סביבת מבחן לפריטים דינאמיים

סביבת המבחן לפריטים דינאמיים הנה כלי עזר המשמש לביצוע הזמנות ניסיוניות, בדיקת הנראות של ההזמנות, ווידוא תקינות של הזמנות ומוצרים והדמיה של יצירת הזמנה במלואה. סביבת המבחן מאפשרת בחירת פריטים לצורך צפייה בפרטיהם בלבד או לחלופין בחירת מוצרים לצורך יצירת הזמנה ניסיונית וצפייה במוצרים כפריטים בהזמנה.

סביבת מבחן לפריטים דינאמיים

מבוא

עמוד זה מציג את רשימת המוצרים שנבחרו על ידי המשתמש ואת פרטיהם. לחיצה כפולה על מוצר תפתח את כרטיס המוצר הניתן לעריכת המשתמש. בצדו השמאלי של העמוד יוצגו מאפייני המוצר המסומן בלבד ובהתאם להגדרות המוצר תינתן האפשרות לשינוי נתונים. בתחתית העמוד יוצגו כלל פרטי המוצרים ברשימה.

בחינת פריטים

על מנת לבצע בחינת פריטים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. השתמש בלחצן הוסף פריט, על מנת לבחור את הפריטים הרצוי לבחינה.
  2. עבור פריטים המאפשרים בחירת מאפיינים (כדוגמת מידות), בחר את המאפיינים הרצויים מתוך האפשרויות המוצעות בשדות מאפיינים אלו, בטבלת המאפיינים.
  3. השתמש בלחצן חשב פריט מחדש, על מנת לחשב מחדש את נתוני המוצרים בהתאם לעדכוני המאפיינים שבוצעו.
  4. על מנת למחוק פריט מתוך רשימת המוצרים לבחינה, לחץ על הסר פריט, או לחץ על איפוס על מנת למחוק את כל רשימת המוצרים לבחינה.

טופס הזמנה להדמיה

המערכת מאפשרת ליצור טופס הזמנה מדומה, על מנת לבחון את נראות הפריטים ומאפייניהם. כדי ליצור טופס הזמנה מדומה, לחץ על טופס הזמנה להדמיה. לחצן זה יפתח חלון הזמנה מדומה. את טופס הצעת המחיר / ההזמנה המדומה ניתן לבנות ולערוך כטופס הזמנה רגיל ולכלול בתוכו את כל הפריטים הרצויים. טופס זה לא ייחשב כהזמנה אמיתית ולפיכך לא יקבל מספר סידורי (מספר ההזמנה = 0).