תפעול שוטף של הממשק אל MT4

העקרון הראשון הוא שייבוא הגדרות חדשות (סימבולים, קבוצות, הרשאות וביקורת רשימת סוחרים) מתבצע רק בהפעלה מחדש של היישום.
לכן בכל מקרה של ספק, פשוט בצע אתחול (פקודת Restart), ליישום הממשק.
בכל פעם שאחד המודולים הפנימיים של המערכת מדווח על תקלה קריטית - מתבצע אתחול אוטומטי, בכדי לסנכרן מחדש בין המודולים ולייבא הגדרות מחדש.
על פי שדה ההגדרה 'CRM Integration', יש ליצור לקוחות חדשים דרך הייפר או דרך מטה טריידר. אם עובדים כנגד ההגדרה, סוחרים חדשים לא יסונכרנו עד לאתחול הבא...

שעות הפעילות מותאמות לשעות המסחר:

המערכת פועלת ברציפות מיום ראשון בשעה 19:00 UTC ועד ליום שבת בשעה 01:00 UTC. בשאר הזמן זמין רק המודול של ביצוע פעולות וסנכרון רטרו.
אלא אם בקובץ ה-INI הוגדר מסחר רציף 24*7.

בחן מידי פעם את קובץ ה-Log

היישום רושם כל הודעת שגיאה או הארה, בקובץ טקסט בתיקייה של עצמו.
הודעות חשובות גם נרשמות בטבלה Automation_logTb של הייפר, כאשר ערך השדה 'Module' יבנה בשרשור הבא:
'TP.'+hv_Data_Source+'. '+From_Module.ClassName
וכמובן שההודעה תהיה רשומה בשדה 'Description and Details'...

עדכון שדות ברשומת הלקוח

הממשק מעדכן באופן פרטני את רשימת השדות המקושרים לפלטפורמות, מרשומת הלקוח, כגון: Balance, Equity וכו'.
יכול להיווצר קונפליקט שבו משתמש אנושי ב-CRM מעדכן נתונים ברשומת הלקוח במקביל לעדכון על ידי הממשק.
במקרה הזה, היתרות שיופיעו ברשומת הלקוח יהיו ממועד העדכון הקודם... וייקח עד דקה לעדכון הבא.

רשימת השדות הבאים, ניתנים לשינוי על ידי הפלטפורמה ומתעדכנים רק בהפעלה מחדש ואח"כ פעם בשעה:
'TP Group',   'TP Currency',   'TP Activity',   'TP Agent Account'

עדכון "סימן חיים" בטבלת מוניטור

בכדי שיהיה ניתן לוודא חיות דרך הייפר עצמה ודרך מערכות מוניטור חיצוניות... הממשק רושם 3 רשומות בטבלה SYE_Monitor KeepAlive ואפשרי גם 2 רשומות שגיאה:
 1. TP_Update_Feed_Timer for R1
  עדכון מחירים (Feed) בוצע בהצלחה. כשלון כאן אומר שיש בעיה בספק הציטוטים.
 2. TP_Sync_Equity_Timer for R1
  עדכון מצב חשבון הלקוחות (Balance, Equity, Margin etc) ברשומות הלקוח וטבלאות דגימה.
 3. TP_Sync_Trading_Timer for R1
  עדכון מצב פוזיציות פתוחות וכאלו שנסגרו בדקה האחרונה, לרבות רווח/הפסד, מרווח ועוד.
 4. MT4 R1 Profit_Mode different then hyper
  בעת עליה מחדש, כאשר נמצא חוסר התאמה בשדות: Contract Size או Tick Price Coefficient, אזי תיפתח רשומת תקלה במוניטור.
 5. New Trade for Del Acc R1 123456
  כאשר נפתחה עסקה ללקוח מחוק ובהתאם להגדרה בקובץ INI, אזי תיפתח רשומת תקלה במוניטור.
אם כל הרשומות אינן מעודכנות, מצביע הדבר על נתק מהשרת או שהיישום כלל לא פעיל. שים לב ששדה זמן העדכון הינו בשעון UTC בלבד.

תהליך סנכרון נתונים רטרו

המערכת תומכת בסנכרון עסקאות, הפקדות, משיכות, יתרות לקוחות ומחירי סוף יום - באופן רטרו אקטיבי מול מסד נתונים קיים בהייפר.
כך ניתן להתגבר על תקלות בסנכרון שוטף.
במסך ההגדרות של המכשירים הפיננסיים בהייפר, קיים כלי לבקשת סנכרון חוזר:

צילום מסך בקשת סנכרון חוזר מפלטפורמת מסחר
התאריכים לסנכרון הינם ימים שלמים לפי השעון של הפלטפורמה.
להלן רשימת קודי הפעולות שניתן לשלוח מהייפר ליישום הממשק:
ערך מספרי בשדה Task ID תיאור סנכרון הנתונים שיתבצע
0 - ברירת מחדל עסקאות סגורות והוראות הפקדה ומשיכה בטווח התאריכים המבוקש.
בזמן יבוא פעולות מהפלטפורמה להייפר מתבצע זיהוי של מילות מפתח מתוך ההערות:
'Fee', 'Commission', 'Tax', 'Deposit', 'Withdrawal', 'Technical', 'Error', 'Bonus', 'Rebate',
אלו קובעים את סיבת ביצוע ההפקדה או המשיכה. כמובן שתיתן טעות בזיהוי לעומת הטקסטים המקובלים בארגון.
על כן יתכן ומנהל המערכת יצטרך לתקן סטאטוסים לאחר ביצוע סנכרון רטרו...
1 יבוא יומן הפלטפורמה (journal) אל תוך הטבלה 'hyp_TPM Journal Buffer' של הייפר. שימו לב: רק רשומות הקשורות למסחר יקראו להייפר (בגלל מגבלת 32MB שנפח החוזר).
2 סנכרון יתרות הלקוחות (חשבונות) בסוף יום מול הטבלה 'hyp_TPM Equity History' בהייפר.
בסנכרון רטרו על גבי יום שהייתה בו דגימה, הנתונים שסונכרנו "ידרסו" את הרשומות הקודמות למעט השדה 'סטאטוס הגישה לחשבון המסחר'.
רק ברשומות שעודכנו, ערך השדה Sync Status Flag יהיה 'R'.
3 סנכרון סיכום מחירים יומי (רשומה אחת לכל יום מסחר) אל תוך הטבלה 'hyp_Trading System Feed VaR' בהייפר (מחיר סוף יום + גבוה יומי + נמוך יומי וכו').
4 סינכרון סיכום מחירים שעתי (24 רשומות לכל יום מסחר) אל תוך הטבלה 'hyp_Trading System Feed History' בהייפר.

טיפול בתקלה במערכת המסחר, המצריכה פתיחה מחדש של פוזיציות שנסגרו

מדובר במצב שבו מנהל מערכת המסחר מחליט לפתוח מחדש עסקאות שנסגרו, למשל בגלל ציטוט (מחיר) לא נכון שנכנס למערכת.
לאחר השלמת התיקון ב-TP, יש ללחוץ על הלחצן TP Admin has Reopen Orders שנמצא בהייפר RMS וגם במסך הניהול של הפלטפורמות בהייפר.
התוכנית מסירה מטבלת העסקאות הסגורות, את העסקאות שרשומות כרגע בטבלת העסקאות הפתוחות. לאחר מכן שולחת פקודת self restart לכל יישומי ה- 'Trading_Automaton'.
כל עוד שלא הפעלת את הפונקציה הזאת, יווצר מצב של כפילות עסקאות במסד הנתונים, עד שהעסקה תיסגר שוב (על ידי הלקוח או stop out).