רשימת כלל הטבלאות (בכל הספרים)

שם הטבלה תיאור והערות
טבלת הלקוחות. זהו כרטיס הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא. עקב שיקולים של אופטימיזציה, ניתן להעביר לקוחות ללא פעילות או תחת כל מיני קריטריונים לארכיון. החזרת לקוח מארכיון הנה פעולה ידנית פר כרטיס לקוח !
אנשי הקשר הנוספים בכרטיס הלקוח / ספק. בטבלה זו מעודכנים אנשי הקשר המקושרים ללקוח או העובדים בארגון ופרטיהם.
כרטיס ספק בהייפר.
עקב שיקולים של אופטימיזציה, ניתן להעביר ספקים ללא פעילות או תחת כל מיני קריטריונים לארכיון.
החזרת ספק מארכיון הינה פעולה ידנית פר כרטיס לקוח !
טבלת שדות כרטיס העובד בהייפר.
מודול הנהלת חשבונות. משמש להגדרת החשבונות הפנימיים. חשבונות אלו יוצגו במאזן הבוחן בצד הימני אל מול חשבונות הלקוחות והספקים אשר יוצגו בצידו השמאלי של המאזן.
טבלה זו מכילה פרטי שיחות המוקלטות ונשמרות במערכת הייפר. כמו כן כוללת הטבלה את הפרטים המתקבלים מהמרכזיה ואת פרטי המתקשרים. הטבלה זמינה הן בכרטיסי הייפר והן בלשונית דוחות ורשימות.
טבלה זו מכילה את פרטי הלקוחות הכפולים / פיקטיביים במערכת ואת תקציר ההתקשרות עמם.
טבלת פרטי המחאות מודפסות (שטרות לפירעון) שהופקו בארגון. את פרטים אלו ניתן לראות בלשונית המחאות מודפסות במודול הנהלת חשבונות.
בטבלה זו מעודכנים פרטי ההמחאה המופקת באמצעות הייפר. ניתן לראות פרטים אלו בלשונית "המחאות מודפסות" במודול הנהלת חשבונות.
טבלת החיובים הנקלטים בהייפר ממערכות חיצוניות, הכוללת את פרטי החיוב המוגדרים בתקנות המכירות של הלקוח.
טבלה זו מרכזת את כלל המוצרים ששולמו מראש על ידי הלקוח, את פרטיהם ואת הכמות מתוכם שסופקה בפועל ללקוח. טבלה זו מוצגת בתקנות המכירה של הלקוח, בלשונית "מוצרים ששולמו מראש או שיש לגביהם הסכמים מיוחדים" ובהתאם להגדרות שנקבעו בחשבונית ששולמה מראש.
טבלת חיובים חודשיים מתחדשים עבור שירותים. הטבלה ניתנת לעדכון מתוך לשונית "חיוב חודשי מתחדש עבור שירותים" בתקנות המכירה בכרטיס הלקוח .
מעקב ייצור, אספקה וחיוב לקוחות על פי הזמנותיהם. לאחר שפריט סופק וחויב באופן מלא - השורה "נמחקת" מהרשימה ומועברת לארכיון. טבלה זו מוצגת בלשונית "מעקב ביצוע" באזור המכירות בכרטיס הלקוח.
טבלת המחירון הפרטי המוצע ללקוח. הגדרת טבלה זו מבוצעת בלשונית תקנות המכירה של הלקוח וכוללת פרטי מוצרים ואת המחירים המיוחדים המוצעים ללקוח עבור פריטים אלו.
רשימת מסמכים ותצהירים חתומים דיגיטאלית עבור לקוח או ספק. מתייחס תמיד לקבצי PDF.
טבלת חשבונית זיכוי.
טבלת פרטי חשבונית הזיכוי
הערות למוביל.
טבלת פרטי תעודת המשלוח של טובין בהייפר.
רשימת המוצרים בתעודת המשלוח ופרטיהם.
הגדרות ניכוי מס במקור של ישות בהייפר.
שמירה של פרטי חשבון בנק ו/או כרטיס אשראי או שירות תשלומים עצמאי, עבור תיק לקוח או ספק.
מודול לניהול עסקאות מטבע חוץ מול לקוחות וספקי נזילות
רשימת הודעות נכנסות בתיבה מסויימת.
טבלת פקודות יומן הנח"ש.
טבלת תיעוד תקציר הודעות דוא"ל נכנסות ויוצאות. טבלה המיועדת למטרת פעולות חיפוש הודעות.
שדות לשונית "קבצים מצורפים" להודעות דוא"ל.
רשימת הנמענים בכל הודעה
קישור התכתבויות בדוא"ל לפגישה.
יומן פגישות / אירועים (גם יזומות וגם הזמנות מבחוץ)
רשומות הוראות לשליחת זימונים על ידי שרת הייפר. כולל היסטוריה של זימונים קודמים.
תת טבלה עם רשימת המוזמנים לפגישה.
טבלת שרשרת האישורים עבור הזמנות.
טבלת הפריטים בהזמנה. הטבלה מכילה את כל המידע הנוגע לפריטים אלו.
מפרט ההרכבה של הפריטים בהזמנה
פרטי תשלום עבור פריטי ההזמנה
כלל נתוני ההזמנה ופרטיה. נתונים אלו כוללים גם את פרטי הלקוח המזמין, תשלומים , נתוני אספקה ועוד.
רשימת הודעות יוצאות מתיבה מסויימת.
טבלת הטיוטות של הודעות הדוא"ל המיועדות להישלח.
טבלת הסיסמאות הנשמרות באחסון הסיסמאות בעמוד הבית של הייפר. לאחר שמירתם, כל נתוני השדות מוצפנים כך שלא ניתן לראותם.
הוראות הייצור עבור פריטים. שדות אלו ניתנים לעדכון בלשונית הוראות ייצור במודול "תכנון ותפעול הייצור".
טבלת חלקי הפריטים. שדות הטבלה מעודכנים בלשונית "הוראות ייצור" במודול "תכנון ותפעול הייצור".
טבלת תהליך הייצור. נתוני השדות ניתנים לעדכון בלשונית "הוראות ייצור" במודול תכנון ותפעול הייצור.
טבלת כרטיס המוצר בהייפר.
יתרות פתיחה של המלאי שאחריהן יש לסכם רשומות מהטבלה "hyp_Stock Journal" באחסון Normal.
מדובר במנגנון אופטימיזציה.
בכל עיבוד לילה השרת מעביר תנועות מלאי שמלאו 30 יום מיום רישומן וגם מתאריך האסמכתא שלהן.
רשומות שהגיעו לכמות אפס, נמחקות באופן אוטומטי.
טבלת רישום מחירי המוצר על פי תוקפם.
טבלת מבצעי מכירות עבור מוצרים.
טבלת תסריט עץ המוצר.
טבלת הספקים המוגדרים למוצר. הגדרות אלה מבוצעות מלשונית ספקים בכרטיס המוצר.
טבלת הפרוייקטים של הייפר
טבלת פרטי הזמנת רכש מספק. טבלה זו זמינה עבור ספקים שאינם מוגדרים כמתווכים.
טבלת פריטי ההזמנה מספק.
טבלת פרטי התקבול עבור מסמך קבלה.
כותרת קבלה - טבלת הקבלות בהייפר.
טבלת פרטי ההחזרים הכספיים / משיכות.
כותרת החזר כספי. טבלת החזרים כספיים בהייפר.
טבלת מגעים והתקשרויות עם הלקוח הכוללת את סיכום השיחות והתכתבויות הדוא"ל..
טבלת כותרת טופס החזרת מוצרים.
טבלת רשימת הפריטים שהוחזרו.
טבלת ערוצי המדיה לשיווק.
טבלת פרטי השימוש החודשי בערוצי המדיה.
טבלת הזדמנויות מכירה.
טבלת קריאות שירות של הייפר.
"פקודות יומן מלאי" - בדיוק כמו מערכת הנח"ש, אנו מנהלים רישום מדוייק של כל תנועות המלאי.
בכל עיבוד לילה השרת מעביר תנועות מלאי שמלאו 30 יום מיום רישומן וגם מתאריך האסמכתא שלהן לארכיון ומסכם את יתרות הפתיחה בטבלה "hyp_Product Inventory".
טבלת העמלות המאושרת לספק המוגדר כמתווך.
כרטיס המשימה בהייפר.
כותרת מסמך חשבונית מס
טבלת פריטי החשבונית.
תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.
בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.
טבלה זו מכילה את מצב הלקוח לתחילת כל יום מסחר וכוללת את נתוני היתרה (Balance), שווי תיק (Equity), מסגרת אשראי (Credit) ושווי בטחונות (Margin).
טבלת תיעוד העסקאות הפתוחות של לקוחות הארגון במערכות המסחר.
טבלה זו כוללת את הנתונים של סוף היום ותחילת היום הבא עבור כל העסקאות הפתוחות.
טבלת דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים
סיכום דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים
טבלת אשף החיפוש המתקדם. אשף זה משמש לבניית ולהגדרת מסננים המיועדים לחיפוש ממוקד והמותאם לצרכי המשתמש. האשף זמין במספר אזורים בתוכנת הייפר.
רשימת הסניפים והתאמות הייפר לכל אחד מהם. סניף יכול לייצג גם זכיין או צוות שיווק טלפוני.
טבלת יישום התראות ואירועי מערכת המובנים בקוד של הייפר. ניתן ליישם אירועים נוספים על קוד מצד שלישי.
טבלה זו מכילה את "הרשימה הלבנה", הכוללת את כתובות הדוא"ל ושמות הדומיין שאושרו על ידי המשתמש לקבלת דוא"ל, לאחר זיהויים כספאם על ידי המערכת. לאחר הוספתם לרשימה הלבנה, הודעות מכתובות הדוא"ל ושמות הדומיין בטבלה זו יתקבלו כהודעות רגילות בהייפר.
טבלה זו המוגדרת ביסודות המערכת בלשונית Attechments & Templates, משמשת להגדרת טיפוסי הקבצים לשימוש בתוכנת הייפר ואופן הטיפול בקבצים אלו.
טבלה זו משמשת לעדכון מסמכי הארגון בהם ניתן יהיה לבחור ולהשתמש באזורים שונים במערכת הייפר. את שדות הטבלה ניתן להגדיר מענף Attachments & Templates ביסודות המערכת.
טבלה זו מיועדת להגדרות עיצוב ופריסה של טבלת הפריטים במסמכים הרשמיים בהייפר (חשבונית / תעודת משלוח / הזמנה ועוד).
טבלת המטבעות הנמצאים בשימוש הארגון, במכירותף ברכש ובהנח"ש. מקור השערים יהיה בד"כ בנקים מרכזיים (שער יציג).
טבלת שערי המטבעות. שער ההמרה נקבע על פי מקור הנתונים שנבחר עבור המטבע בטבלת ומוצג בטבלת Currncy Definition.
טבלת הגדרת אזורי הפצה על פי ערים. טבלה זו ניתנת לעדכון מענף Distribution Logistics ביסודות המערכת.
רשימת הארצות בהן הארגון מחזיק נציגות (סניפים או זכיינים) או שמבחינת תרגום והגדרות, נדרשת התאמה לארצות מסויימות.
רשימת כלל המחלקות בארגון.
טבלת הגדרה של תיבות דואר ציבוריות בהייפר, הניתנות לשיתוף בין משתמשים. זוהי הטבלה שממנה ניתן לבחור תיבות ליישומים אוטומטיים.
טבלת הגדרות כלליות לכל הארגון.
שדות ההגדרה עבור יבוא דפי בנק כפקודות יומן. הגדרת שדות אלו מתבצעת מתוך לשונית "ארגז הכלים" שבמודול הנהלת החשבונות של הייפר.
רשימת כללים עבור זיהוי אוטומטי של החשבונות הנגדיים. שדות טבלה זו מוגדרים בעת יבוא דפי בנק כפקודות יומן, לאחר עדכון הגדרות העמודות המיובאות ובהתאם להגדרת השדה "אפשר כללים ליבוא אוטומטי".
טבלת תבניות הודעות הדוא"ל.
הגדרות עבור טפסי הצעת מחיר / הזמנות. את טבלה זו ניתן להגדיר מלשונית Order Header & Footer ביסודות המערכת
טבלת הגדרת השלוחות הטלפוניות בארגון. הטבלה רלוונטית רק אם הייפר מתחברת ל-PBX של הארגון.
טבלת לוח זמנים להתקנות
טבלת תהליכי הייצור במודול תכנון ותפעול הייצור. הגדרת השדות מבוצעת בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצור.
טבלת הפריטים הנדרשים בתהליך הייצור. טבלה זו מעודכנת בלשונית תהליכי הייצור במודול תכנון ותפעול הייצור.
טבלת הגדרות תכנון האספקות של הארגון. טבלה זו מוגדרת בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצור.
הגדרת ימי חופשה לפס ייצור ואספקה. שדות אלו מוגדרים בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצר.
רשימת המדדים בהם החברה משתמשת.
טבלת הגדרת שערי המדדים. טבלה זו ניתנת להגדרה מתוך לשונית "מדד מחירים" הנמצאת בארגז הכלים של מודול הנהלת החשבונות.
הגדרת מדבקות ברקוד עבור מוצרים.
טבלת הגדרות העיצוב עבור מדבקת הברקוד.
טבלת הגדרת פריסת הדוח.
טבלת נתוני עיצוב הדוח.
טבלת נתוני עיצוב רשומות הדוח.
טבלת כותרת הדוח. הגדרות ופרטי הדוח הכלליים.
רשימת הטבלאות הנדרשות עבור הדוח.
טבלת התנאים לסינון עבור הדוח.
טבלת פרטי קמפיין שיווקי, מתוך מודול שיווק ותוכן אינטרנטי.
טבלת הגדרות ליישומים בצד השרת ואתר האינטרנט של הייפר
הגדרת רשימת המחסנים בארגון, פיסיים או מדומים (למטרות הנח"ש ו/או ניהול היצור).
כל מחסן ניתן לחלוקה לתתי איזורים - במקרה ויש חלוקה, זה המלאי ניספר בנפרד לכל תת איזור.
טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים העומדים לרשות הסוחרים (הלקוחות) בכלל מערכות המסחר המקושרות למסד הנתונים הנוכחי.
טבלת הגדרות עבור פלטפורמות מסחר (חשיפה והתכסות) המחוברות להייפר.
לאחר שינוי הגדרה בטבלה זו, מומלץ לאתחל את האוטומציה הרלוונטית (דרך לקוח הייפר) בכדי לוודא שההגדרות הוטמעו באופן מלא.
טבלת הגדרת הרשאות פרטניות של העובד. טבלה זו ניתנת להגדרה מלשונית הרשאות בכרטיס העובד.
טבלת שערי מס ערך מוסף, על פי המדינה בה רשומה החברה.
תת טבלה, מפרט השדות לטבלת הפרופילים.
טבלת פרופילים לקליטת לידים וקריאות שירות ממערכות חיצוניות.
הטבלה משמשת להגדרת ממשקים חיצוניים דרך הרשת. לדוגמה: שליחת מסרונים, סליקת כרטיסי אשראי ומערכות מסחר אלקטרוני.
כל השדות למעט הראשון, הינם שדות "רשות" ותלויים בספק השירות. הגדרות אלה זמינות מענף Automation LOG & Web Services, מיסודות המערכת.
טבלת נתוני החיובים עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
טבלת הפריטים לחיוב עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
כותרת כרטיס הפרויקט במערכת, עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
טבלת התקבולים עבור הפרוייקט של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות, בהתאם למספרו.
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות.
בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות). עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת.
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד.
טבלת פקודות יומן הנח"ש.
טבלת דגימת מחירים מלאה של המכשירים הפיננסיים (Tick by Tick). לאחר 12 שעות הנתונים מועברים לארכיון ב-ZIP באותו מסד הנתונים בתיקייה בעלת שם זהה.
דגימת היומן של פלטפורמת המסחר - טבלה זמנית
טבלת מעקב אחר העברת הציטוטים לארכיון. מנהל המערכת רשאי לערוך את הנתונים בכדי להשפיע על התנהלות היישומים.
הגדרת התראות לניהול סיכונים. מכשירים פיננסיים שאינם מוגדרים כאן,
לא יופיעו במערכת ההתראות למעט מעקב טכנולוגי: Feed וכיסוי Abook מכאני.
טבלת תיעוד שינויים בעסקאות הלקוח עבור רגולציה
טבלת הצלבה בין מכשיר פיננסי לתנאי המסחר של הלקוח ע"פ קבוצתו
טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים בהם הארגון סוחר אצל ברוקרים (או בנקים) חיצוניים.
המטרה הינה להתאים את הגדרות המכשירים הפיננסיים של הברוקר למערכת המושגים של הארגון בכדי לבצע חישובים מאוחדים.

שימוש נוסף בטבלה הוא להגדיר קידומות נפוצות של מכשירים חודשיים בכדי להתאים אותם להגדרות המשותפות.
לדוגמא: להפוך את CL-Apr14 ואת CL-May14 לשם CrudeOIL בנכס A ולטיפוס "סחורה".
כך כאשר מוסיפים מכשירים לפלטפורמה אין צורך לחזור להייפר להגדרות.
טבלת התכנים הראשית של הייפר: מזכרי טקסט לאתר ולמסמכים, תבניות דוא"ל ואפילו תבניות SMS.
רישום ותיעוד הודעות הדוא"ל שהורדו מהשרת בפרוטוקול POP3 או IMAP
טבלת גיבוי יומן הנוכחות של העובדים
תיעוד תיאומי פגישות מול ישות (לקוח / ספק / פרויקט). כל שינוי, מול כל משתמש הייפר, יתועד בשורה נפרדת בטבלה הזאת.