רשימה נוספת של המרות מטבע לדיווח

כאשר הארגון רוצה להחזיק דיווחים לרשל"ה מחוץ למערכת החשבונות (בלי לכתוב פקודות יומן בגין ההמרות), או כאשר רוצים לנהל המרות מחוץ למערכת המיסוי שלהייפר, אז כדאי להשתמש בכלי הזה.
מבנה הטבלה פשוט להבנה וחופף למערכת החשבונאית, חשוב להזכיר שאותם כללי הסינון ממערכת החשבונאות, חלים גם על הטבלה הזו.
הכלי נפתח מתוך ארגז הכלים של מודול הכספים, אבל גם מקושר ממודולים אחרים. לכן יתכן מצב (UI) שבו ניתן לבחור רק לקוח לביצוע המרה בממשק.

צילום מסך של תנועות נוספות של המרות מטבע לדיווח - תוכנת הייפר

הוראות הפעלה

העמוד מחולק לשני איזורים: החלק העליון מציג רשימת תנועות קיימות (דוח) והאפשרות לבטל / לשחזר תנועה. בחלק התחתון נמצא איזור להזנה של תנועות חדשות למערכת.
שם הטבלה hyp_Money Laundering Conversion Extended List והיא ייעודית להמרות מטבע. השדות יוסברו בפרק הבא (יצירת תנועות חדשות).
כעת נסביר את הלחצנים בחלק העליון:

הפעל דוח מלא את שדות החיתוך על פי הצורך (מעל הלחצנים) ולחץ כאן להפקת רשימת התנועות.
אם לא הזנת מועד ביטול או את שם המבטל, הייפר תביא רק את רשימת התנועות המאושרות לדיווח (שאינן מבוטלות).
איפוס איפוס הדוח, כולל שדות החיתוך.
מחק מחיקה = ביטול של תנועה ממערכת הדיווח (כמו במערכת החשבונאות, אין מחיקה אמיתית, רק ביטול).
בשדות "מועד הביטול" ו- "בוטלה על ידי" יתועדו מועד הביטול ושם המשתמש שלחץ על הלחצן.
שחזר שחזור = ביטול של הביטול על ידי הלחצן הקודם... השדות "מועד הביטול" ו- "בוטלה על ידי" יאופסו והתנועה תחזור להיות מדווחת לרשל"ה.

* קליק כפול על שורה בדוח, יפתח את פקודת היומן (במידה והוגדר להייפר ליצור כאלו).

יצירת תנועות חדשות

דרך הממשק ניתן להוסיף תנועה אחת בכל פעם. הלוגיקה של מילוי השדות תואמת למערכת החשבונאית ודומה מאוד לאשפי ההמרה במודולים המקצועיים של הייפר.
להלן הסבר מקוצר אודות השדות למילוי:
שדה הסבר
מספר חשבון
שם החשבון
כל חשבון (ישות) מהייפר יכולה להיבחר כאן, אבל לא ניתן לבחור לידים (לקוחות/ספקים שאינם מאושרים לפעילות).
תאריך תזרים (ערך) התאריך בו בוצעה ההמרה בפועל.
תיאור הסבר על ההמרה. בניגוד למערכת החשבונאית, זהו אינו שדה חובה.
המרה ממטבע 1 המטבע שהתקבל מהלקוח. שינוי השדה לאחר מילוי הרשומה יגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2" בהתאם לסכום של מטבע 1 !
סכום במטבע 1 עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2".
אל מטבע 2 המטבע שניתן ללקוח בתמורה. עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2".
סכום מטבע 2 שימו לב: עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של שער החליפין, כלומר אתם מכתיבים סכום ממטבע 2 בתמורה לסכום של מטבע 1.
רק במידה והשדה "סכום מטבע 1" מאופס, אז יבוצע חישוב הפוך לפי שער החליפין הקיים.
שער חליפין שער ההמרה בין המטבעות "באופן מכבד". כלומר המספר יהיה גבוה מאחד כך שיציין כמה יחידות מהמטבע החלש בצמד יינתנו לכל מטבע חזק אחד.
שימו לב שאין כאן הסתמכות על צמדי מטבעות מקובלים, אלא על שערי המטבעות בלבד !
טווח ההזנה הידנית של השער לעומת היציג הינו עד 15 אחוז סטיה (בשני הכיוונים).
דווח בכל מקרה (חריגה) דווח בכל מקרה. כאשר הפעולה מוגדרת כחריגה ויש לדווח אותה לרשויות ללא תנאי.
זיהוי הלקוח ואישור המרת מטבע על ידי פרטי המנהל / פקיד נדרשים לדיווח במדינות מסוימות.
הערות פנימיות הטקסט שיוזן בשדה זה נשאר רק לקריאה אנושית, אינו מיוצא לרשויות, אינו מופיע בתצהירים ואינו מופיע באתר האינטרנט של הייפר.
סכום כל הפקודה ILS שדה מחושב: שערוך כל הפקודה לשקלים (מטבע ניהול ספרים) לצורך חיפוש קל וסינון הדיווח לרשל"ה.

איפוס איפוס טופס הקליטה.
צור תנועה חדשה ראשית מתבצעת שאילתה לאיתור כפילויות! אם נמצאו רשומות חשודות אזי יופיע דיאלוג לאישור המשך הקליטה על ידי המשתמש.
לאחר רישום המרה חדשה בטבלה הזו ובהתאם להגדרות, תירשם פקודת יומן בחשבון שנבחר.