הזנת שובר מסליקת כ.א. חיצונית

בחלון זה מתבצע החזר באמצעות סליקת כרטיס אשראי חיצונית, כאשר כל פרטי האשראי מוכנסים באופן ידני על ידי המשתמש (בדומה לביצוע עסקה טלפונית).

הזנת שובר מסליקת כ.א. חיצונית

על מנת לבצע החזר זה, על המשתמש לעדכן את שדות פרטי כרטיס האשראי, תנאי התשלום, פרטי זיהוי בעל הכרטיס ופרטי החשבון והבנק (ניתן לבחור בנק באמצעות לחצן רשימת הבנקים שבתחתית החלון). כמו כן, המערכת מבקשת מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות, מספר שובר ומותג כרטיס האשראי. שים לב - מכיוון שמדובר בעסקה המעודכנת באופן ידני, יש להקפיד לקחת את כל פרטי הזיהוי של בעל הכרטיס.

בעת עדכון שדה "כמות תשלומים חודשיים", המערכת תרשום באופן אוטומטי את סכום התשלום הראשון, אך ניתן לשנות סכום זה באופן ידני. המערכת תעדכן אוטומטית את סכום התשלומים הבאים ע"פ חלוקה שווה.