יבא פריטים הממתינים לחיוב מתוך הזמנות / תעודות משלוח

יבוא פריטים הממתינים לחיוב מתוך הזמנות / תעודות משלוח

חלון יבוא פריטים הממתינים לחיוב מתוך הזמנות / תעודות משלוח מרכז ומציג את כלל ההזמנות ותעודות המשלוח, שעבורן עדיין לא בוצע חיוב. בחלון זה ניתן לייבא פריטים הממתינים לחיוב מתוך מערכת ההזמנות והנמצאים במעקב ביצוע. לצד כל פריט רשומים פרטי ההזמנה לרבות: מספר הזמנה, כמות ויחידות מידה. כמו כן, מצויינות לצד כל פריט הכמות המוכנות לאספקה, כמות שהועברה לתעודת משלוח וכמות שהועברה לחשבונית. על מנת להוסיף לחשבונית מס את הפריטים הרצויים מהרשימה, יש לסמנם באמצעות תיבות הסימון שלצד המספר הקטלוגי.

בראש העמוד ניתן לבחור מתוך שלוש האפשרויות הבאות:

  • חייב את מלוא הכמות המוזמנת - בטבלה זו יוצגו כלל הפריטים מהזמנות שעדיין לא חוייבו. לאחר בחירת הפריטים, תוצג כברירת מחדל הכמות המוכנה לאספקה. עם זאת ניתן לשנות את כמות הפריטים לחיוב עד לכמות הרשומה בהזמנה.
  • חייב את הכמות המוכנה לאספקה - בטבלה יוצגו הפריטים המוכנים לאספקה ופריטים שאינם דורשים ייצור. לאחר בחירת הפריטים, ניתן לשנות את כמות הפריטים לכמות נמוכה מהכמות המוכנה.
  • שלח טובין עם מסמך זה - בטבלה יוצגו יתרת הפריטים שנותרו למשלוח עבור הזמנה ועדיין לא חוייבו. לאחר בחירת הפריטים, תוצג כמות הפריטים שעדיין לא נשלחה. פעולה זו תפיק חשבונית המכילה מספר תעודת משלוח אליה משוייכת ההזמנה. שים לב - מכיוון שפעולה זו משייכת את החשבונית לפריטים שנשלחו ללקוח (תעודת משלוח קיימת), יש להפיק קודם תעודת משלוח עבור פרטי ההזמנה שכבר נשלחו ולאחר מכן להפיק את החשבונית.

העתק איש קשר ותנאי תשלום - בסימון תיבת בחירה זו, יאוחדו תנאי התשלום של כלל ההזמנות המופיעות בחשבונית לפי תנאי התשלום של ההזמנה בעלת העלות הגבוהה ביותר.

בתחתית הטבלה ישנם לחצני פעולה לסימון מהיר של כלל התיבות ולביטול הסימון. לסיום ולצירוף ההזמנות המסומנות לחשבונית, יש ללחוץ על אישור (F6).