רשימת תזכורות

רשימת התזכורות מרכזת ומציגה את כל שיחות הטלפון, המשימות הפתוחות שיצר המשתמש עבור עצמו ועבור עמיתיו והפגישות ליום הנוכחי.

רשימת תזכורות

התזכורות המופיעות בעמוד זה הינן בהתאם להגדרת שדה "תזכורות אוטומטיות" בכרטיס המשתמש, המאפשר לבחור עבור אילו סוגי פעילויות יקבל המשתמש תזכורת.

בחלון זה מוצגות ההתראות בהתאם ללשונית הנבחרת:

  • לקוחות / ספקים - בלשוניות אלה מוצגות שיחות הטלפון ללקוחות / ספקים שאמורות להתבצע ביום הנוכחי. הטבלה העליונה מציגה את הלקוחות / ספקים אליהם יש להתקשר היום בשעה ספציפית, כפי שהוגדר בלשונית מגעים והתקשרויות. בטבלה התחתונה מוצגים הלקוחות / ספקים אליהם יש להתקשר במהלך היום, ללא ציון של שעה מסויימת. הייפר מבצעת את החלוקה לנוחות המשתמש, על מנת להדגיש את רשימת השיחות שעבורן הוגדרה שעת שיחה מטעמי נוחות או העדפה ולהמנע מפספוס התקשרות זו. לחיצה כפולה על רשומה בטבלאות אלה תפתח את כרטיס הלקוח / ספק.
  • המשימות שלי / משימות ששלחתי לעמיתיי - בלשוניות אלה מוצגות המשימות שהמשתמש יצר עבור עצמו / עבור משתמשים אחרים (בהתאמה) ומיועדות לסיום ביום הנוכחי. לחיצה כפולה על רשומת משימה תפתח את חלון המשימה.
  • פגישות להיום - לשונית זו מציגה את רשימת הפגישות המיועדות להתקיים ביום הנוכחי. לחיצה כפולה על פגישה תציג את חלון "עריכת פגישה".

בתחתית החלון ניתן להגדיר את תזמון ההתרעות עבור תזכורות אלה. יש לבחור מתוך הרשימה את תזמון ההתרעות הרצוי וללחוץ על לחצן "השהה את כל התזכורות במשך".