החזר ללקוח המחאה מקורית שלו

ניתן לבצע החזר ללקוח על ידי החזרת המחאה של הלקוח שעדיין לא הופקדה.

החזר המחאה ללקוח

בחלון זה מוצגות ההמחאות המקוריות שהתקבלו מהלקוח. יש לסמן בטבלה את ההמחאה הרצויה וללחוץ על אישור (F6). פרטי ההמחאה יתווספו לטבלת ההחזרים בעמוד "החזר כספי".