דוח עמלות

דוח העמלות מיועד לחברות הנעזרות במתווכים לצרכי המכירה ללקוחותיהם. הדוח מציג עבור כל לקוח שאליו משוייך מתווך, את סך שווי ההזמנות וסך התקבולים.

דוח עמלות

שדות הפילוח

בראש העמוד ישנם מספר שדות פילוח עבור הדוח:

שדה הסבר
החל מתאריך / עד לתאריך שדות חובה. טווח התאריכים עבור דוח סיכום הפעילות.
סניף בחירת הסניף אליו משוייכים הלקוחות מתוך רשימת הסניפים.
אחוז תקבולים בהשוואה להזמנות הפתוחות סינון באמצעות קביעת אחוז תקבולים מינימלי מתוך סך ההזמנות הפתוחות, שהתקבל מהלקוח.

לאחר הגדרת השדות יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח.

יצוא והדפסת נתונים

לחצני הפעולה הבאים, הנמצאים בראש העמוד, משמשים ליצוא הנתונים והדפסתם:
הדפסה הדפסת הדוח. טרם הדפסתו תוצג תצוגה מקדימה.
יצא נתונים יצוא נתוני המסמך לקובץ אקסל.
העתק נתונים למחסנית העתקת נתוני הדוח למחסנית המחשב, המאפשרת את הדבקת הנתונים בתוכנה חיצונית.