סוגי שדות בתוכנת הייפר

מסד הנתונים של תוכנת הייפר שומר סוגי נתונים ואובייקטים שונים ובניהם גם שדות נתונים.
למרות שבממשק התוכנה שדות אלו מוצגים למשתמש בתצורות שונות כגון: תאריך, טלפון, סכום, כתובת, סיסמה ועוד...
בפועל במסד הנתונים נשמרים בסה"כ 3 סוגים של שדות והם מתוארים להלן:
 1. שדה טקסטואלי קצר
  שדה זה יכיל עד כ- 120 תווים וישמש לקליטת טקסט בקידוד UTF-8.
  השדה יוצג בממשק התוכנה במקומות שונים כשורת נתונים בודדה.
 2. שדה טקסטואלי ארוך
  שדה זה יכיל כ- 200 תווים ומעלה המשמש לקליטת מזכרים מרובי שורות בקידוד UTF-8.
  בחלק מהמקרים יתכן ששדה זה יכיל תגי HTML עבור עיצוב בסיסי של הטקסט לרבות ירידות שורה.
 3. שדה נומרי
  שדה המכיל מספר עשרוני ארוך אשר באמצעותו ממשק התוכנה מציג:
  מספר שלם, מספר עשרוני, מחיר, תאריך קצר, תאריך ארוך, חודש, שבוע ושעה.

בנוסף לשלושת סוגי השדות הנתונים הנ"ל, נשמרת במסד הנתונים גם תצורת השדות
המגדירה לתוכנת הייפר כיצד אותו השדה יוצג ויתנהג בממשק התוכנה לדוגמה: מסכת השדה, ערכי מקסימום ומינימום, חובת מילוי וכיוון הממשק.
למידע נוסף בנושא הגדרת השדות לחץ כאן.

להלן טבלת המציגה את תצורת ממשקי השדות הקימים בתוכנת הייפר, בתצורת ברירת המחדל שלהם.
לידיעתך, השדות המתוארים להלן יתנהגו באופן זהה גם "באזורי שדות" וגם בתוך טבלה.

שם וסוג שדה תיאור השדה בממשק ממשק הזנה תמונת המחשה
טקסט קצר
(טקסטואלי - עד 60 תווים)
מאפשר למשמש להזין טקסט בכל השפות הנתמכות בקידוד UTF-8.
עריכה שדה טקסט בממשק עריכה
בחירה בשדה טקסטואלי
(טקסטואלי קצר - עד 60 תוים)
מאפשר למשמש להזין ערך בהקלדה או לבחור ערך יחיד מתוך רשימת ערכים שהוגדרו לשדה מראש.
במצב זה, הערך הנשמר במסד הנתונים הוא תוכן התא (הטקסט עצמו),
בניגוד למתרחש בשדה בחירה מסוג נומרי המוצג בהמשך.

הפעלה באמצעות מקשי המקלדת:
* Enter - כניסה לפוקוס ופתיחת רשימת הבחירה או בחירת הערך הרצוי (כאשר הרשימה פתוחה)
* רווח + חץ למטה - פותח את רשימת הבחירה כאשר השדה בפוקוס אך מצומצם
* חצים מעלה ומטה - מעבר בין הערכים
* Esc - יציאה מעריכה ללא שמירה (ביטול)
* עריכה
* בחירת ערך בודד
* עריכה / בחירת ערך
שדה טקסט בממשק בחירה
טלפון
(טקסטואלי קצר - עד 40 תוים)
מאפשר למשתמש להזין מספר טלפון לרבות מספרי כוכבית.
ממשק התוכנה מסדר אוטומטית את תצוגת המספר בהתאם לתוכן שהוזן.
לדוגמה: באם הוזנו רק ספרות, אזי הממשק יסדר את מבנה הספרות בפורמט טלפון בינלאומי (####-###-### ##).
אך, באם הוזן התו "*" בתחילת המספר לא יבוצע סידור בתצוגת הספרות והם תוצגנה ברצף (#####*).
כמו כן, ממשק התוכנה מתחשבת בקידומת המדינה המוגדרת לכל סניף וחוסכת למשתמש לקליד את קידומת המדינה, כאשר
מדובר במספרי טלפון של נמענים באותה הקידומת.
עריכה שדה טקסט בממשק הזנת טלפון
מזכר
(טקסטואלי ארוך - עד 400 תוים)
מאפשר למשתמש להזין טקסט ארוך הכולל ירידות שורה בכל השפות הנתמכות בקידוד UTF-8.
שדה המזכר יכול להתקיים בממשק התוכנה באחד מהתצורות הבאות:
* טקסט פשוט מרובה שורות וללא תכונות עיצוב.
* טקסט מרובה שורות הכולל תכונות עיצוב בסיסיים
* טקסט המאפשר רשימת ערכים עם בחירה מרובה כמוצג בהמשך.

שדה שהוגדר כשדה המאפשר עיצוב, יופיע בממשק התוכנה באופן שונה ויציג לחצני עיצוב בחלקו העליון.
תגיות העיצוב ישמרו במסד הנתונים בפורמט HTML כחלק אינטגרלי מתוכן השדה.
יש לקחת בחשבון שתגיות העיצוב יבואו על חשבון כמות התווים המקסימלית המוגדרים לשדה.
* עריכה
* עריכה עם עיצוב
* בחירה מרובה
ממשק ללא עיצוב טקסט
ממשק המאפשר עיצוב טקס
בחירה מרובה
(טקסטואלי ארוך - עד 400 תוים)
ממשק זה מתאפשר רק בשדה מסוג מזכר, ומציג למשתמש רשימת ערכים לבחירה מרובה על ידי סימון V.

הפעלה באמצעות מקשי המקלדת:
* Enter - כניסה לפוקוס ופתיחת רשימת הבחירה או בחירת הערך הרצוי (כאשר הרשימה פתוחה)
* רווח + חץ למטה - פותח את רשימת הבחירה כאשר השדה בפוקוס אך מצומצם
* חצים מעלה ומטה - מעבר בין הערכים
* Esc - יציאה מעריכה ללא שמירה (ביטול) * TAB - יציאה מעריכה ושמירת הבחירה שבוצעה
בחירה מרובה ממשק בחירה מרובה
מספר שלם
(נומרי)
מספר שלם מסוג DOUBLE מסוג 64 ביט, המאפשר להזין 18 ספרות לפחות (בהתאם ליכולות מערכת ההפעלה).
לדוגמה: 999999999999999999 ועד 999999999999999999-
עריכה
עשרוני
(נומרי)
מספר עשרוני מסוג DOUBLE מסוג 64 ביט. עריכה
תאריך
(נומרי)
מאפשר להקליד תאריך בפורמט DD/MM/YYYY
או לבחור את התאריך מתוך חלון יומן קטן.

בעבור סוג שדה זה ממשק התוכנה הינו "סלחן" ומבצע תיקון והשלמה אוטומטית לערך שהוזן על פי הלוגיקה הבאה:
באם תוזן סיפרה אחת או זוג ספרות - הממשק ישתמש בהן עבור הימים וישלים את החודש והשנה הנוכחית לבד אוטומטית.
באם יוזנו 4 ספרות - הממשק ישתמש בספרות אלו עבור היום והחודש, וישלים את השנה הנוכחית לבד אוטומטית.
לדוגמה: לצורך ההמחשה הבאה נניח שהתאריך היום הוא 22/03/2020
באם יוזן לשדה הערך 7 או 07 - הממשק ישלים את החודש והשנה ויקבע את הערך "07/03/2020"
באם יוזן לשדה הערך 1211 או 12.11 או 12/11 - הממשק ישלים את השנה ויקבע את הערך "12/11/2020".

הפעלה באמצעות מקשי המקלדת:
* Enter - כניסה לפוקוס ופתיחת חלונית היומן או בחירת התאריך המסומן
* רווח + חץ למטה - פותח את חלונית היומן לבחירת תאריך כאשר השדה בפוקוס אך מצומצם
* חצים מעלה ומטה - מעבר בין התאריכים
* Esc - יציאה מעריכה ללא שמירה (ביטול)
* עריכה
* בחירה
ממשק בחירת תאריך
שעה
(נומרי)
מאפשר למשתמש להזין שעה בלבד בהקלדה ידנית.
גם בשדה מסוג זה, ממשק המשתמש מבצע תיקון והשלמה אוטומטית על פי הלוגיקה הבאה:
באם הוזנה סיפרה אחת או זוג ספרות (0-23) אזי הממשק יתייחס אליהן כשעה עגולה וישלים את הדקות.
באם הוזנו 4 ספרות אזי הממשק ישלים את התו ":" ויציג את השעה על פי 4 הספרות שהוזנו.
לדוגמה: הזנה של הערך "02" תיקלט כ- 02:00 בלילה והזנה של הערך "1725" תיקלט כ- 17:25 אחה"צ.
עריכה ממשק הזנת שעה
תאריך ושעה
(נומרי)
מאפשר למשתמש להקליד תאריך + שעה
ההזנה אפשרית באמצעות הקלדה ידנית ו/או כבחירה מתוך חלון יומן קטן.
בשדה מסוג תאריך ושעה, הזנת השעה אינה חובה. במידה והמשתמש הזין תאריך ללא שעה,
אזי יוצג התאריך ולצידו השעה 00:00:00 המייצגת את תחילת אותו היום.
במידה והמשתמש מעוניין להזין שעה, יש להפרידה באמצעות תו הרווח מערך התאריך.

שים לב, גם בשדה מסוג זה מתבצעת תיקון והשלמת תאריך ושעה אוטומטית. התיקון מתבצע על פי
הלוגיקות המוסברות בשני השדות הקודמים (שדה תאריך ושדה השעה).
לדוגמה, בהנחה שהתאריך היום הוא 22/03/2020 אזי:
באם יוזן לשדה הערך "12 01", הממשק יפענח את שתי הספרות השמאליות (01) כיום ושתי הספרות
הימניות (12) כשעה עגולה בפורמט 24H וההשלמה האוטומטית תהיה "12:00:00 01/03/2020"
* עריכה
* בחירה
ממשק הזנת תאריך ושעה
כן/לא
(נומרי)
מאפשר למשתמש לסמן ערך בדגל חיובי / שלילי.
הסימון אפשרי באמצעות בחירת הערך מהרשימה או על ידי סימון V בתיבת הסימון.
בחירה ממשק בחירת כן/לא
רשימת בחירה
(נומרי)
מאפשר למשתמש לבחור ערך בודד מתוך רשימת בחירה טקסטואלית.
אומנם שדה הבחירה מציג את רשימת הבחירה בטקסט, אך הערך שנשמר במסד הנתונים יהיה תמיד מספר
המיקום של הערך שנבחר, כאשר 0 מייצג את הערך העליון ביותר ברשימה.
בדוגמה שלהלן הערך "-- בחר --" ישמר במסד הנתונים כ- 0 ולעומתו הערך אאודיי" ישמר כ- 2.
שים לב: בשדה מסוג זה, חשוב שלא למחוק או לשנות את סדר הערכים ברשימת הבחירה, לאחר תחילת העבודה עימו.
בחירה שדה בחירה נומארי
חודש
(נומרי)
קולט ושומר במסד הנתונים ערך של תאריך מלא, אך מציג למשתמש את שם החודש (במילה) + השנה.
גם בשדה מסוג זה, ממשק התוכנה מבצע תיקון והשלמה אוטומטית על פי הלוגיקה של שדה התאריך לעיל.
* עריכה
* בחירה
שדה תאריך המציג את החודש והשנה בלבד
שבוע
(נומרי)
קולט ושומר במסד הנתונים ערך של תאריך מלא, אך מציג למשתמש את מספר השבוע מתוך אותה השנה.
בשדה מסוג זה, ממשק התוכנה מבצע תיקון והשלמה אוטומטית ומאפשר להזין זוג ספרות עבור מספר השבוע הרצוי.
בסיון הזנת מספר השבוע, השדה יאמת את תקינותו ע"י ביצוע חישוב ואימות שאכן אותו מספר השבוע קיים בשנה הנבחרת.
* עריכה
* בחירה
שדה תאריך המציג את מספר השבוע בשנה