כרטיס מוצר.

כרטיס המוצר מייצג את הפריטים / השירותים המוצעים על ידי הארגון ללקוחותיו. כרטיס מוצר מכיל את כל המידע הנוגע לפריט, לרבות תיאור, מאפייני מידות, יחידות מידה, כמויות נדרשות, עלויות, ספקים והגדרות תמחיר.

מודול בניית מוצרים

מבוא

כרטיס המוצר יפתח בלחיצה על לחצן צור חדש בעמוד מוצרים/פריטים ובלחיצה כפולה על מוצר קיים. כרטיס המוצר משמש לאפיון המוצר וחלקיו, תמחור והגדרות מלאי. במערכת הייפר נשתמש באפיונים אלו לצורכי יצירת הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות. המוצרים יהיו זמינים עבור המשתמש הן כפריטים בודדים והן בקטלוג המוצרים. שינוי תכונות מוצר מתאפשר אך ורק ממודול זה ואינו מתאפשר בשום שלב בעת ביצוע פעולות מול לקוחות. עם זאת, תמחור ובחירת מידות עבור פריטים בהם מוצעת בחירה זו, ניתנים בשלבי ביצוע ההזמנה והרכישה.

לכרטיס המוצר שני אזורים:

שדות זיהוי המוצר - שדות הזיהוי הבאים מופיעים כברירת מחדל בראש העמוד אך ניתן להוסיף שדות בהתאם לצורכי המשתמש.

שדה הסבר
מספר קטלוגי מספר ייחודי עבור המוצר אשר ימולא על ידי המשתמש.
החבא פריט במערכת המכירות שדה בחירה. בחירה ב"כן" לא תאפשר את מציאת המוצר וצירופו לטופס הזמנה חדש.
שם המוצר בעברית כפי שיוצג ברשימת המוצרים.
יחידות מידה בחירת יחידות המידה של המוצר מתוך רשימה.
תמונות מוצר תמונות המוצר לקטלוג ולאתר האינטרנט.

לשוניות הגדרות המוצר - עמוד זה מחולק לתתי-לשוניות, המשמשות לאפיון המוצר והגדרתו:

 • כרטיס מוצר - בלשונית זו נגדיר את מאפייני המוצר, מחירו ואת הגדרות המלאי עבורו (כפי שיפורט בהמשך עמוד זה).
 • תסריט בניית עץ מוצר ו/או תמחיר דינאמי - יצירת עצי מוצר המורכבים מיחידות מוצר אחרות או מפריטים אחרים. למידע אודות לשונית זו לחץ כאן.
 • ספקים - ריכוז הספקים המציעים את המוצר, הצעות המחיר ובחירת ספק ברירת מחדל. למידע אודות לשונית זו לחץ כאן.
 • מבצע מכירות - יצירת מבצע עבור מוצר נבחר. למידע אודות לשונית זו לחץ כאן.

להלן הסברים אודות לשוניות אלה.

כרטיס מוצר

הלשונית הראשית בעמוד זה הינה "כרטיס מוצר". בלשונית זו יוגדרו פרטי המוצר ותמחורו. פרטים אלו יוצגו בפני המשתמש בעת הוספת פריט להזמנה. חלק מהשדות ניתנים לעריכה בעת הוספת המוצר להזמנה חדשה, בהתאם לצורכי המשתמשים ו/או דרישות הלקוח.

המערכת מאפשרת את ניהול המוצר באופן פשוט. השדות במרכז עמוד זה מרכזים את מאפייני המוצר ומשתמשי התוכנה יכולים להגדיר ולהוסיף שדות בהתאם לצורכי הארגון והגדרות המוצר. כמו כן, ניתן להגדיר שדות חובה למילוי. בעמוד זה מספר שדות עיקריים ובעלי חשיבות רבה לשימוש עתידי בתהליכי ההזמנה והמכירה של המוצר:

שדה הסבר
מידות המוצר רוחב, גובה, עומק ומשקל.
טווח / מידות לבחירה כאשר ישנה אפשרות ללקוח לבחור בין טווח מידות מסויים, ניתן לעדכן את האפשרויות השונות שיוצגו כרשימת בחירה במועד ההזמנה. על מנת לעשות כן, יש לרשום את האפשרויות השונות ולהפרידן באמצעות פסיק.
מחירי עלות מחירי עלות המוצר עבור הארגון (באם קיימים). שדות אלו מעודכנים בלשונית ספקים בעמוד זה.
מחיר מכירה מחיר המוצר הנקבע על ידי המשתמש, כפי שיוצג ללקוח במועד ההזמנה. שים לב - יש להגדיר את המחיר באחד מהשדות "מחיר מכירה פטור ממע"מ / חייב במע"מ" בהתאם לסוג המוצר (או בשניהם במקרים בהם רק חלק מהשירות/מוצר מחוייב במע"מ). בביצוע הזמנה, המערכת תחשב את סכום שני שדות אלה.
מטבע מכירה הגדרת המטבע למכירת המוצר.
חודשי אחריות מהספק / כלפי הלקוח הגדרת חודשי האחריות.
אופן הטיפול בפריט שדה בחירה מתוך רשימה. הגדרת המוצר כפריט רכש / שירות.
תמחר תוספת למוצר (בנים בעץ) שדה בחירה. בחירה בערך "כן" תאפשר למחיר מוצר להשתנות בהתאם לבנים (תוספות למוצר, שינויים בפרטי המוצר וכו') המוגדרים של מוצר זה.
תכונה מיוחדת למכירה בקופה (POS) בשדה זה ניתן להגדיר האם המוצר מחוייב בשקילה. בחירה בערך "המוצר מחייב הזנת מחיר ידנית", יאפשר פעולת הורדת מע"מ מהמחיר גם בעת הוספת המוצר לחשבונית.
מקדם הכפלת עלות
ספק ברירת מחדל ספק ברירת המחדל מוגדר בלשונית ספקים (המתוארת בהמשך). מחירי הספק הנבחר על ידי המשתמש כברירת מחדל, הם אלו שיוצגו עבור פריט זה.
אחוז פחת בשימוש אחוז הפחת עבור מוצר זה.
רמת מלאי בטחון
כמות ברירת מחדל להזמנה מחדש
חייב מספר אצווה בניהול מלאי בעת ביצוע פעולות לניהול מלאי (הוצאה / הכנסה / העברה וכו'), יש לספק גם מספר אצווה (ברקוד) של הפריט.
מכסת מכירה גלובאלית
מכסת מכירה נוספת לניהול סיכונים
ספירת מכסת מכירה החל מתאריך

לחצני פעולה

בעמוד זה ישנם מספר לחצני פעולה:
הפחת מע"מ ממחיר המכירה הורדת המע"מ ממחיר המכירה המעודכן בשדה. לחצן זה משמש לצורך חישוב המחיר לפני הוספת המע"מ.
הדפס מדבקות ברקוד הדפסת מדבקות ברקוד למוצר.
שנה שם שינוי המספר הקטלוגי של המוצר.
שכפל שכפול כרטיס המוצר לכרטיס חדש. בחלון שיקפוץ יש להקליד מספר קטלוגי עבור המוצר החדש.
מחק מחיקת המוצר. בחירה באפשרות זו תקפיץ בקשה למתן אישור סופי לביצוע המחיקה.
רמת מלאי נוכחית תצוגת רמת המלאי הקיים של המוצר. המלאי מעודכן מ"תנועות מלאי" במודול הנהלת חשבונות. תנועות הוספת והוצאת פריטים מהמלאי מתבצעת באופן ידני ב"תנועות מלאי" במודול הנהלת חשבונות.

תסריט בניית עץ מוצר ו/או תמחיר דינאמי

לשונית זו משמשת ליצירת עצי המוצר, המייצגים מוצרים המורכבים מיחידות מוצר אחרות. באזור זה מוגדרים הרכבי מוצרים אלו ונבנים באמצעות שפת פסקל. לשם בניית עץ מוצר נדרשת הבנה בסיסית של שפה זו. המערכת מאפשרת שימוש בלחצני קיצור לפונקציות ולפקודות קבועות, על מנת להקל על תהליך הבנייה ולייעלו.

ספקים עבור מוצרים / פריטים

בלשונית זו מגדיר המשתמש את הספקים המציעים את המוצרים ואת מחיריהם. הטבלה מרכזת את כלל הספקים הפוטנציאליים עובר מוצר זה.

ספקים עבור מוצרים / פריטים

הוספת ספק תבוצע באופן הבא:
 1.   יצירת שורת ספק חדשה (Ctrl+Enter).
 2.   חיפוש הספק הרצוי ובחירתו מרשימת הספקים.
 3.   מילוי השדות הבאים:
  שדה הסבר
  בתוקף החל מתאריך תחילת תוקף הצעת הספק.
  מחיר עלות פטור ממע"מ מחיר הספק עבור המוצר. מחיר זה יעודכן בשדה "מחיר עלות פטור ממעמ" בכרטיס המוצר.
  מחיר עלות חייב במע"מ מחיר הספק עבור המוצר, לא כולל המע"מ. מחיר זה יעודכן בשדה "מחיר עלות חייב במעמ" בכרטיס המוצר. לחיצה על סמל תשנה את המחיר בשדה זה למחיר הנטו (לפני מע"מ).
  מטבע עלות מטבע התשלום הנבחר.
  מועד עדכון אחרון שדה אוטומטי.
  עודכן על ידי שדה אוטומטי.
  לאחר עדכון השדות יש ללחוץ על לחצן שמור.
 4.  סימון שורת הספק הנבחר, ממנו מעוניין המשתמש להזמין את המוצר.
 5.  לחיצה על לחצן הפעולה קבע כברירת מחדל אשר בצדו השמאלי התחתון של החלון. ספק זה ייקבע כספק ברירת המחדל עבור המוצר עד שיעודכן אחרת.
בעת ביצוע הזמנת מוצר, יירשם מחיר העלות של הספק הנבחר למוצר זה. על מנת לשנות את מחיר העלות ולבחור בספק שונה, יש להגדירו בלשונית זו כספק ברירת המחדל.

מבצע מכירות

תוכנת הייפר מאפשרת יצירת מבצע עבור מוצר ספציפי, קביעת מסגרת זמן מוגדרת למבצע והתנייתו בחברות במועדון לקוחות.

מבצע מכירות

על מנת ליצור מבצע יש למלא את השדות הבאים:

שדה הסבר
שם הקמפיין שם המבצע כפי שיופיע גם בהסבר ההנחה במעמד ההזמנה.
אחוז הנחה אחוז ההנחה על מחיר המכירה של המוצר.
טווח תאריכים הגבלת המבצע למועד מסויים.
טווח שעות הגבלת שעות המבצע.
מוגבל לחברי מועדון בחירת מועדוני הלקוחות עבורם תקף המבצע.

שים לב - המבצע ייעצר באופן אוטומטי עם סיום מסגרת הזמן שהוגדרה לו או לחלופין בעת מחיקת שורת המבצע.

בעת ביצוע הזמנה חדשה, יעודכן המבצע באופן אוטומטי בשורת המוצר בטופס ההזמנה.

מבצע מכירות