העברה בנקאית

בחלון זה מתבצע החזר באמצעות העברה בנקאית ללקוח. פעולה זו מתבצעת תמיד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית ולכן תאריך הפירעון הנו תמיד היום הנוכחי או מועד שעבר.

1.חלון דיווח העברה בנקאית
העברה בנקאית

2.חלון דיווח העברה בנקאית עבור חברה בנקאית (כפופה לרגולציה)
העברה בנקאית

בחלון העברה בנקאית שנפתח, יש למלא את פרטי ההעברה הבנקאית הכוללים סכום, תאריך פירעון ופרטי הבנק הניתנים לבחירה מתוך רשימה באמצעות לחצן רשימת הבנקים . לאחר ביצוע העברה יש למלא את הפרטים הנדרשים עבור הרגולציה (לארגונים בהם קיימת דרישה זו) הכוללים את פרטי המוטב (המקבל) כאיש קשר (רגולציה) והארץ אליה נשלח הכסף (רגולציה). כמו כן, יש להקפיד ולמלא את השדות הנדרשים בלשונית "הערות".

שים לב - שדות החובה עבור הרגולציה מתווספים לעמוד זה (תמונה 2), בעקבות הגדרת הארגון בשדה "החברה מפוקחת על ידי רגולציה", בענף Bookkeeping ביסודות המערכת. כמו כן, יש למלא את הפרטים הנדרשים בלשונית הערות עבור הרגולציה (לארגונים בהם קיימת דרישה זו).