רשימת כלל הטבלאות (בכל הספרים)

שם הטבלה תיאור והערות הרשאות מנהל
טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.
דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.
Edit & Rules
אנשי הקשר הנוספים בכרטיס הלקוח / ספק. בטבלה זו מעודכנים אנשי הקשר המקושרים ללקוח או העובדים בארגון ופרטיהם. Edit & Rules
טבלת הפרוייקטים של הייפר Edit & Rules
כרטיס ספק בהייפר.
עקב שיקולים של אופטימיזציה, ניתן להעביר ספקים ללא פעילות או תחת כל מיני קריטריונים לארכיון.
החזרת ספק מארכיון הינה פעולה ידנית פר כרטיס לקוח !
Edit & Rules
טבלת שדות כרטיס העובד בהייפר. Edit & Rules
מודול הנהלת חשבונות. משמש להגדרת החשבונות הפנימיים. חשבונות אלו יוצגו במאזן הבוחן בצד הימני אל מול חשבונות הלקוחות והספקים אשר יוצגו בצידו השמאלי של המאזן. Protected
טבלה זו מכילה פרטי שיחות המוקלטות ונשמרות במערכת הייפר. כמו כן כוללת הטבלה את הפרטים המתקבלים מהמרכזיה ואת פרטי המתקשרים. הטבלה זמינה הן בכרטיסי הייפר והן בלשונית דוחות ורשימות. Edit Only
טבלה זו מכילה את פרטי הלקוחות הכפולים / פיקטיביים במערכת ואת תקציר ההתקשרות עמם. Edit & Rules
Edit Only
Protected
טבלת פרטי המחאות מודפסות (שטרות לפירעון) שהופקו בארגון. את פרטים אלו ניתן לראות בלשונית המחאות מודפסות במודול הנהלת חשבונות. Protected
Edit & Rules
Edit & Rules
בטבלה זו מעודכנים פרטי ההמחאה המופקת באמצעות הייפר. ניתן לראות פרטים אלו בלשונית "המחאות מודפסות" במודול הנהלת חשבונות. Protected
טבלת החיובים הנקלטים בהייפר ממערכות חיצוניות, הכוללת את פרטי החיוב המוגדרים בתקנות המכירות של הלקוח. Edit Only
טבלה זו מרכזת את כלל המוצרים ששולמו מראש על ידי הלקוח, את פרטיהם ואת הכמות מתוכם שסופקה בפועל ללקוח. טבלה זו מוצגת בתקנות המכירה של הלקוח, בלשונית "מוצרים ששולמו מראש או שיש לגביהם הסכמים מיוחדים" ובהתאם להגדרות שנקבעו בחשבונית ששולמה מראש. Edit Only
טבלת חיובים חודשיים מתחדשים עבור שירותים. הטבלה ניתנת לעדכון מתוך לשונית "חיוב חודשי מתחדש עבור שירותים" בתקנות המכירה בכרטיס הלקוח . Edit Only
מעקב ייצור, אספקה וחיוב לקוחות על פי הזמנותיהם. לאחר שפריט סופק וחויב באופן מלא - השורה "נמחקת" מהרשימה ומועברת לארכיון. טבלה זו מוצגת בלשונית "מעקב ביצוע" באזור המכירות בכרטיס הלקוח. Edit Only
טבלת המחירון הפרטי המוצע ללקוח. הגדרת טבלה זו מבוצעת בלשונית תקנות המכירה של הלקוח וכוללת פרטי מוצרים ואת המחירים המיוחדים המוצעים ללקוח עבור פריטים אלו. Edit Only
רשימת מסמכים ותצהירים חתומים דיגיטאלית עבור לקוח או ספק. מתייחס תמיד לקבצי PDF. Edit & Rules
Edit & Rules
טבלת חשבונית זיכוי. Protected
טבלת פרטי חשבונית הזיכוי Protected
הערות למוביל. Edit & Rules
טבלת פרטי תעודת המשלוח של טובין בהייפר. Protected
רשימת המוצרים בתעודת המשלוח ופרטיהם. Protected
Edit & Rules
Edit & Rules
הגדרות ניכוי מס במקור של ישות בהייפר. Edit Only
שמירה של פרטי חשבון בנק ו/או כרטיס אשראי או שירות תשלומים עצמאי, עבור תיק לקוח או ספק. Edit & Rules
מודול לניהול עסקאות מטבע חוץ מול לקוחות וספקי נזילות Edit & Rules
Edit & Rules
רשימת הודעות נכנסות בתיבה מסויימת. Edit Only
Protected
טבלת פקודות יומן הנח"ש. Protected
Edit & Rules
Edit & Rules
טבלת תיעוד תקציר הודעות דוא"ל נכנסות ויוצאות. טבלה המיועדת למטרת פעולות חיפוש הודעות. Edit Only
שדות לשונית "קבצים מצורפים" להודעות דוא"ל. Edit Only
רשימת הנמענים בכל הודעה Edit Only
קישור התכתבויות בדוא"ל לפגישה. Protected
יומן פגישות / אירועים (גם יזומות וגם הזמנות מבחוץ) Edit & Rules
רשומות הוראות לשליחת זימונים על ידי שרת הייפר. כולל היסטוריה של זימונים קודמים. Protected
תת טבלה עם רשימת המוזמנים לפגישה. Edit Only
Edit Only
טבלת שרשרת האישורים עבור הזמנות. Edit Only
טבלת הפריטים בהזמנה. הטבלה מכילה את כל המידע הנוגע לפריטים אלו. Edit & Rules
מפרט ההרכבה של הפריטים בהזמנה Edit & Rules
פרטי תשלום עבור פריטי ההזמנה Edit & Rules
כלל נתוני ההזמנה ופרטיה. נתונים אלו כוללים גם את פרטי הלקוח המזמין, תשלומים , נתוני אספקה ועוד. Edit & Rules
רשימת הודעות יוצאות מתיבה מסויימת. Edit Only
טבלת הטיוטות של הודעות הדוא"ל המיועדות להישלח. Edit Only
טבלת הסיסמאות הנשמרות באחסון הסיסמאות בעמוד הבית של הייפר. לאחר שמירתם, כל נתוני השדות מוצפנים כך שלא ניתן לראותם. Protected
הוראות הייצור עבור פריטים. שדות אלו ניתנים לעדכון בלשונית הוראות ייצור במודול "תכנון ותפעול הייצור". Edit & Rules
טבלת חלקי הפריטים. שדות הטבלה מעודכנים בלשונית "הוראות ייצור" במודול "תכנון ותפעול הייצור". Edit & Rules
טבלת תהליך הייצור. נתוני השדות ניתנים לעדכון בלשונית "הוראות ייצור" במודול תכנון ותפעול הייצור. Edit & Rules
טבלת כרטיס המוצר בהייפר. Edit & Rules
יתרות פתיחה של המלאי שאחריהן יש לסכם רשומות מהטבלה "hyp_Stock Journal" באחסון Normal.
מדובר במנגנון אופטימיזציה.
בכל עיבוד לילה השרת מעביר תנועות מלאי שמלאו 30 יום מיום רישומן וגם מתאריך האסמכתא שלהן.
רשומות שהגיעו לכמות אפס, נמחקות באופן אוטומטי.
Edit Only
Edit & Rules
טבלת רישום מחירי המוצר על פי תוקפם. Edit Only
טבלת מבצעי מכירות עבור מוצרים. Edit Only
טבלת תסריט עץ המוצר. Edit Only
Edit & Rules
טבלת הספקים המוגדרים למוצר. הגדרות אלה מבוצעות מלשונית ספקים בכרטיס המוצר. Edit Only
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit & Rules
טבלת פרטי הזמנת רכש מספק. טבלה זו זמינה עבור ספקים שאינם מוגדרים כמתווכים. Edit Only
טבלת פריטי ההזמנה מספק. Edit Only
טבלת פרטי התקבול עבור מסמך קבלה. Protected
כותרת קבלה - טבלת הקבלות בהייפר. Protected
טבלת פרטי ההחזרים הכספיים / משיכות. Protected
כותרת החזר כספי. טבלת החזרים כספיים בהייפר. Protected
טבלת מגעים והתקשרויות עם הלקוח הכוללת את סיכום השיחות והתכתבויות הדוא"ל.. Edit & Rules
טבלת כותרת טופס החזרת מוצרים. Protected
טבלת רשימת הפריטים שהוחזרו. Protected
טבלת ערוצי המדיה לשיווק. Edit & Rules
טבלת פרטי השימוש החודשי בערוצי המדיה. Edit & Rules
טבלת הזדמנויות מכירה. Edit & Rules
Edit Only
Edit & Rules
טבלת קריאות שירות של הייפר. Edit & Rules
Edit & Rules
Edit Only
Edit & Rules
"פקודות יומן מלאי" - בדיוק כמו מערכת הנח"ש, אנו מנהלים רישום מדוייק של כל תנועות המלאי.
בכל עיבוד לילה השרת מעביר תנועות מלאי שמלאו 30 יום מיום רישומן וגם מתאריך האסמכתא שלהן לארכיון ומסכם את יתרות הפתיחה בטבלה "hyp_Product Inventory".
Protected
טבלת העמלות המאושרת לספק המוגדר כמתווך. Edit & Rules
Edit & Rules
כרטיס המשימה בהייפר. Edit & Rules
כותרת מסמך חשבונית מס Protected
טבלת פריטי החשבונית. Protected
Edit & Rules
Edit Only
תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר. Edit Only
בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות. Edit Only
טבלה זו מכילה את מצב הלקוח לתחילת כל יום מסחר וכוללת את נתוני היתרה (Balance), שווי תיק (Equity), מסגרת אשראי (Credit) ושווי בטחונות (Margin). Edit Only
טבלת תיעוד העסקאות הפתוחות של לקוחות הארגון במערכות המסחר. Edit Only
טבלה זו כוללת את הנתונים של סוף היום ותחילת היום הבא עבור כל העסקאות הפתוחות. Edit Only
טבלת דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים Edit Only
סיכום דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים Edit Only
Edit & Rules
Edit & Rules
טבלת אשף החיפוש המתקדם. אשף זה משמש לבניית ולהגדרת מסננים המיועדים לחיפוש ממוקד והמותאם לצרכי המשתמש. האשף זמין במספר אזורים בתוכנת הייפר. Edit Only
רשימת הסניפים והתאמות הייפר לכל אחד מהם. סניף יכול לייצג גם זכיין או צוות שיווק טלפוני. Edit Only
טבלת יישום התראות ואירועי מערכת המובנים בקוד של הייפר. ניתן ליישם אירועים נוספים על קוד מצד שלישי. Edit Only
טבלה זו מכילה את "הרשימה הלבנה", הכוללת את כתובות הדוא"ל ושמות הדומיין שאושרו על ידי המשתמש לקבלת דוא"ל, לאחר זיהויים כספאם על ידי המערכת. לאחר הוספתם לרשימה הלבנה, הודעות מכתובות הדוא"ל ושמות הדומיין בטבלה זו יתקבלו כהודעות רגילות בהייפר. Edit Only
טבלה זו המוגדרת ביסודות המערכת בלשונית Attechments & Templates, משמשת להגדרת טיפוסי הקבצים לשימוש בתוכנת הייפר ואופן הטיפול בקבצים אלו. Edit Only
טבלה זו משמשת לעדכון מסמכי הארגון בהם ניתן יהיה לבחור ולהשתמש באזורים שונים במערכת הייפר. את שדות הטבלה ניתן להגדיר מענף Attachments & Templates ביסודות המערכת. Edit Only
Edit Only
טבלה זו מיועדת להגדרות עיצוב ופריסה של טבלת הפריטים במסמכים הרשמיים בהייפר (חשבונית / תעודת משלוח / הזמנה ועוד). Protected
Edit Only
Edit Only
טבלת המטבעות הנמצאים בשימוש הארגון, במכירותף ברכש ובהנח"ש. מקור השערים יהיה בד"כ בנקים מרכזיים (שער יציג). Edit Only
טבלת שערי המטבעות. שער ההמרה נקבע על פי מקור הנתונים שנבחר עבור המטבע בטבלת ומוצג בטבלת Currncy Definition. Edit Only
טבלת הגדרת אזורי הפצה על פי ערים. טבלה זו ניתנת לעדכון מענף Distribution Logistics ביסודות המערכת. Edit Only
Edit Only
רשימת הארצות בהן הארגון מחזיק נציגות (סניפים או זכיינים) או שמבחינת תרגום והגדרות, נדרשת התאמה לארצות מסויימות. Edit Only
רשימת כלל המחלקות בארגון. Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרה של תיבות דואר ציבוריות בהייפר, הניתנות לשיתוף בין משתמשים. זוהי הטבלה שממנה ניתן לבחור תיבות ליישומים אוטומטיים. Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרות כלליות לכל הארגון. Protected
Protected
שדות ההגדרה עבור יבוא דפי בנק כפקודות יומן. הגדרת שדות אלו מתבצעת מתוך לשונית "ארגז הכלים" שבמודול הנהלת החשבונות של הייפר. Edit Only
רשימת כללים עבור זיהוי אוטומטי של החשבונות הנגדיים. שדות טבלה זו מוגדרים בעת יבוא דפי בנק כפקודות יומן, לאחר עדכון הגדרות העמודות המיובאות ובהתאם להגדרת השדה "אפשר כללים ליבוא אוטומטי". Edit Only
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit Only
טבלת תבניות הודעות הדוא"ל. Edit Only
Edit Only
Edit Only
הגדרות עבור טפסי הצעת מחיר / הזמנות. את טבלה זו ניתן להגדיר מלשונית Order Header & Footer ביסודות המערכת Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרת השלוחות הטלפוניות בארגון. הטבלה רלוונטית רק אם הייפר מתחברת ל-PBX של הארגון. Edit Only
טבלת לוח זמנים להתקנות Edit Only
טבלת תהליכי הייצור במודול תכנון ותפעול הייצור. הגדרת השדות מבוצעת בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצור. Edit Only
טבלת הפריטים הנדרשים בתהליך הייצור. טבלה זו מעודכנת בלשונית תהליכי הייצור במודול תכנון ותפעול הייצור. Edit Only
טבלת הגדרות תכנון האספקות של הארגון. טבלה זו מוגדרת בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצור. Edit Only
הגדרת ימי חופשה לפס ייצור ואספקה. שדות אלו מוגדרים בלשונית "יסודות" במודול תכנון ותפעול הייצר. Edit Only
רשימת המדדים בהם החברה משתמשת. Edit Only
Edit & Rules
הגדרת מדבקות ברקוד עבור מוצרים. Edit Only
טבלת הגדרות העיצוב עבור מדבקת הברקוד. Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרת פריסת הדוח. Edit & Rules
טבלת נתוני עיצוב הדוח. Edit & Rules
טבלת נתוני עיצוב רשומות הדוח. Edit & Rules
טבלת כותרת הדוח. הגדרות ופרטי הדוח הכלליים. Edit & Rules
רשימת הטבלאות הנדרשות עבור הדוח. Edit & Rules
טבלת התנאים לסינון עבור הדוח. Edit & Rules
טבלת פרטי קמפיין שיווקי, מתוך מודול שיווק ותוכן אינטרנטי. Edit Only
Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרות ליישומים בצד השרת ואתר האינטרנט של הייפר Edit Only
Edit Only
Edit Only
הגדרת רשימת המחסנים בארגון, פיסיים או מדומים (למטרות הנח"ש ו/או ניהול היצור).
כל מחסן ניתן לחלוקה לתתי איזורים - במקרה ויש חלוקה, זה המלאי ניספר בנפרד לכל תת איזור.
Edit Only
Edit & Rules
טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים העומדים לרשות הסוחרים (הלקוחות) בכלל מערכות המסחר המקושרות למסד הנתונים הנוכחי. Edit & Rules
טבלת הגדרות עבור פלטפורמות מסחר (חשיפה והתכסות) המחוברות להייפר.
לאחר שינוי הגדרה בטבלה זו, מומלץ לאתחל את האוטומציה הרלוונטית (דרך לקוח הייפר) בכדי לוודא שההגדרות הוטמעו באופן מלא.
Edit Only
Edit Only
טבלת הגדרת הרשאות פרטניות של העובד. טבלה זו ניתנת להגדרה מלשונית הרשאות בכרטיס העובד. Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
טבלת שערי מס ערך מוסף, על פי המדינה בה רשומה החברה. Edit Only
תת טבלה, מפרט השדות לטבלת הפרופילים. Edit Only
טבלת פרופילים לקליטת לידים וקריאות שירות ממערכות חיצוניות. Edit Only
הטבלה משמשת להגדרת ממשקים חיצוניים דרך הרשת. לדוגמה: שליחת מסרונים, סליקת כרטיסי אשראי ומערכות מסחר אלקטרוני.
כל השדות למעט הראשון, הינם שדות "רשות" ותלויים בספק השירות. הגדרות אלה זמינות מענף Automation LOG & Web Services, מיסודות המערכת.
Edit Only
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit Only
Edit Only
טבלת נתוני החיובים עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
טבלת הפריטים לחיוב עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
כותרת כרטיס הפרויקט במערכת, עבור תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
טבלת התקבולים עבור הפרוייקט של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות, בהתאם למספרו. Edit & Rules
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
טבלת מיקום פרוייקטים של תעשיות מכוונות מיקום וכתובות. Edit & Rules
Edit & Rules
Edit Only
Edit & Rules
Edit Only
Edit & Rules
רשימת קבצים מצורפים לתיק הלוואה Edit & Rules
בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות).
עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת.
Edit & Rules
רשימת חשבוניות או המחאות למימון עבור תיק הלוואה בודד. Edit & Rules
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד. Edit & Rules
פוליסות ביטוח עבור הנכס בעבורו ניתנה ההלוואה. בד"כ בתחומי הנדל"ן והרכב. Edit & Rules
Edit & Rules
לוח סילוקין וניהול לאורך חיי ההלוואה.
בהתחלה הייפר יוצרת לוח סילוקין צפוי ובהמשך המשתמש יכול לערוך את הטבלה ולשנות את ההחזרים ע"פ המציאות.
הייפר מעדכנת את הריבית בהתאם להחזרים בפועל.
Edit & Rules
רשימה נוספת של המרות מטבע לדיווח.
כאשר הארגון רוצה להחזיק דיווחים מחוץ למערכת החשבונות, כלומר לא לכתוב פקודות יומן בגין המרת מטבע או לנהל מאגר המרות מחוץ למערכת המיסוי.
Edit Only
Edit Only
Edit & Rules
Edit & Rules
Edit & Rules
Protected
טבלת דגימת מחירים מלאה של המכשירים הפיננסיים (Tick by Tick). לאחר 12 שעות הנתונים מועברים לארכיון ב-ZIP באותו מסד הנתונים בתיקייה בעלת שם זהה. Protected
Edit Only
דגימת היומן של פלטפורמת המסחר - טבלה זמנית Edit Only
טבלת מעקב אחר העברת הציטוטים לארכיון. מנהל המערכת רשאי לערוך את הנתונים בכדי להשפיע על התנהלות היישומים. Edit Only
הגדרת התראות לניהול סיכונים. מכשירים פיננסיים שאינם מוגדרים כאן,
לא יופיעו במערכת ההתראות למעט מעקב טכנולוגי: Feed וכיסוי Abook מכאני.
Edit & Rules
Edit Only
טבלת תיעוד שינויים בעסקאות הלקוח עבור רגולציה Edit & Rules
טבלת הצלבה בין מכשיר פיננסי לתנאי המסחר של הלקוח ע"פ קבוצתו Edit Only
Edit & Rules
Edit Only
טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים בהם הארגון סוחר אצל ברוקרים (או בנקים) חיצוניים.
המטרה הינה להתאים את הגדרות המכשירים הפיננסיים של הברוקר למערכת המושגים של הארגון בכדי לבצע חישובים מאוחדים.

שימוש נוסף בטבלה הוא להגדיר קידומות נפוצות של מכשירים חודשיים בכדי להתאים אותם להגדרות המשותפות.
לדוגמא: להפוך את CL-Apr14 ואת CL-May14 לשם CrudeOIL בנכס A ולטיפוס "סחורה".
כך כאשר מוסיפים מכשירים לפלטפורמה אין צורך לחזור להייפר להגדרות.
Edit Only
Edit & Rules
Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
טבלת התכנים הראשית של הייפר: מזכרי טקסט לאתר ולמסמכים, תבניות דוא"ל ואפילו תבניות SMS. Edit & Rules
טבלת המדדים שמאוחסנים על שרת SYE וניתנים ליבוא אוטומטי Edit Only
רשימת השערים של כל מדד Edit Only
Edit Only
Edit Only
Edit Only
רישום ותיעוד הודעות הדוא"ל שהורדו מהשרת בפרוטוקול POP3 או IMAP Edit Only
Protected
Protected
טבלת גיבוי יומן הנוכחות של העובדים Protected
תיעוד תיאומי פגישות מול ישות (לקוח / ספק / פרויקט). כל שינוי, מול כל משתמש הייפר, יתועד בשורה נפרדת בטבלה הזאת. Protected
Edit Only