כלים לשוק ההון

לתוכנת הייפר ממשק ליבוא מידע מפלטפורמות מסחר (מניות, פורקס, נדל"ן, CFD) בשיוך אל לקוחות ואל ספקי נזילות (במידת הצורך).
כמו כן עבור מערכות נתמכות, ניתן לבצע פעולות כספיות בחשבון ולנהל את החשבונות (באמצעות API).
הייפר מציעה לבתי השקעות וזירות מסחר את היתרונות הבאים:

צפיה בנתונים (כמעט בזמן אמת) מתוך כרטיס הלקוח

בכרטיס הלקוח מופיעה לשונית (tab) נוספת שמכילה בתוכה 6 תתי לשוניות עם מידע שמתעדכן בכל 30 עד 60 שניות (תלוי בהגדרות המערכת) ומושלם לשירות הלקוח בזמן אמת:

 • עסקאות/פוזיציות סגורות בתיק הלקוח לפרטי פרטים, בשילוב מנוע השאילתות לניתוח התיק לפי דרישה.
 • עסקאות/פוזיציות פתוחות בתיק הלקוח לפרטי פרטים ביחד עם טבלאות סיכום חשיפה לנכסים ומטבעות.
 • רשימת פעולות כספיות וניהוליות בחשבון הלקוח (בהתאם לתמיכת הפלטפורמה).
 • חישוב מיסוי בהתאם לחוקי המדינה של הברוקר ובהתאמה אישית ללקוח (פטורים ומס דיפרנציאלי).
 • אשף ידידותי לביצוע פעולות כספיות וניהול החשבון.
 • ארכיון תמונות מצב של החשבון בסוף כל יום (יתרות, ומצב העסקאות הפתוחות לרבות רווח/הפסד).

דוגמא ללשונית מיסוי בכרטיס הלקוח של תוכנת הייפר

אחסון מלוא ההיסטוריה של כלל הלקוחות לאורך השנים

בהסתמך על מנוע מסד הנתונים המקורי של הייפר, בית ההשקעות יכול להפיק דוחות על ההיסטוריה של הפעילות ולבנות מודלים לחיזוי והתראה ("Big Data").
מתוך רשימת הדוחות נבליט כאן את העקרוניים:

 • דוח ביצועי לקוחות (סוחרים): חישוב נתונים של כל לקוח בנפרד (הפקדות, משיכות, רווח, מחזור בתיק ועוד) ואז קיבוצם תחת שתי קטגוריות בו זמנית.
  הראשונה היא לפי שדה פילוח מה-CRM (לדוגמא: איש מכירות, מדינה, עיר, קמפיין, מתווך, קבוצת קווי טלפון ועוד), השנייה היא כלל הלקוחות על ציר הזמן (שבועות / חודשים וכו).
 • ניתוח המסחר בכל מכשיר פיננסי: מי סוחר ? (אדם ו/או מכונה) גודל מחזור ? כיוון ? שיערוך לדולר, ניהול חשיפות והכל בזמן אמת.
 • איתור רמאויות: לאחר הגדרת נקודות תורפה או פעילות חשודה, ניתן לפתח בהייפר התראות בזמן אמת, כאשר המעקב מבוצע בשרתי החישוב (מכונות נפרדות).

ניכוי מס במקור

חישוב מיסוי בהתאם לחוקי המדינה של הברוקר ובהתאמה אישית ללקוח (פטורים ומס דיפרנציאלי). לרבות מערכת אוטומטית לחיוב וזיכוי הלקוחות מידי יום או חודש.
הפקת אישור שנתי לרשויות המס ודיווחים ישירים לרשויות.

הפקת דוחות וקבצים לרשות ניירות ערך בישראל

להייפר מודול יעודי עבור מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר בישראל. ההדרכה מפורטת בתת פרק נפרד ונביא כאן רק את רשימת הדוחות (מוגשים דרך "מגנא טופס"):

 • ז002: דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים.
 • ז004: דוח על פעילות החברה.
 • ז006: דוח סיכוני אשראי ומוסדות פיננסיים בהם מופקדים כספי הלקוחות.
 • ז008: דוח סיכוני שוק חודשי.
 • ז012: דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים).
 • ז013: דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני שוק).
 • מ017: דוח רבעוני למנהלי תיקים, ריכוז התשואות מכלל תוכנות המסחר והצגת שווי הנכסים בסוף תקופה עבור כל לקוח.
  בהתאם לקובץ תקנות 7129 של הרשות לניירות ערך - תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב 2012.
 • ממשקי נתונים מול מחשבי הרשות: להייפר קיימים ממשקי העברת דיווחים מרוכזים בכל מספר שעות.