סיכום הזמנות והשלכותיהן

דוח זה משמש לקבלת מידע על הזמנות שביצעו הלקוחות בטווח התאריכים הנבחר. הדוח מציג סיכום מידע על הזמנות בהתאם לשדה הפילוח המבוקש. המידע המוצג כולל:

  • כמות הצעות מחיר שהוגשו ללקוח ושוויין.
  • כמות הזמנות ושוויין.
  • סך תקבולים ורווח נקי.

סיכום הזמנות והשלכותיהן

שדות הפילוח

בראש העמוד ישנם מספר שדות פילוח עבור הדוח:

שדה הסבר
החל מתאריך / עד לתאריך שדות חובה. טווח התאריכים עבור דוח סיכום הפעילות.
סניף בחירת הסניף אליו משוייכים הלקוחות מתוך רשימת הסניפים.
פלח תוצאות על פי הערך הבא בחירת השדה שעל פי ערכו יוצגו התוצאות. באם לא יבחר שדה, יוצג סיכום כלל הערכים מכל עמודה בשורה אחת מסכמת, עבור הסניף הנבחר.
הצג ערכים כולל מע"מ שדה דו ערכי. האם להציג את ערכי שדות המחירים עם / בלי מע"מ.

לאחר הגדרת השדות יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח. במרכז העמוד תוצג טבלת סיכום ההזמנות, בהתאם להגדרות הסינון.

יצוא והדפסת נתונים

לחצני הפעולה הבאים הנמצאים בראש העמוד, משמשים ליצוא הנתונים והדפסתם:
הדפסה הדפסת הדוח. טרם הדפסתו תוצג תצוגה מקדימה.
יצא נתונים יצוא נתוני המסמך לקובץ אקסל.
העתק נתונים למחסנית העתקת נתוני הדוח למחסנית המחשב, המאפשרת את הדבקת הנתונים בתוכנה חיצונית.

פלט הדוח

פלט הדוח מציג את סיכום נתוני ההזמנות:

סיכום פעילות לקוחות