מאזן בוחן ע"פ ישויות

דוח זה מאפשר לבחור רשימת ישויות (לקוחות / ספקים / פרויקטים) באמצעות אשף החיפוש ולהפיק עבורן מאזן בוחן המציג את היתרות בהתאם להתניות הנבחרות.

מאזן בוחן ע

שדות סינון

בראש העמוד ישנן שלוש לשוניות - לקוחות / ספקים / פרויקטים. בכל לשונית ישנם שדות חיתוך לדוח זה, המאפשרים בחירת טווח תאריכים עבור המאזן ובחירת סוג חשבונות שיוצגו מתוך רשימה:

  • יתרה שונה מאפס - חשבונות שיתרתם שונה מאפס (קיימת יתרת חובה / זכות).
  • יש פקודות יומן - חשבונות שנוצרו עבורם פקודות יומן.
  • הצג את כל החשבונות - הצגת כלל החשבונות המתאימים להגדרות הסינון.
  • יתרה מעל אפס - חשבונות שיתרתם מעל אפס (זכות).
  • יתרה מתחת לאפס - חשבונות שיתרתם מתחת לאפס (חובה).

אשף חיפוש

באמצעות אשף החיפוש יש לבנות מסננים בהתאם לצרכי הארגון אשר יציגו את הישויות על פי פילוחים וסינונים נדרשים. על מנת להציג מאזן בוחן לישויות הרלוונטיות, יש להריץ את אשף החיפוש. הטבלה במרכז העמוד תציג את כלל הישויות בהתאם לאשף החיפוש. לאחר הצגתן, יש לבחור את שדות הסינון הדרושים וללחוץ על הפעל דוח (F5).

לצד כל אחת מהישויות בטבלה יוצגו הערכים בשדות כמות תנועות, יתרה, מטבע.

שורת המאזן

בתחתית העמוד תוצג שורת המאזן עבור כלל הישויות המוצגות. שים לב - שורת המאזן מתעדכנת בהתאם לסינון הנבחר רק לאחר לחיצה על לחצן הפעל דוח (F5).

יצוא והדפסת נתונים

הייפר מאפשרת את יצוא והדפסת נתוני מאזן הבוחן על פי ישויות, באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

יצא נתונים יצוא נתוני הטבלה לקובץ אקסל.
הדפסה הדפסת דוח המאזן. בפלט הדוח תוצג כל ישות בשורה נפרדת הכוללת את פירוט כמות התנועות והיתרה עבור הישות. לסיכום יוצג המאזן הכולל עבור כל הישויות. טרם ההדפסה ישנה תצוגה מקדימה.
הדפס על פי הטבלה הוויזואלית הדפסת דוח המאזן כטבלה, כפי שמוצגת בחלון הדוח.