שדות חשובים בהתאם לסוג הפעילות

ישנם שדות מערכת שונים הממלאים תפקיד חשוב אל מול המודולים המופעלים בתוכנה.
להלן טבלה המציגה את שמות השדות, מהותם והקשר שלהם למודול הרלוונטי בתוכנה.
הסבר אודות השדות מודולים נסמכים
 • שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית
  שדה אישור ידני המורה למערכת והמנועים השונים כי מותר להפיק מסמכי מקור חתומים דיגיטלית לאותו כרטיס לקוח.
  ובמידה ומוזן ללקוח כתובת דוא"ל בשדה "כתובת דואר אלקטרוני" ושדה זה מכיל את הערך "כן" אזי מסמכי המקור יופקו, יחתמו וישלחו ללקוח באופן דיגיטלי כמסמכים ממוחשבים וישמרו בטבלת hyp_Client X Statements.
לקוחות
 • שפת מסמכים וטפסים
  מגדיר את שפת המסמכים והיישור (לימין / לשמאל). השדה רלוונטי עבור הפקת מסמכי מערכת (חשבוניות, קבלות, החזרים, תעודות משלוח ועוד) וגם למסמכים המופקים אוטומטית כגון תצהירים.
  לדוגמה: עסק בישראל המשווק גם אל לקוחות חו"ל, יידרש להגדיר שדה זה עבור אותם כרטיסי לקוחות, על מנת שמסמכי המקור יופקו עבורם בשפה הרלוונטית להם ולא בעברית.
 • לידיעתך, בנושא זה - הייפר תומכת בהפקה ושליחת מסמכים ללקוח זר, באופן שהנמען לא ידע שמדובר בעסק ישראלי/יהודי. לפרטים נוספים צור עמנו קשר.
מכירות, הנהלת חשבונות, תצהירים, פורטל אינטרנט, מערכות TPM
 • פעילות בחנות אינטרנטית / TP
  מצביע על מצב חיבור הלקוח לחשבון מערכת המסחר MT4 / MT5, או מאידך לחשבון רכישה באתר החברה.
  מכיל את הערכים הבאים:
  * Closed - מעולם לא נפתח חשבון מסחר / רכישה באתר
  * Readonly - קיים חשבון לקריאה בלבד (מיועד רק עבור מערכות מסחר)
  * Active - קיים חשבון מסחר פעיל / חשבון רכישה פעיל
מערכת TPM / פורטל אינטרנט
קישור בין רשומות לקוחות:
 • כרטיס לקוח הורה - מכיל את מספר כרטיס לקוח הורה.
 • שם לקוח הורה - מכיל את שם הלקוח ההורה.
 • נתב פקודות יומן לכרטיס הורה - מורה להייפר להסב את פקודות היומן (הנוצרות אוטומטית במעמד הפקת מסמכי מקור) אל כרטיס ההורה המקושר, למרות שהמסמך יופק עם פרטי הלקוח של הבן.
 • השדות הללו מייצרים קשר בין שתי רשומת לקוח בתוכנת הייפר, קשר זה מטרתו לייצג מערכת יחסים של "אב" מול "בן".
  הקישור נדרש לביצוע כאשר יש צורך לייצג קשר עסקי או חשבונאי בין שתי ישויות ויותר. פעולת הקישור תבוצע ברשומת הבן (בחירה של כרטיס האב).

  הקישור בין הרשומות אפשרי לביצוע בשני אופנים:
  1. קישור ידני - בלחיצה על השדה "שם לקוח הורה", משתמש התוכנה נדרש לאתר ולבחור את רשומת לקוח ההורה.
  2. קישור אוטומטי - המבוצע ע"י מנוע הפורטל ו/או מנגנון ה- API במסגרת תהליך רישום להייפר.
מודול פקודות יומן, מנוע WebPortal, מנוע Mt4 Automation
קישור לרשומת מתווך / Affiliate
 • מספר חשבון המתווך - מספר כרטיס המתווך בטבלת הספקים.
 • שם המתווך - שם המתווך בטבלת הספקים.
 • הייפר מאפשרת לציין קשר של אחד לאחד בין כרטיס הלקוח לכרטיס ספק ספציפי שהוגדר מראש כ"מתווך".
  כרטיס ספק מסוג מתווך ידוע גם בשם המקצועי "Affiliate".
  מטרת הקשר בין הישויות היא לטובת תיעוד מקור הלקוח וחישוב תגמולי הספק בדוחות המערכת בבו העת.
  הקישור בין הרשומות אפשרי לביצוע בשני אופני:
  1. ידנית על ידי המשתמש באמצעות איתור ובחירת המתווך מרשימת הספקים לאחר לחיצה על השדה "שם המתווך".
  2. באופן אוטומטי על ידי מנוע פורטל הרישום של הייפר או מערכת ה- API היוצרים את רשומת הלקוח. להדרכה בנושא פורטל הרישום לחץ כאן.

  דוגמה לשימוש בקישור זה: יצרני מטבחים העובדים עם מעצבים פרטיים הנדרשים בתגמול, ישמרו את פרטי המעצב כספק ויגדירו את השדה "מתווך לקוחות = כן" מצד אחד, ולאחר מכן ישייכו את אותו מתווך הלקוחות לכרטיס הלקוח.
מודול לקוחות, מודול ספקים