שדות נתונים בהייפר


לרוחב התוכנה רוב המידע נרשם ומעודכן בשדות, טבלאות ועצים.
בעמוד זה מוסבר אודות ממשק השדות והטבלאות ויינתנו טיפים חשובים לשיטות עבודה נכונות.
הכרה של אופן התנהגות ממשק המערכת, שיטות העבודה והסמלים בממשק השדות והטבלאות יעזרו לך לעבוד מהר יותר ויחסכו לך זמן ותסכולים.

אזורי שדות

בעמודי התוכנה השונים מתקיימים שדות המידע ב"אזורי שדות".
"אזור שדות" הוא אזור מוגדר בעמוד (לא תמיד תחום ויזואלית), ומכיל בתוכו שדות נתונים המקושרים (ברוב המקרים) אל טבלה במסד הנתונים.
הדוגמה שלהלן מציגה כיצד בעמוד אחד מתקיימים מספר אזורי שדות.

תיאור מבנה אזורי השדות בתוכנתת הייפר

מיקום אזורי השדות בעמודי התוכנה קבוע מהקוד ולא ניתן לשנותו (בהשוואה למיקום הלשוניות)
והמעבר בין אזורי שדות מתאפשר באמצעות לחיצת עכבר או באמצעות המקש TAB, במידה שבאותו העמוד מתקיימים מספר אזורי שדות.

מעבר בין אזורי שדות באמצעות מקש TAB

צבעים בשדות ומשמעותם

תוכנת הייפר מציגה למשתמש מספר צבעים קבועים של טקסטים בשדות:
* אדום - שדה חסום לעריכה (לקריאה בלבד).
* כחול - שדה פתוח לעריכה באמצעות הקלדה ידנית.

לתשומת לבך, כאשר כל השדות בעמוד מציגים ערכים שצבעם אדום, משמעות הדבר היא שהעמוד פתוח על ידי משתמש אחר ולכן הוא חסום לעריכה עבורך.
זאת מכיוון שהייפר מגנה מפני התנגשויות של שמירת מידע חופף, בכך שרק משתמש אחד יכול לערוך עמוד מידע מסוים.

כמו כן יתכן מצב שבו השדות המוצגים באדום חסומים עבורך לעריכה ומותרים לצפיה בלבד, במסגרת יישום הגדרות האבטחה שביצע מנהל המערכת.
במקרה כזה, יתכן שחלק מהשדות יציגו כזמינים לעריכה וחלק כחסומים.


מקשי מקלדת בעבודה עם שדות

כלל השילובים הבאים נכונים כל עוד ובתנאי שערך השדה אינו בצבע אדום והוא מותר לעריכה.
מקשים תיאור הפעולה
מקשי חיצים → ← ↑ ↓ כאשר לא בעריכה - העברת הסמן בין השדות
מקש HOME כאשר לא בעריכה - הקפצת הסמן לתחילת שורת השדות (ימינה בממשק העברית)
מקש END כאשר לא בעריכה - הקפצת הסמן לסוף שורת השדות (שמאלה בממשק העברית)
צמד המקשים CTRL + HOME כאשר לא בעריכה - העברת הסמן לשדה הראשון והעליון ביותר באותו אזור שדות (ימין עליון בממשק העברית)
צמד המקשים CTRL + END כאשר לא בעריכה - העברת הסמן לשדה האחרון והתחתון ביותר באותו אזור שדות (שמאלי תחתון בממשק העברית)
מקש ENTER נכנס ויוצא ממצב עריכה תוך שמירה על השינויים בנתונים.
* בשדה מסוג Memo יורד שורה.
* בשדה מסוג Multi Select, במידה והשדה פתוח לבחירה המקש ENTER יבחר את הערכים
צמד המקשים ALT + ENTER יוצא ממצב עריכה של תא תוך שמירה על השינויים שבוצעו.
* זמין עבור כל השדות, אך יעיל במיוחד בשדות כגון Multi Select ו- Date Select.
מקש TAB לא במצב עריכה - דילוג פוקוס בין אזורי שדות/אובייקטים
במצב עריכה - מדלג אל השדה הבא בטור באותו אזור שדות.
מיועד עבור כל סוגי השדות בפרט שדה מסוג Memo.
מקש ESC יציאה מעריכת שדה ללא שמירת השינויים שבוצעו (Cancel)
צמד המקשים CTRL + ↓ פתיחת רשימת הבחירה בשדות מסוג Group Select/Select


סמלי הכוכבים ומשמעותם

תוכנת הייפר מאפשרת למנהל המערכת / לארגון לקבוע שדות חובה למילוי. שדות אלו יופיעו בעמודי התוכנה השונים כשלצידם כוכבית אדומה או צהובה.
חובת המילוי נקבעת ע"י מנהל המערכת באמצעות חלון "הגדרת השדות" או באמצעות קוד SCRIPT הניתן ליישום בעמודי התוכנה השונים.

להלן הסבר אודות צבעי הכוכביות בממשק:
סמל הסבר
כוכבית אדומה שדה בודד החובה למילוי בפני עצמו. ללא מילוי שדה זה שמירת הנתונים לא תתאפשר באותו העמוד.
כוכבית צהובה קבוצת כוכביות צהובות הינה קבוצת שדות חובה אשר מילוי של אחת מהן מספיקה בשביל לשחרר את שאר שדות החובה באותה הקבוצה.
כל עוד יש כוכביות צהובות בעמוד, לא ניתן לבצע שמירה לנתונים.
כוכבית ירוקה שדה חובה או קבוצת שדות ששוחררה מחובה.

להלן דוגמה להמחשה עבור קבוצות שדות חובה.

שדות חובה למילוי