מחיר אחרון

לשונית זו מפיקה דו"ח סטטיסטי של תמחור המוצרים עבור ללקוח. כלי זה משמש את איש המכירות למעקב אחר היסטוריית הרכישות של הלקוח ותמחור המוצרים עבורו, לשם המשך התנהלות מול הלקוח ותמחור מוצרים עתידי.

מחיר אחרון

מבוא

לשונית זו הינה לשונית מידע בלבד. במרכז המסך, מציגה הטבלה את הנתונים הסטטיסטיים של המכירות ללקוח בחלוקה לפי מק"ט המוצרים. נתונים אלה כוללים את פרטי המוצר, כמויות שנמכרו, תאריכי מכירה ראשונה ואחרונה, מחיר המכירה הגבוה / נמוך ביותר למוצר ומחיר המכירה האחרון. ניתן להוסיף / להסיר שדות מטבלה זו בהתאם לצרכי המשתמש ודרישות הארגון.

הנתונים בטבלה מוצגים בהתאם לפילוח המוגדר בראש העמוד כפי שיפורט בהמשך.

הפקת דו"ח

על מנת להפיק דו"ח סטטיסטי יש לבחור את הסינון הרצוי עבור דו"ח זה, באמצעות תיבות הבחירה הבאות:

חשבונית מס סימון תיבת בחירה זו, תצרף לטבלת הסטטיסטיקה את המוצרים עבורם הופקה חשבונית מס. (מוצרים שעבורם התקבל תשלום מהלקוח).
הזמנות והצעות מחיר סימון תיבת בחירה זו, תצרף לטבלת הסטטיסטיקה את המוצרים עבורם נוצרו הזמנות והצעות מחיר.
לאחר בחירת הסינון הרצוי, יש לסמן בהתאם לצורך את תיבות הסימון הבאות:
מסמכים מבוטלים בסטטיסטיקה יכללו מוצרים בהתאם לסינון הנדרש, גם אם מסמכים אלה בוטלו.
שדות מחיר כוללים מע"מ סימון תיבת בחירה זו, יציג בשדות המחיר בטבלה את המחירים בתוספת המע"מ.

לאחר בחירת הסינון הרלוונטי, יש ללחוץ על לחצן הפעל דו"ח (F5), הנמצא בראש העמוד. בטבלה יוצגו הנתונים הסטטיסטיים המבוקשים.

יצוא והדפסת נתונים

הדו"ח ניתן לייצוא במספר שיטות (סוגי קבצים) לבחירת המשתמש, באמצעות לחצן יצא נתונים. כמו כן, ניתן להדפיס את הדו"ח, לשלוח אותו בדוא"ל ולשמור אותו כקובץ PDF באמצעות לחצן הפעולה הדפסה.