דוחות ורשימות

בכל ארגון, ישנם דוחות קבועים המשמשים את חברי ההנהלה לצרכי ניהול, בקרה, דיווח וקבלת תמונת מצב עדכנית על הנעשה בארגון. מערכת הייפר מאפשרת שימוש בדוחות מובנים ובדוחות מותאמים אישית, לצרכי קבלת מידע והצגות נתונים, בכל עת ובהתאם לדרישות הארגון. כמו כן, מציעה המערכת לחברות מסחר, את הפקת הדוחות הנדרשים על ידי הרגולציה, באופן פשוט ומהיר ובהתאם לנתונים המעודכנים במערכת.

דוחות רשימות

מבוא

מערכת הייפר מציגה למשתמש בלשונית זו מגוון דוחות שימושיים קבועים וכמו כן דוחות מותאמים אישית הנבנים בהתאם לצרכי החברה. דוחות אלו מוצגים בחלוקה לפי שלושת הסוגים הבאים:

 1. CRM Reports - דוחות אלו, של מערכת ניהול הלקוחות, קבועים במערכת הייפר ואינם ניתנים לעריכה. רשימת הדוחות מפורטת בסעיף הבא.
 2. BI Reports - דוחות המיועדים לחברות מסחר ונדרשים על ידי הרשות לניירות ערך. דוחות אלו קבועים ואינם ניתנים לעריכה. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
 3. דוחות מותאמים אישית (מחולל דוחות) - דוחות המותאמים לצרכי המשתמש והארגון. את דוחות אלה יוצר המשתמש באמצעות מחולל הדוחות. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
כמו כן, מערכת הייפר מציעה מגוון דוחות הנח"ש, הזמינים במודות הנהלת החשבונות של התוכנה. למידע נוסף אודות מודול זה לחץ כאן.

CRM Reports

בהתאם לדרישות ולצרכים הנפוצים בקרב חברות וארגונים ממגוון ענפי המשק, מכילה מערכת הייפר דוחות מובנים המיועדים לתת מענה מיידי ופשוט לקבלת מידע עבור משתמשי התוכנה. דוחות אלו נוגעים למערכת ניהול הלקוחות. ניתן ליצור דוחות נוספים בהתאם לצרכי הארגון באמצעות מחולל הדוחות המתואר בהמשך עמוד זה.

רשימת הדוחות המובנים כוללת את הדוחות הבאים:

 • דוח מכירות קמעונאי - דוח המסכם ובוחן מכירת מוצר לפי הפילוח הרצוי ומספק את כלל נתוני המכירות. למידע נוסף אודות דוח זה לחץ כאן.
 • מאזן בוחן ע"פ ישויות - דוח זה מאפשר לבחור רשימת ישויות (לקוחות / ספקים / פרויקטים) באמצעות אשף החיפוש ולהפיק עבורן מאזן בוחן המציג את היתרות בהתאם להתניות הנבחרות. למידע נוסף אודות דוח זה לחץ כאן.
 • סיכום פעילות לקוחות - דוח זה משמש לקבלת מידע על פעילות הלקוחות בטווח התאריכים הנבחר. למידע נוסף אודות דוח זה לחץ כאן.
 • סיכום הזמנות והשלכותיהן - דוח זה משמש לקבלת מידע על הזמנות שביצעו הלקוחות בטווח התאריכים הנבחר. הדוח מציג סיכום מידע על הזמנות בהתאם לשדה הפילוח המבוקש. למידע נוסף אודות דוח זה לחץ כאן.
 • דוח עמלות - דוח העמלות מיועד לחברות הנעזרות במתווכים לצרכי המכירה ללקוחותיהם. הדוח מציג עבור כל לקוח שאליו משוייך מתווך, את סך שווי ההזמנות וסך התקבולים. למידע נוסף אודות דוח זה לחץ כאן.

BI Reports

דוחות ה BI מיועדים לחברות המסחר והגשתם נדרשת על ידי הרשות לניירות ערך ולהגשה באמצעות מערכת המגנא. רשימת הדוחות מובנית ומציעה את הדוחות הבאים:
 • דו"ח ביצועי לקוחות (סוחרים) / דוח ביצועי הלקוחות שלי - דוח המציג את ריכוז הביצועים עבור כל אחד מהלקוחות הפעילים ואת סיכום הפעילות עבור כלל הלקוחות, על פי פילוח מבוקש. למידע נוסף אודות דוח ביצועי לקוחות לחץ כאן.
 • דוח סיכוני שוק חודשי (ז008) - חישוב מדד סיכון בתיק ההשקעות על פי מודל ה VaR ההיסטורי. דוח זה הינו כלי ייעוץ לאנליסט, המספק מידע ומאפשר לאנליסט לקבל תמונת מצב אודות החשיפה הנוכחית והצפי מבחינת הסיכון להפסיד או הסיכוי להרוויח, בהתחשב בהיסטוריית ערכי המניות והמכשירים השונים. לחץ כאן.
 • דוח רבעוני למנהלי תיקים (מ017) - מטרת דוח זה הינה ריכוז התשואות מכלל תוכנות המסחר והצגת שווי הנכסים בסוף תקופה עבור הלקוח. הדוח מופק בהתאם לקובץ תקנות 7129 של הרשות לניירות ערך. מטרת הדוח הינה להוות מדד לרווחיותו של התיק, לצרכי שקיפות, הערכת כדאיות ההשקעה וקבלת החלטות לגבי המשך ההשקעה. כמו כן משמש הדוח לצרכי דיווח לרשות לניירות ערך. למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
 • דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים (ז002) - דוח זה של מערכת הייפר, נועד להציג בפני חברת המסחר סיכום של מספר הלקוחות שפעלו בחברה במסגרת הזמן הרצויה, את כמות הלקוחות המרוויחים ואת כמות הלקוחות המפסידים. הדוח מספק תמונת מצב על פי ספרי החשבונות של החברה והינו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות סוחר (טופס ז002 במגנא). למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
 • דוח על פעילות החברה (ז004) - דוח זה של מערכת הייפר, נועד לספק מידע על פעילות החברה בטווח התאריכים הנבחר. הדוח מציג את נתוני הפעילות של לקוחות החברה, מספק תמונת מצב על פי ספרי החשבונות של החברה והינו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות סוחר (טופס ז004 במגנא). למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
 • הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים (ז006 + ז012) - דוח זה מציג את סיכוני האשראי של החברה, הנובעים מפעילותם, בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך. דוח זה, המשמש לדיווח לרשות לניירות ערך (טפסי מגנא ז006, ז012) נועד להציג את חישוב ההקצאות הנובעות מסיכוני האשראי. למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
 • הקצאות בשל סיכוני שוק (ז013) - דוח הקצאות בשל סיכוני שוק של מערכת הייפר, מציג את חישוב ערך רכיבי סיכון השוק וכולל קיזוז פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון (בהתאם לתקנה 85 ב3), על העסקאות הפתוחות נכון לסוף יום נבחר. דיווח זה הנו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות מסחר (טופס ז013 במערכת המגנא). למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
 • מסחר בסימבולים לפי טיפוס - דוח זה של מערכת הייפר, נועד להציג בפני המשתמש את היקף המסחר שבוצע בכל אחד מטיפוסי המכשירים הפיננסיים, עבור כל אחד מהלקוחות, על פי דרישות הרשות לניירות ערך. למידע נוסף אודות דוח זה, לחץ כאן.
שים לב - זמינות דוחות אלו הינה בהתאם להגדרות הרישיון של הארגון ובהתאם לפעילותו.

דוחות מותאמים אישית (מחולל דוחות)

במרכז העמוד, באזור הדוחות המותאמים אישית, ניתן לחפש, לערוך ולהריץ דוחות באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

חפש באמצעות לחצן זה ניתן לחפש דוחות מותאמים אישית על פי שם הדוח (או חלקו) אשר יוקלד בשדה החיפוש. בטבלה יופיעו הדוחות בהתאם להגדרות החיפוש.
ערוך את מבנה הדוח לחצן זה משמש לעריכת הגדרות הדוח הנבחר ומאפייניו.
צור חדש ליצירת דוח מותאם אישית חדש, לחץ על לחצן זה. לפרטים אודות בניית דוח חדש לחץ כאן.

הפעלת דוח מותאם אישית

על ידי הקלקה כפולה על הדוח המבוקש, ייפתח חלון הגדרת הדוח בו ניתן לקבוע את הקריטריונים לפלט הנדרש בהתאם למסננים שנקבעו לדוח זה.

דוחות רשימות

בחלון זה שלושה לחצני פעולה:

בצע שאילתא וייצא את הנתונים יצוא פלט הדוח בגליון עבודה. יש לבחור מתוך רשימה את שיטת היצוא (סוג הקובץ).
הפעל דוח הרצת הדוח וצפייה בנתונים. בראש הדוח יופיעו התנאים שנבחרו לסינון ובתחתית כל עמוד ישנם לחצני פעולה המאפשרים את שמירת הדוח, שליחתו כקובץ מצורף באמצעות תוכנת הדוא"ל של הייפר והדפסתו.
ביטול יציאה מחלון זה ללא הפעלת הדוח.

יצירת דוח מותאם אישית

מערכת הייפר מאפשרת למשתמשיה ליצור דוחות המותאמים לצרכיהם ולדרישות הארגון. על מנת ליצור דוח מותאם אישית, יש ללחוץ על צור חדש. לחצן זה יפתח את אשף יצירת הדוחות (חלון Report Definition) המאפשר את הגדרת הדוח, התנאים לסינון, הגדרת הפלט ועיצובו. למידע נוסף אודות יצירת דוח מותאם אישית לחץ כאן.