי עבור מספור המסמכים הבאים:
 • חשבוניות מקוריות
 • חשבוניות זיכוי מקוריות
 • קבלות
 • החזרים כספיים
 • תעודות משלוח מקוריות
 • תעודות החזרה
המערכת תמספר באופן אוטומטי כל מסמך, החל מהמספר ההתחלתי שהוגדר.
במסמכי הנח"ש בינ"ל – תרגם סכומים למטבע הלקוח בחירה ב"כן", תבצע תרגום למטבע הלקוח במסמכי המקור. בחירה ב"לא", המטבע יישאר מטבע ניהול הספרים המקומי של החברה.
אפשר מנגנון "מוצרים משולמים מראש" בחירה באפשרות זו, תהפוך את לחצן "שלם מראש על מוצר" לזמין בלשונית "חשבונית מס", לאחר בחירה ב "צור חדש".
החברה מפוקחת ע"פ רגולציה שדה בחירה מתוך האפשרויות הבאות:
 • ללא רגולציה - עסקים שאינם מחוייבים ברגולציה. עבור עסקים אלו נדרשת קליטה מינימלית של פרטים בעת ביצוע הפקדות / משיכות.
 • נותן שירותי מטבע / בנקאות - עבור הגדרה זו, נדרשת החברה בדיווח של מלוא שדות המידע הנדרשים עבור הרגולציה.
 • ברוקר / זירת מסחר - עבור הגדרה זו, נדרשת החברה בדיווח של מלוא שדות המידע הנדרשים עבור הרגולציה.
השתמש במסמך Refund כמסמך משיכת כסף כאשר בוחרים "לא" ניהול הכספים הוא כחברה רגילה ויש החזר כספי ללקוח. כאשר בוחרים "כן" החברה פועלת כמוסד פיננסי כך שלשונית זו משמשת למשיכת כספים מתוך המערכת. שמה של לשונית "החזר כספי" / "משיכת כסף מחשבון" יתעדכן בהתאם להגדרה זו.
הנהלת חשבונות בעלת איזון רב מטבעי שדה דו ערכי:
 • לא – הנהלת חשבונות רגילה עם מטבע ניהול ספרים ראשי והמרות מטבע רגילות.
 • כן – המערכת תעבוד לפי מאזן רב מטבעי. במצב זה, יש לבחור בשדה "חשבון ב.מ. להמרות מטבע" את החשבון הרצוי.
תאריך מינימלי להזנת פקודות יומן תאריך זה נקבע בפעם הראשונה כתחילת שנת העבודה על מערכת הייפר. בכל סגירת שנת כספים התאריך יהפוך להיות תחילת השנה הנוכחית.
מספר תיק ניכויים מספר תיק הניכויים של הארגון.
הגדרת חשבונות פנימיים עבור השדות הבאים יש לבחור חשבון פנימי, אשר אליו ינוהלו פקודות היומן האוטומטיות של המערכת:
 • חשבון הכנסות חייבות במע"מ
 • חשבון הכנסות פטורות ממע"מ / שיעור אפס
 • חשבון תקבולים במזומן
 • חשבון שטרות לקבל (המחאות)
 • חשבון לתקבולים בכרטיסי אשראי
 • חשבון לביצוע העברות בנקאיות (לא חובה)
 • חשבון שטרות לפירעון
 • חשבון ניכוי מס במקור על ידי לקוחות
 • חשבון ניכוי מס במקור מספקים
חשבון ב.מ. להמרות מטבע בחירת החשבון להמרות מטבע. שדה זה יהיה פעיל לאחר הגדרת שדה "הנהלת חשבונות בעלת איזון רב מטבעי", בערך "כן". יש לבחור את החשבון המתאים מתוך רשימת החשבונות הפנימיים, כאשר מטרת החשבון הפנימי חייבת להיות מוגדרת כ - "כללי (שערוך מט"ח רציף)".
מקור מידע מחירים לאשפי המרת מטבע
 • Representative Rate - שער יציג.
 • TP Feed - שער רציף.

לחצני פעולה

ישנם מספר לחצני פעולה בתחתית עמוד זה:

שמור הגדרות שמירת השינויים שבוצעו בשדות עמוד זה.
שחזר הגדרות ביטול השינויים שבוצעו בעמוד זה ולא נשמרו ושחזור ההגדרות האחרונות שנשמרו.

לחצן תקן נתונים, הנמצא בתחתית העמוד, יפתח תפריט המציע את הפעולות הבאות:

רענן שמות החשבונות בפקודות היומן
רענן שערי מטבעות בפקודות היומן
רענן שערי מטבעות בקבלות והחזרים
רענן שערי מטבעות בחשבוניות מס (כולל זיכויים


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.