בכרטיס אשראי באופן ידני (עסקה טלפונית)

בחלון זה מתבצע החזר בכרטיס אשראי באופן ידני (עסקה טלפונית), כאשר כל פרטי האשראי מוכנסים באופן ידני על ידי המשתמש.

תקבול בכרטיס אשראי באופן ידני

יש למלא את הסכום להחזר, מטבע ושער המרה (עבור אותו המטבע שער ההמרה הינו 1). יש להקפיד ולוודא את הדיוק בפרטים שהוכנסו (כרטיס אשראי ופרטי זיהוי של המוטב). על מנת למלא את פרטי הבנק ניתן להיעזר בלחצן רשימת בנקים, ולבחור בנק מתוך רשימת הבנקים המעודכנים בתוכנה.

בעת עדכון שדה "כמות תשלומים חודשיים", סכום התשלום הראשון יעודכן אוטומטית על ידי המערכת וניתן לשינוי ידנית. יתרת הסכום תחולק באופן שווה בין יתר התשלומים.