דוח ביצועי לקוחות (סוחרים)

דוח ביצועי הלקוחות הינו כלי המשמש את חברות המסחר, את מנהלי תיקי הלקוחות ואת סוכני המכירות של חברות אלה, לקבלת מידע מרוכז או פרטני אודות פעילותם של הלקוחות השונים. הדוח מציג את ריכוז פעולות המסחר של הלקוחות בתוך פלטפורמות המסחר המקושרות למערכת הייפר. באמצעות דוח זה ניתן לקבל תמונת מצב של הפעילות על פי פילוח מבוקש ובהתאם לטווח הדוח, לצורך הפקת לקחים, ניהול תיק הלקוח, איתור הזדמנויות וגיבוש תכנית להמשך פעילות המסחר.

דוח זה כולל אך ורק לקוחות פעילים שהינם בעלי חשבון מסחר. לדוח ישנן שתי גרסאות:

 • דוח ביצועי לקוחות (סוחרים) - מציג את ריכוז פעולות המסחר של הלקוחות בתוך פלטפורמות המסחר המקושרות למערכת הייפר. הדוח מציג את ביצועי הלקוחות באופן פרטני עבור כל אחד מהלקוחות הפעילים ואת סיכום הפעילות עבור כלל לקוחות אלה, על פי פילוח מבוקש ובהתאם לטווח הדוח.
 • דוח ביצועי הלקוחות שלי - זהו דוח אישי למנהל תיק הלקוח / סוכן המכירות, המשמש לקבלת תמונת מצב אישית של המשתמש על תיק הלקוחות שלו וניתוח הפעילות. הדוח משמש למטרות מוטיבציה וביקורת עצמית של מנהל תיק הלקוח. שדות הפלט זהים לדוח ביצועי לקוחות (סוחרים) ומפורטים בהמשך עמוד זה.

דוח ביצועי לקוחות (סוחרים)

מבוא

עמוד זה מחולק לשני אזורים:

 1. שדות הפילוח ולחצני הפעולה - המשמשים למיקוד תוצאות הדוח על פי פילוחים נדרשים והצגתם באופן המותאם לצרכי המשתמש.
 2. טבלאות הנתונים - המוצגות בשלוש לשוניות:
  • סיכום הדוח - מציגה את נתוני כלל הלקוחות במרוכז ובחלוקה על פי הפילוח המבוקש.
  • רשימת לקוחות - טבלה זו מציגה את כלל הלקוחות הפעילים בחלוקה ראשונית לפי שם לקוח ובחלוקה משנית לפי הפילוח שנבחר בשדה "בצע פילוח ע"פ השדה".
   שים לב - בהתאם לערך השדה "הסתר לקוחות שאינם רלוונטיים", יוצגו לקוחות פעילים / אמיתיים, כאשר הסתרת לקוחות שאינם רלוונטיים משמעותה הצגת הלקוחות שביצעו פעולות (קנייה / מכירה) בלבד.
  • ציר זמן - בטבלת נתונים זו מתבצעת חלוקה של הנתונים לפי פרק הזמן שנבחר בשדה "ציר זמן". לשונית זו זמינה רק כאשר נבחר ערך בשדה "ציר זמן".

הפעלת הדוח

בראש הדוח ישנם חמישה שדות למילוי לפני השימוש בלחצני הפעולה. שינוי ערכי השדות מאפס את טבלאות הפלט מיד, על מנת לוודא שהנתונים המוצגים משקפים את ערכי שדות אלה.

שדה הסבר
החל מתאריך / עד לתאריך זהו טווח הזמן שבו נפתחו עסקאות ו/או נסגרו עסקאות ובוצעו פעולות כספיות בחשבון. כברירת מחדל, טווח הזמן הינו שלושת החודשים האחרונים.
בצע פילוח על פי השדה

פילוח על פי אחד משדות טבלת הלקוחות (מתוך כרטיס הלקוח), לבחירת המשתמש, ובהם שדות אנשי המכירות: סוכן מכירות / מנהל תיק לקוחות / שדה Spare Agent שהוגדר בהתאם לצרכי הארגון. שדה זה משמש למיון הנתונים בלשונית "סיכום הדוח". במידה ולא נבחר שדה לפילוח, תוצג בלשונית "סיכום הדוח" שורת סיכום אחת בלבד עבור כלל הלקוחות.

פילוח זה מאפשר לחברה לקבל תמונת מצב עדכנית ונתונים סטטיסטיים, המשמשים לקבלת החלטות במחלקות השונות של הארגון. להלן שלושה פילוחים נפוצים:

 • פילוח על פי נציג מכירות יסייע בניתוח ביצועי הנציג ולצרכי חישוב עמלות
 • פילוח על פי עיר מגורים יסייע למחלקת השיווק לפלח את קהל היעד לצרכי נתוני מכירות גיאוגרפיים
 • פילוח על פי מקור הליד ישמש לקבלת החלטות בנושאי שיווק ופרסום וניתוח אפקטיביות הפרסום
שדה זה אינו זמין בדוח האישי.

הסתר לקוחות שאינם רלוונטיים בחירה ב"כן" תציג אך ורק את הלקוחות שביצעו פעולות מסחר (עסקאות / פעולות כספיות) בטווח התאריכים של הדוח. אחרת, יבוצע סינון על כל הלקוחות המוגדרים כלקוחות אמיתיים במערכת, גם אם לא ביצעו פעולות מסחר בטווח התאריכים הנבחר. שדה זה אינו זמין בדוח האישי.
ציר זמן סיכום נוסף של נתוני הדוח על פי על פי פרק הזמן הנבחר מתוך רשימה זו. ניתן לבחור בתצוגת דוח על פי חלוקה יומית / שבועית / חודשית / רבעונית. לאחר בחירת ציר הזמן, תתווסף לשונית "ציר זמן" לעמוד זה. לאחר בחירת ציר הזמן הרצוי, תעודכן תצוגת לשונית זו בהתאם באופן מיידי.

לאחר הגדרת השדות בראש העמוד ניתן להפיק את הדוח באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

הפעל דוח על כל הלקוחות הפעלת הדוח על כלל הלקוחות הפעילים, המוגדרים כאמיתיים ובעלי חשבון מסחר, בהתאם לפילוחים שהוגדרו בשדות הפילוח שבראש העמוד. שדה הפילוח שנבחר בראש העמוד הינו שדה הפילוח בלשונית "סיכום הדוח". נתוני הדוח יוצגו בשלוש הלשוניות.
הפעל דוח על רשימה מפולחת לחצן זה יפתח אשף חיפוש, המאפשר לבחור ולהגדיר סינון נתונים בהתאם לדרישות המשתמש. המסננים המוצעים הינם המסננים שנבנו עבור טבלת הלקוחות. נתוני הדוח שיוצגו הינם בהתאם לסינון הנבחר. הגדרות הפילוח מראש העמוד יופעלו על סינון זה.
שים לב - ערכי הסינון שנבחרו באשף זה לא יוצגו בטבלת התוצאות, אך נתוני הטבלה ישקפו את הסינון שנבחר. לחצן זה אינו זמין עבור "דוח ביצועי הלקוחות שלי".

פלט הדוח

במרכז העמוד ישנן שלוש לשוניות המציגות את פלט הדוח:

 • סיכום הדוח - סיכום הנתונים של כלל הלקוחות, בהתאם לנתוני הפילוח. בלשונית זו מוצגים גם נתונים סטטיסטיים על הלקוחות.
 • רשימת לקוחות - נתוני הביצועים של כלל הלקוחות, בהתאם להגדרות הפילוח. מתחת לטבלה בלשונית זו, ישנם שדות מידע נוספים הנוגעים לשורה המסומנת בטבלה.
 • ציר הזמן - לשונית הזמינה רק כאשר נבחר ערך לחיתוך הנתונים בשדה "ציר זמן", בראש העמוד. בטבלת נתונים זו מתבצעת חלוקה של הנתונים על פי פרק הזמן הנבחר. לשונית זו זמינה רק בדוח ביצועי לקוחות (סוחרים).

שים לב - טבלת העסקאות מתייחסת לטבלאות Client Trade Log ו - Client Open Trade Log, טבלת פקודות כספיות מתייחסת לטבלת Trading System Commands ורק עבור פקודות שבוצעו בהצלחה.
השיערוך למטבע USD מתבצע באופן הבא:

 • שדות שמקורם בטבלת העסקאות, מתבצע על פי שער רציף.
 • שדות שמקורם בטבלת הפקודות, מתבצע על פי שער יציג.

בטבלאות הפלט מופיעים השדות הבאים: (שים לב להערות ולדגשים הכתובים בסעיף הבא)

שדה הסבר
שדה הפילוח ערכי שדה הפילוח שנבחר עבור הדוח (בשדה "בצע פילוח ע"פ השדה", הנמצא בראש העמוד). בהיעדר שדה נבחר לפילוח, ישאר שדה זה ריק. ב"דוח ביצועי הלקוחות שלי" ישמש הפילוח לפי אחד מתפקידי המכירות, להצגת הלקוחות עבורם מעודכן המשתמש בתפקיד זה.
נפח מסחר USD סך נפח המסחר בדולרים - כאשר עסקה נפתחה בטווח התאריכים של הדוח, יספר מחזור הפתיחה שלה (שדה Open Trade Volume in USD).
כאשר עסקה נסגרה בטווח התאריכים, יספר נפח המסחר בסגירתה (שדה Close Trade Volume in USD). דהיינו אם עסקה נפתחה ונסגרה בטווח התאריכים הווליום (Volume) שלה יספר פעמיים.
% מנפח המסחר בדוח החלק היחסי באחוזים של נפח המסחר בשורה זו, מסך המסחר בשורות הדוח.
שים לב - שדה זה מציג את הנתונים במסכה ##0.00 (עד שתי ספרות מימין ל-0).
מרווח USD Spread סיכום המרווח עבור שורה זו. ערך זה צובר אך ורק את הרווחים ברגע פתיחת העסקה (למרות שהייפר שומרת גם את ערך מרווח הסגירה – הוא אינו משתתף בדוח). ערך זה נלקח משדה Open Spread in USD.
עמלות USD סך העמלות עבור עסקאות שנסגרו בתקופת הדוח וגם מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "עמלה" (6).
ערך זה נלקח משדה Commission USD ויכול להיות חיובי (זיכוי הלקוח) או שלילי (חיוב הלקוח).
ריביות USD Spread סך הריביות עבור עסקאות שנסגרו בתקופת הדוח וגם מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "ריבית" (8).
ערך זה נלקח משדה Swap USD ויכול להיות חיובי (זיכוי הלקוח) או שלילי (חיוב הלקוח).
רווח / הפסד נטו USD רווח או הפסד כתוצאה מהפרש המחירים בלבד, נצבר מהשדה Trade P&L.
רווח / הפסד ברוטו בעסקאות USD רווח / הפסד לכלל העסקה (כולל עמלה וריבית), מצטבר מהשדה Total P&L USD בטבלת העסקאות.
שים לב - מכיוון ששדות העמלות והריביות (בפלט) מצטברים גם מטבלת הפקדות/משיכות, ערך שדה זה לא בהכרח שווה בערכו לסכום השדות: "עמלות USD" + "ריביות USD" + "רווח / הפסד נטו USD".
כמות עסקאות שנפתחו כמות העסקאות שמועד פתיחתן בטווח התאריכים שהוגדר לדוח זה. בשדה זה יספרו עסקאות שמספרן גדול מ-1, שעבורן בוצעה פקודת קנייה / מכירה, ווליום העסקה גדול מ 0.001. ייתכן מצב בו שדה זה יהיה ריק, כאשר המשתמש בחר להציג לקוחות אמיתיים גם אם אינם פעילים בתקופת הדוח.
הפקדות USD סך ההפקדות בדולרים לתקופת הדוח (לא כולל הפקדות ראשונות). שדה זה צובר הפקדות מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "העברת כסף מול הלקוח" (1).
הפקדות ראשונות USD סך ההפקדות הראשונות במערכת המסחר בדולרים, לתקופת הדוח. ערך זה נלקח מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "כסף חדש" (7).
סך כל ההפקדות USD סיכום ערכי השדות "הפקדות" ו"הפקדות ראשונות".
משיכות USD סך המשיכות שבוצעו בתקופת הדוח. שדה זה צובר הפקדות מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "העברת כסף מול הלקוח" (1).
בונוס USD סך הבונוסים שחולקו. ערך חיובי משמעו מתן בונוס ללקוח, ערך שלילי משמעו ביטול בונוס. ערך זה נלקח מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "בונוס" (2).
גביית מיסים USD סך ההפקדות בדולרים לתקופת הדוח. ערך זה נלקח מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "מיסים" (3).
תיקון תקלות USD סכום השגיאות שתוקנו. ערך זה נלקח מטבלת הפקדות/משיכות (hyp_Trading System Commands) על פי סיווג "תיקון תקלה / טעות" (4). סכום זה אינו מחושב לצרכי מס.
כמות עסקאות שנסגרו (מימוש) כמות העסקאות שמומשו בתקופת הדוח.
בשדה זה יספרו עסקאות שמספרן גדול מ-1, שעבורן בוצעה פקודת קנייה / מכירה, ווליום העסקה גדול מ 0.001.
מועד יצירה שדה זה מוצג בלשונית "רשימת לקוחות" בתחתית העמוד ועבור הרשומה המסומנת בטבלה. ערך זה נלקח מרשומת הלקוח ב CRM. אם בטבלת הפקודות למערכת המסחר קיימת רשומת פתיחת חשבון שבוצעה בהצלחה, אזי שדה זה יכיל את מועד פתיחת החשבון.
TP Balance יתרת הכסף החשבונאית בתוכנת המסחר. שדה זה מיובא מטבלת hyp_Trading System Equity History, כאשר החיתוך המבוצע הינו לסוף יום המסחר, בתאריך האחרון של הדיווח (ערך שדה "עד לתאריך").
TP Equity סך שווי התיק. שדה זה מיובא מטבלת hyp_Trading System Equity History, כאשר החיתוך המבוצע הינו לסוף יום המסחר, בתאריך האחרון של הדיווח (ערך שדה "עד לתאריך").
כמות לקוחות מרוויחים כמות הלקוחות שהרוויחו בתקופת הדוח.
כמות לקוחות מפסידים כמות הלקוחות שהפסידו בתקופת הדוח.
כמות לקוחות מפקידים כמות הלקוחות שביצעו הפקדה (שאינה ההפקדה הראשונה שלהם במערכת המסחר).
כמות לקוחות שהפקידו לראשונה כמות הלקוחות שביצעו הפקדה ראשונה במערכת המסחר ושהפקדה זו בוצעה בתקופת הדוח. הפקדות נוספות של לקוחות אלה בתקופת הדוח, יספרו בשדה "לקוחות מפקידים".
כמות לקוחות מושכים כמות הלקוחות שביצעו משיכה בתקופת הדוח.
כמות לקוחות שסחרו כמות הלקוחות הפעילים, שביצעו פעולות קנייה / מכירה.
כמות לקוחות סך הלקוחות עבור שורה זו.

פתיחת כרטיס לקוח

לצרכי נוחות ויעילות, המערכת מאפשרת צפייה בכרטיס הלקוח הנבחר ישירות מתוך דוח זה, באמצעות לחיצה כפולה על שורת הלקוח בלשונית "רשימת לקוחות".

הדפסה ויצוא נתונים

לאחר הפקת הדוח, ניתן להדפיסו או ליצא את נתוני הדוח באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

הדפס על פי הטבלה הויזואלית הדפסת טבלת הלשונית הנבחרת בלבד, כפי שמוצגת ובהתאם להגדרות הפילוח.
יצא נתונים יצוא נתוני הלשונית הנבחרת לקובץ אקסל. יצוא נתוני לשונית "רשימת לקוחות", תייצא גם את נתוני לשונית "סיכום הדוח". לחצן זה אינו פעיל ב"דוח ביצועי הלקוחות שלי".

מנהל המערכת

הרשאות

ניתן להגדיר הרשאות לצפייה בכל אחד משדות המידע בדוח זה, בהתאם לצורך ולנהלי הארגון. את ההרשאות יש לבצע בלשונית "סיכום הדוח". הרשאות אלה יוגדרו באופן אוטומטי גם על לשוניות "רשימת לקוחות" ו-"ציר זמן".