מדד מחירים

כלי זה מציג את שערי המדדים המוגדרים בארגון וזמין בלשונית "ארגז הכלים" במודול הנהלת חשבונות של הייפר.

פקודות יומן

טבלת מדד המחירים

המערכת מאפשרת צפייה בערכי מדד המחירים בהתאם להגדרות המסנן הנמצא בראש העמוד וכולל את השדות הבאים:

  • טווח תאריכים - ניתן לבחור תאריכים בשדות "החל מתאריך" ו-"עד לתאריך" על מנת להציג בטבלה את ערכי המדדים בתקופה המבוקשת. אם לא יוגדר תאריך תחילת הטווח, יוצגו כל המדדים מתחילת השימוש במערכת. אם לא יוגדר תאריך סיום הטווח, יוצגו כל המדדים על ליום הפקת השאילתא.
  • קוד מדד - ניתן לבחור בין כלל המדדים המוגדרים במערכת, בענף Sales ביסודות המערכת.

לאחר בחירת ערכי הסינון, יש ללחוץ על לחצן סנן רשומות. בטבלה יוצגו המדדים העונים להגדרות הסינון. המערכת מאפשרת לעדכן מדדים באופן ידני בתאריכים הנבחרים.

בעמוד זה ישנם שני לחצני פעולה נוספים:

איפוס לחצן זה מנקה את הטבלה מתוצאות החיפוש. כמו כן, מבטל את שינויים שבוצעו בערכי המדדים באופן ידני, במידה ולא נשמרו.
שמור הגדרות במידה ומעדכנים מדדים באופן ידני, יש לבצע שמירה באמצעות לחצן זה. אם לא מעוניינים לשמור את עדכון המדדים, יש ללחוץ על לחצן איפוס.

מנהל המערכת

הגדרות מדדים בארגון

על מנת להגדיר את המדדים איתם עובד הארגון, יש להכנס ליסודות המערכת, לענף Sales. בטבלת "רשימת המדדים שבהם הארגון משתמש", יש להגדיר את המדדים.