התקנת מערכות הייפר

כפי שניתן לראות בדיאגרמה להלן, מערכות הייפר כוללות מספר מערכות הפועלות בצד השרת אל מול תוכנת הקצה עליה עובד משתמש הקצה.
כעקרון ניתן להתקין את כלל המערכות על אותו המחשב, אבל המלצתנו להתקנה נכונה לארגון בו יש יותר ממחשב אחד, היא התקנה
בה קיים מחשב ייעודי המתפקד כשרת נתונים ואטומציות, אל מול מחשבי המשתמשים המשמשים עבור תוכנת הקצה (תוכנת הייפר)
כאשר רכיבי המערכת מתקשרים באמצעות רשת האינטרנט בתקשורת TCP.

סדר התקנת המערכות מבוססת על פי השלבים הבאים:

דיאגרמת תיאור מרכיבי המערכת