רישום שינויים בתוכנה

בעמוד זה נשמר את השינויים שבוצעו במכלול היישומים שמהווים את מערכת SYE Hyper ERP. שיטת רישום העדכונים אצלנו בנויה משנת העבודה + נקודה + מספר עדכון רציף.
יתכן שלא ישמר רצף מספרי בין הכותרות בעמוד זה, כך שיש לקרוא את תכולת השינויים בעדכון X כרשימת השינויים מאז העדכון הקודם המתועד.
איננו מתעדים תיקוני תקלות ("Bugs") קטנות בתפקוד התוכנה (דבר שגורם להשקת עדכון ללא תיעוד) אלא רק שינויים לעומת המצב הקודם.

עדכון 2019.043 תאריך השקה 01 בנובמבר 2020

 • הוחלף אשף יבוא דפי בנק וכרטיסי אשראי: הבאנו את המודול מהייפר החדשה (גרסת 2020) וביצענו התאמות (כמו למשל הכלה בתוך לשונית ארגז כלים).
 • תיקון ושיפור חיפוש טקסט או מספר במודולים השונים - באמצעות תיבת הטקסט החופשי.
 • שדרוג בחירת מדפסות בין המודולים. השתדלנו שכל מדפסת מיוחדת (שיקים / מדבקות / טרמית) תיבחר רק פעם אחת.
 • תיקון יומן שינויים במודול משתמשים / רישום שכירים.
 • מודול TPM: הוסף דוח עסקאות לפי סימול נכס (דוחות BI).

עדכון 2019.041 תאריך השקה 07 בספטמבר 2020

 • שדרוג דוח VaR: חיבור לטבלת אירועים חדשה עבור Split במניות או שינויים בחוזים.
 • שדרוג דוח מגנא ז-013: חלון DrillDown אוסף נתונים גם מטבלת ההתכסות.
 • שינוי בדוח מגנא ז-012: בוטל מנגנון הגדרת התכסות תיאורטית לפי סימול חוזה.

עדכון 2019.040 תאריך השקה 01 בספטמבר 2020

במקביל להעברת הלקוחות להייפר החדשה (גרסת 2020 ממשק חדש וכ'ו) אנו ממשיכים לתחזק את הייפר "הקודמת" ולספק פתרונות במסגרת מערכת זו.
 • תחזוקה טכנית (Compile RAD studio 10.1) בהתאם לעדכונים במערכת ההפעלה windows 10 שנת 2020.
 • שיפורים שונים וזניחים מבחינת תיעוד.
 • יבוא יכולות מהייפר החדשה, בהתאם לדרישת לקוחות הממתינים למעבר.
 • על פי דרישת הרשות למניעת הלבנת הון, פתחנו שוב את האפשרות להפיק דוחות בפורמט היסטורי V2.