המחאה שנכתבה ידנית

בחלון זה מתבצע החזר באמצעות המחאות.

1. חלון דיווח המחאה
המחאה

2. חלון דיווח המחאה עבור חברה בנקאית (כפופה לרגולציה)
המחאה

בחלון "המחאה" שייפתח, יש למלא את פרטי הבנק והחשבון. ניתן לבחור את סניף הבנק באמצעות לחצן רשימת הבנקים ופרטיו יעודכנו אוטומטית בשדות המתאימים. בטבלה יש למלא את פרטי ההמחאה בשדות הנתונים. לחיצה על לחצן הוסף שיק עוקב תוסיף שורה עם פרטי המחאה עוקבת, תאריך פירעון עוקב וסכום זהה. פרטים אלו ניתנים לעריכה ידנית.

שים לב - שדות החובה עבור הרגולציה מתווספים לעמוד זה (תמונה 2), בעקבות הגדרת הארגון בשדה "החברה מפוקחת על ידי רגולציה", בענף Bookkeeping ביסודות המערכת. כמו כן, יש למלא את הפרטים הנדרשים בלשונית הערות עבור הרגולציה (לארגונים בהם קיימת דרישה זו).