כרטיס אשראי

בחלון זה, מתבצע החזר בכרטיס אשראי באמצעות שימוש קורא כרטיסים.

החזר בכרטיס אשראי

יש למלא בחלון זה את פרטי כרטיס האשראי לביצוע ההחזר (זיכוי). לאחר העברת כרטיס האשראי בשפתיים יופיעו פרטיו. יש למלא את הסכום לזיכוי, את פרטי המוטב (מקבל הכסף) ומדינתו. כמו כן, יש למלא את פרטי הבנק הניתנים גם לבחירה מתוך רשימת הבנקים המעודכנים בתוכנה באמצעות לחצן רשימת בנקים.

ניתן לצאת מחלון זה על ידי לחיצה על Esc.