סיכום פעילות לקוחות

דוח זה משמש לקבלת מידע על פעילות הלקוחות בטווח התאריכים הנבחר. הדוח מיועד לספק את כל המידע הנוגע לפעילות הלקוח:

  • מגעים והתקשרויות
  • כמות הצעות מחיר שהוגשו ללקוח וערכן.
  • כמות הזמנות וערכן.
  • רווחים, תקבולים וחיובים.

סיכום פעילות לקוחות

שדות הפילוח

בראש העמוד ישנם מספר שדות פילוח עבור הדוח:

שדה הסבר
החל מתאריך / עד לתאריך שדות חובה. טווח התאריכים עבור דוח סיכום הפעילות.
סניף בחירת הסניף אליו משוייכים הלקוחות מתוך רשימת הסניפים.
פלח תוצאות על פי הערך הבא בחירת השדה שעל פי ערכו יוצגו התוצאות. באם לא יבחר שדה, יוצג סיכום כלל הערכים מכל עמודה בשורה אחת מסכמת, עבור הסניף הנבחר.
הצג ערכים כולל מע"מ שדה דו ערכי. האם להציג את ערכי שדות המחירים עם / בלי מע"מ.

לאחר הגדרת השדות יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח. במרכז העמוד תוצג טבלת סיכום הפעילות, בהתאם להגדרות הסינון שנבחרו.

יצוא והדפסת נתונים

לחצני הפעולה הבאים הנמצאים בראש העמוד, משמשים ליצוא הנתונים והדפסתם:
הדפסה הדפסת הדוח. טרם הדפסתו תוצג תצוגה מקדימה.
יצא נתונים יצוא נתוני המסמך לקובץ אקסל.
העתק נתונים למחסנית העתקת נתוני הדוח למחסנית המחשב, המאפשרת את הדבקת הנתונים בתוכנה חיצונית.

פלט הדוח

פלט הדוח מציג את המידע על פעילות הלקוחות באופן הבא:

סיכום פעילות לקוחות

בפלט זה ניתן לראות את סיכום הנתונים הסטטיסטיים המסכמים של מגעים והתקשרויות, הצעות מחיר והזמנות, חיובים בחשבוניות, תקבולים מהלקוח ורווחים מהמכירות ללקוח.