תיוג רישום ומדידת פעילות CRM של לקוח

בנוסף לשדות המידע שכל ארגון בוחר ליישם על מנת לנהל את לקוחותיו, רשומת הלקוח מכילה מספר שדות מובנים המנוהלים אוטומטית ע"י התוכנה ושלוחותיה בזמן אמת.
הערכים המתקיימים בשדות אלו עוזרים למנהלים ולמשתמשי המערכת, לבצע:
* ניתוח סטטוס הלקוח ע"י משתמשים או מנועים שונים.
* איתור לקוחות מתקדם.
* הפקת דוחות פעילות.
* הפקת התראות אוטומטית.

הטבלה הבאה מסבירה את משמעות שדות ניהול הלקוח.
מידע נוסף אודות שדות אלו ניתן למצוא בעמוד "טבלאות נתונים מקושרות" הנמצא בתפריט הניווט מימין.

שם השדה הסבר
מועד יצירה שדה תאריך ושעה אשר נחתם אוטומטית ע"י תוכנת הייפר כאשר נוצרת רשומת הלקוח על ידי משתמש התוכנה ו/או ע"י מנוע חיצוני כגון הפורטל / API.
נוצר על ידי שדה טקסט המכיל את שם המשתמש האחראי ליצירת רשומת הלקוח. שדה זה נחתם אוטומטית ע"י תוכנת הייפר ו/או ע"י מנוע חיצוני היוצר את רשומת הלקוח.
סטטוס הלקוח שדה סטטוס הנחתם אוטומטית בהתאם למוסבר בפרק "סטטוס ישות הלקוח"
מקור הרשומה שדה טקסט הנחתם אוטומטית ע"י המנוע החיצוני שהקים את רשומת לקוח. שדה זה משמש לרוב כמצביע שיוך למערכת מסחר Meta Trader. הערכים הנרשמים בשדה זה הינם הערכים שהוגדרו בטבלת "hyp_Trading System List", בשדה "Data Source". טבלה זו ניתנת להגדרה ביסודות המערכת בעמוד "TP Setup & Fix Data" .
תקציר האירועים האחרונים שדה טקסטואלי ארוך המכיל עד 1,000 תווים.
מטרת השדה היא להציג תקציר של רצף מאמצי השיווק האחרונים שבוצעו מול הלקוח והוא מרכז בתוכו גם מועדי האירועים וגם את תוכן התיעוד שלהם.
השדה זה נבנה אוטומטית על ידי תוכנת הייפר במקרים הבאים:
1. לאחר שהמשתמש הצהיר על ביצוע ניסיון התקשרות בלשונית המגעים וההתקשרויות (אין מענה, השארתי הודעה, תעד שיחה).
2. לאחר שהמשתמש שלח הודעת SMS ללקוח.
3. לאחר שהמשתמש ביצע סיכום פגישה ברשומת יומן המקושרת לאותו הלקוח/ות.
בנוגע למקרים 1 + 2 לעיל, תוכן השדה יבנה אוטומטית במעמד הלחיצה על אחד מלחצני השמירה בכרטיס הלקוח וזאת בניגוד למקרה 3 המתקיים רק לאחר לחיצה על שמירת פגישה ביומן שהוסף לה סיכום.
מועד שיחת טלפון אחרונה שדה תאריך ושעה הנחתם אוטומטית על ידי תוכנת הייפר כאשר משתמש "מצהיר" אודות ביצוע שיחת טלפון בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים:

אין מענה     תעד הודעה     תעד שיחה
שיחת טלפון אחרונה על ידי שדה טקסטואלי אשר בו נרשם אוטומטית על ידי תוכנת הייפר שם המשתמש "שהצהיר" אודות ביצוע שיחת טלפון (כמוסבר בשדה הקודם).
סטטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון שדה סטטוס הנחתם אוטומטית באחד מהסטטוסים הבאים:
* אין שיחה עדיין - כאשר הלקוח בסטטוס חדש וטרם הוצהר לגביו ביצוע כל שהוא של ניסיון שיחה (לא הוצהרה שום פעולת שיווק).
* אין תשובה - כאשר המשתמש לחץ על לחצן "אין מענה" (בניסיון ההתקשרות האחרון שבוצע).
* השארתי הודעה - כאשר המשתמש לחץ על לחצן "תעד הודעה" (בניסיון ההתקשרות האחרון שבוצע).
* שיחה קצרה - כאשר המשתמש לחץ על לחצן "תעד שיחה" והשאיר את הערך "שיחה קצרה" בשדה "סטטוס שיחת טלפון" (בניסיון ההתקשרות האחרון שבוצע).
* שיחה עם תוכן - כאשר המשתמש לחץ על לחצן "תעד שיחה" וקבע את הערך "שיחה עם תוכן" בשדה "סטטוס שיחת טלפון" (בניסיון ההתקשרות האחרון שבוצע).
מועד שיחת הטלפון הבאה שדה תאריך ושעה אשר ערכו מועתק אוטומטית על ידי תוכנת הייפר מהשדה "מועד שיחת הטלפון הבאה", במידה והמשתמש מילא תאריך שיחה עתידי כאשר הצהיר על ביצוע ניסיון התקשרות במגעים וההתקשרויות.
שיחת הטלפון הבאה על ידי שדה טקסטואלי אשר ערכו מועתק על ידי תוכנת הייפר מהשדה "שיחת הטלפון הבאה על ידי", לאחר שהמשתמש מילא תאריך שיחה עתידי כאשר הצהיר על ביצוע ניסיון התקשרות במגעים וההתקשרויות.
מועד המגע האחרון שדה תאריך ושעה והנחתם אוטומטית על ידי תוכנת הייפר כאשר המשתמש מבצע את אחד מהפעולות הבאות בתוכנה:
* תיעוד ניסיון התקשרות (אין מענה, הושארה הודעה, תעד שיחה) בכרטיס הלקוח.
* שליחת הודעת דוא"ל לכתובת דוא"ל המתועדת בכרטיס הלקוח.
* שליחת הודעת SMS למספר הטלפון של הלקוח
* תיעוד סיכום שיחה ברשומת פגישה של הלקוח המקושר.
מועד הפגישה האחרונה שדה תאריך ושעה המתועד אוטומטית על ידי חלון רשומת היומן בהייפר, בכל פעם שהמשתמש מתעד סיכום פגישה המשויכת לאותו הלקוח.
מועד הפגישה הראשונה שדה תאריך ושעה המתועד פעם אחת (בפעם הראשונה) על ידי חלון רשומת היומן בהייפר, במעמד סיכום הפגישה אליה משויך הלקוח.
מועד הצעת מחיר ראשונה שדה תאריך ושעה המתועד אוטומטית על ידי חלון מערכת ההצעות/הזמנות במעמד יצירת מסמך הצעה/הזמנה חדש בפעם הראשונה.
תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי שדה תאריך המתועד אוטומטית על ידי תוכנת הייפר כאשר הלקוח מועבר לסטטוס "לקוח אמיתי או לקוח מועדון" באחד מהמקרים הבאים:
* במעמד הפקת קבלה ראשונה ללקוח.
* במעמד הפקת חשבונית מס ראשונה ללקוח
* במעמד יצירת רשומת Client Extra Properties ראשונה ללקוח, וביוסדות המערכת הוגדר כי מאגר רשומות זה משמעותו ביצוע עסקה.
* במעמד אישור מסמך הזמנה לייצור/ביצוע בפעם הראשונה.
* במעמד פתיחת חשבון מסחר בפעם הראשונה ללקוח.
מדוע הלקוח אינו מעוניין שדה טקסטואלי המקבל אוטומטית את הערך שקבע המשתמש במעמד הכרזתו על רשומת לקוח כ- "אינו מעוניין".
מועד הקצאה אחרונה דרך האשף שדה תאריך ושעה המקבל את ערכו במעמד הפעלת "אשף ההקצאה" של תוכנת הייפר. האשף חותם את השדה הזה בכל אחת מרשומות הלקוח שהוא מטפל.
סטטוס ליד שדה סטטוס המקבל את ערכו ממנוע הפורטל במסגרת קליטת ליד מתשדורת אינטרנטית / API. שדה יכיל את אחד מהסטטוסים הבאים:
* רגיל
* נוצר לאחרונה
* ליד חם
* מתעניין שוב