תקבול בכרטיס אשראי

בחלון זה, מתבצע תקבול על ידי כרטיס אשראי באמצעות קורא כרטיסים. יש להעביר את הכרטיס ופרטיו יעודכנו בשדות המתאימים. כמו כן, ניתן להשתמש בכרטיסי האשראי המעודכנים במערכת למטרת הוראת קבע.
שים לב - אפשרות זו זמינה רק לאחר שעודכן שירות סליקת אשראי (חיבור ממוחשב לסליקת האשראי) ביסודות המערכת, בענף Automation Log & Web Services.

תקבול בכרטיס אשראי

במידה ועודכנו פרטי כרטיס אשראי בכרטיס הלקוח (בלשונית כ.א. והו"ק), תקפיץ המערכת בעת הבחירה באפשרות תשלום זו, בקשת אישור לשימוש בכרטיס האשראי המוזן עבור חיובים שוטפים. אישור פעולה זו ימלא באופן אוטומטי את פרטי הכרטיס בחלון "פרטי התקבול" שיפתח.

בשדה סכום ירשם סכום התקבול הנדרש באופן הבא:

  • בעמוד חשבונית מס, כאשר לקוח משלם עכשיו, סכום זה מציג את סך החוב של הלקוח עבור כל הפריטים בטבלת פריטי החשבונית.
  • בעמוד קבלה, כאשר עודכן ערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח", הסכום הינו סך החוב של הלקוח בהתאם לערך זה.
  • בעמוד קבלה, כאשר לא עודכן ערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח", לא יופיע ערך בשדה זה.

ניתן לצאת מחלון זה על ידי לחיצה על Esc.