מטבע זר

ארגונים שונים מאפשרים שימוש במטבע זר בהתאם לפעילות הארגון ולנהליו. כלי זה של מערכת הייפר, מציג את כלל שערי המטבע הזרים הנמצאים בשימוש הארגון והמוגדרים ביסודות המערכת.

מטבע זר

מבוא

באמצעות כלי זה, ניתן להציג את היסטוריית שערי המטבעות בהתאם לשדות החיפוש הנמצאים בראש העמוד הכוללים טווח תאריכים וקוד מטבע. כמו כן, באמצעות כלי זה, יכול מנהל החשבונות לשנות ולעדכן את שערי ההמרה של המטבע בארגון בתאריכים מבוקשים. שערי ההמרה המוצגים בטבלה, הינם השערים שהוגדרו לשימוש הארגון על ידי מנהל המערכת.
שים לב - מטבעות אשר אינם מוגדרים ביסודות המערכת, לא ניתנים לשימוש בתוכנה. פרטים אודות הגדרה זו בסעיף מנהל המערכת בעמוד זה.

הצגת שערי מטבע

על מנת להציג היסטוריית שערי מטבע רצוי ובטווח תאריכים מבוקש, יש למלא פרטים אלו בשדות החיפוש בראש העמוד. לאחר בחירת ערכי החיפוש, יש ללחוץ על לחצן סנן רשומות. אם לא ייבחר טווח תאריכים, תוצג היסטוריית השערים החל ממועד תחילת השימוש בהייפר או על פי התאריך הנבחר בבניית טבלת שערי המטבעות ביסודות המערכת. במידה ולא ייבחר סוג מטבע, תציג הטבלה את שערי כלל המטבעות המוגדרים בארגון. ניתן לאפס את הטבלה באמצעות לחצן איפוס (זהו איפוס עבור פעולת החיפוש בלבד ולא משפיע על ערכי מטבע שמורים).

שים לב - שער ההמרה המוצג הינו יחסית למטבע ניהול הספרים המוגדר במערכת. ערכו של שער זה יהיה קטן מ-1 אם מטבע ניהול הספרים חזק בערכו מהמטבע הזר.

עדכון שערי מטבע

המערכת מאפשרת לעדכן באופן ידני את שערי המטבעות. על מנת לבצע עדכון ידני, יש לבצע חיפוש עבור המטבע והתאריכים המבוקשים. בשדה "שער" יש להזין את הערך הרצוי וללחוץ על לחצן שמור הגדרות. אם טרם בוצעה שמירה, ניתן לבטל את השינויים שעודכנו באמצעות לחצן איפוס.

שים לב - לאחר שמירת שינויים בערכי שערי המטבעות ו/או מחיקת שורת ערך מטבע, לא ניתן לשחזרם מעמוד זה! ניתן לבצע שחזור מיסודות המערכת בלבד.

סנכרון שערי מט"ח

סנכרון שערי המט"ח מול הבנק המרכזי בעמוד זה, מתאפשר אך ורק עבור תאריך המסחר האחרון באמצעות לחצן סנכרן שערי מט"ח. על מנת לעדכן שערי מטבע זר ממועדים אחרים, יש לפנות למנהל המערכת.

חישוב שערים

חישוב שער המטבע בהייפר מבוצע באופן הבא: מטבע זר * שער המרה = מטבע מקומי . הקונפיגורציה של הייפר הינה אוטומטית על פי המדינה שבה רשום הארגון והמטבע המקומי. בהתאם לנתונים אלו מחליטה המערכת מאיזה בנק לקבל את נתוני השערים. במידה ויש צורך לבצע המרה למטבע שעבורו אין בבנק "צמד ישיר" (אפשרות להמרה ישירה בין המטבעות), מבצעים המרה באמצעות מטבע USD או EUR, בהתאם לבנק בו קיימת המרה למטבע הנדרש.

דוגמא: אם מעוניינים לבצע המרה ממטבע ILS (שקל ישראלי) למטבע PHP (פזו פיליפיני), תבוצע המרה משקלים ליורו ולאחר מכן מיורו לפזו פיליפיני, בהתאם לבנק EBC (בנק אירופה).

מנהל המערכת

הגדרת מטבעות בארגון

הגדרת סוגי המטבעות הנמצאים בשימוש הארגון מתבצעת באזור יסודות המערכת. יש להיכנס לענף Sales ובטבלת "רשימת המטבעות שבהם הארגון משתמש" ניתן להגדיר מטבעות אלו. עבור כל שורת מטבע, יש למלא את שדות הזיהוי, ערך המטבע הקטן ביותר ושערי הביטחון. כמו כן, יש לעדכן את מקור הנתונים. על פי מקור זה יעודכנו באופן רציף שערי המטבע. בראש העמוד ניתן לקבוע את תזמון עדכון השערים בשדה "שעת עדכון שערי מטבעות".

שים לב - שער ההמרה המוצג הינו יחסית למטבע ניהול הספרים המוגדר במערכת (בשדה "המטבע המקומי" בראש עמוד זה). ערכו של שער זה יהיה קטן מ-1 אם מטבע ניהול הספרים חזק בערכו יותר מהמטבע הזר.

יבוא שערי המטבעות

בתחתית ענף "Sales" ביסודות המערכת, ישנו לחצן בנה מחדש את טבלת שערי המטבעות. באמצעות לחצן זה ניתן לשחזר ולעדכן את שערי המטבעות ממקור הנתונים הנבחר ועבור התאריכים הרצויים. בחלון שייפתח ניתן לבקש שנתונים אלה יחליפו כל ערך אחר שעודכן באופן ידני. שים לב - השחזור הינו על פי שערי המטבע המוגדרים באתר הבנק ולא על פי השערים שעודכנו בארגון.

מקורות הנתונים הינם BOI (בנק ישראל) ו - ECB (הבנק המרכזי האירופאי), על פי זמינות שערי המטבע.