המחאת זכות

פעולה זו מתבצעת כאשר מתקבלת המחאת זכות מהלקוח כתקבול על שירות / מוצר.

המחאת זכות

אפשרות זו זמינה עבור חבר המוגדרת כ "נותן שירותי מטבע / בנקאות". הגדרה זו מבוצעת ב"יסודות המערכת" בלשונית Bookkeeping בשדה "החברה מפוקחת ע"פ רגולציה". זוהי אפשרות לקבלת המחאה אשר ניתנה ללקוח על ידי גוף שלישי והלקוח מעביר אותה לרשות הארגון. באפשרות זו יש למלא את פרטי התקבול ופרטי איש הקשר (בעל החשבון).
שימו לב! המחאת זכות אינה יוצרת פקודת יומן במערכת הייפר.