ניכוי מס במקור על רווחי הון - במקום טופס 867

המודול מיועד לחישוב, גביה או החזר של מס מלקוחות על רווחי הון ו/או מכשירים פיננסיים, בהתאם לחוקי המדינה בה מתנהלים הספרים.
 • מסחר במטבעות, סחורות, מניות ושאר חוזים בבורסה או בפלטפורמת מסחר ("זירות סוחר"). הניכיון בעת המימוש (מכירה).
 • מסחר במטבע דיגיטלי מבוזר (Crypto Currency). הניכיון בעת המימוש (מכירה).
 • רווחים בגין אחזקת פיקדון כספי (תומכים בעת מימוש או אירועי אמצע).
 • המודול תומך בניהול שותפויות: מצב שבו ישויות משפטיות נפרדות חולקות בעלות על חשבון בהייפר (ללא צורך ברישום שותפות או ניהול קרן גידור).

במדינת ישראל הייפר מפיקה גם תצהירים אישיים בסוף שנה (ידועים כטופס 867) וכרגע ללא קובץ דיווחים (שנתי) לרשות המסים (לא קיבלנו משוב על קובץ 866).
המודול מכיל כלים ליצירת פקודת יומן חודשית מתעדכנת בגין הנ.מ.ב. בכל חשבון לקוח בנפרד ובאיחוד חשבונות ע"פ מספר זהות / חברה.
בנוסף הייפר מספקת כלים ידניים לביצוע גביית מס באמצע החודש, למשל לפני משיכת כסף מחשבון הלקוח.
המדריך בשפה העברית מתמקד בעיקר בשוק הישראלי, אבל המודול עצמו נכתב למדינות נוספות בעלות עקרונות דומים.

להלן צילום מסך במצב "דוח שנתי" המאפשר הפקת אישורים ללקוחות:
ניכוי מס במקור - מצב שנתי כולל הפקת תצהירים

הוראות הפעלה

בראש המסך קיימים 5 שדות הגדרה להפעלת הדוח (יוסברו מיד). לאחר המילוי לחץ על "הפעל דוח" לביצוע החישוב והצגתו על המסך.
עצם הפעלת הדוח אינה גורמת לשינוי כל שהוא במסד הנתונים, למעט שמירה של הפרמטרים איתם הפקת את הדוח בפעם האחרונה (לשימוש חוזר).
כעת נסביר את ההגדרות האפשריות:
שם השדה תיאור
עבור חודש בחר את החודש שעליו יחושב הדוח.   עבור דוח שנתי, השדה הזה מצביע על שנת הדיווח (לא חשוב איזה חודש נבחר).
דוח שנתי האם להפיק דוח שנתי ?   דוח שנתי מאפשר הפקה של אישורים ללקוחות (תחליף טופס 867).
דוח חודשי מאפשר חיוב/זיכוי מס (פקודות יומן) בחשבונות הלקוחות (גמר התחשבנות מתבצע בדוח החודשי של דצמבר).
מיזוג כל חשבונות המסחר לפי חוקי המס במרבית המדינות (גם בישראל), יש לקבץ את כלל הפעילות (חשבונות) של אותה ישות משפטית (אדם / חברה) ולחשב בעבורה סה"כ רווח או הפסד.
לכן ערך ברירת המחדל הוא "כן" וחובה לבצע נמב לפי החוק.
למטרות מחקר, ניתן לבחור בערך "לא" ואז לצפות בחישוב עבור כל חשבון בנפרד.
עבור לקוח בודד האפשרות להוציא דוח עבור לקוח בודד (אם הוגדר "כן" בשדה הקודם, אזי יאוחדו כל החשבונות של אותו הלקוח).
Get Tax Payments From TP Commands עבור מעבר ממערכות קודמות (תוכנות אחרות) קיימת האפשרות לאסוף ניכוי מס מחשבון הלקוח,
מהטבלה hyp_TPM Commands במקום מטבלת פקודות היומן. ראו הסבר בהמשך העמוד.

הפעל דוח ביצוע השאילתה וחישוב הנתונים.
יצא נתונים יצוא טבלת התוצר וגם טבלת החישובים (מאחורי הקלעים) לגיליון אלקטרוני.
הדפסה הדפסת דוח תפעולי חודשי (לגיבוי פיזי אם רוצים) או דוח שנתי (לנישום) הנספח לפנקסים.
הדפס אישורים הפקת אישורי ניכוי מס במקור ללקוחות המסומנים (V בתיבה) - במדפסת המקומית או PDF מקומי.
שלח אישורים כקובץ PDF חתום הפקה מרוכזת של כל האישורים לכל הלקוחות המסומנים (V בתיבה), כקובץ PDF חתום דיגיטלית דרך שרת הייפר אל תיבות הדואל של הלקוחות.
לאחר הלחיצה יפתחו שני דיאלוגים לאישור הפקת PDF. לאחר האישור הכפול לא ניתן לעצור או לבטל את ההפקה.

לקוח שלא הוגדרה עבורו תיבת דואר והרשאה לקבלת מסמכי מקור - ייווצר עבורו PDF וישמר בתיק הלקוח לטיפול ידני אח"כ.
בעזרת אשף החיפוש של הייפר ניתן לאתר את הלקוחות הללו ולטפל בהם.

 • לאחר הפעלת דוח חודשי תיפתח לשונית בשם "גביית מיסים" ובה יופיעו הלקוחות (חשבונות) מולם צריך להתחשבן. קראו הסבר מפורט בפרק "ביצוע חיוב / זיכוי מס ללקוח" בהמשך העמוד הזה.
 • בסוף בעמוד נמצא פרק אחרון אודות מילוי הפנקסים והגשת הדיווח בישראל.

הסבר על איסוף הנתונים

המודול אוסף את כלל העסקאות והעמלות של הלקוח אל דוח אחד, בכדי שהלקוח ישלם את המס המדויק על סך הפעילות שלו וגם בפקודת יומן חודשית אחת.
הפקודה מתעדכנת במהלך החודש בכל אירוע מס ובכך הכרטסת תמיד נכונה אבל אנחנו חוסכים הצפה של פקודות רבות במערכת. שימו לב שלפקודת יומן אוטומטית יש סטטוס מיוחד שלא ניתן לחקות ידנית!

שינוי פרמטרים קבועים

בדומה ל- Registry של windows גם להייפר יש טבלה להזנה חופשית של פרמטרים טכניים בשדות טקסט. בכדי ללמוד על הממשק כנסו לקישור הבא Extended App Settings .
כברירת מחדל, שיעור המס לאנשים פרטיים הוא 25 אחוז מהרווח ולחברות 23 אחוז.
לשינוי ברירת המחדל הגדירו את שיעור המס לאנשים פרטיים במפתח Profit_TDS_Default_Person_Rate ואת שיעור המס לחברות במפתח Profit_TDS_Default_Company_Rate.

שיעור המס על פיקדון לאנשים פרטיים הוא 15 אחוז וניתן לתקן הגדרה במפתח Deposit_Profit_TDS_Default_Person_Rate, עבור חברות הדוח משתמש בשיעור המס של חברות (מההגדרה הקודמת).

כברירת מחדל, מודול המיסוי מחשב החזרים ללקוחות בחודש עם הפסדים - לאחר חודש קודם עם רווחים. גובה החזר המס מוגבל לסכום המס ששולם (נוכה) למדינה מתחילת השנה.
בכדי למנוע החזרי מס ללקוחות (אין קשר ל-"מגן מס") הגדירו את המתג Profit_TDS_NO_Tax_Refund=Enabled

איסוף הגדרות מיסוי פרטניות

הגדרת פטור מניכוי מס במקור או שינוי שיעור המס ללקוח ספציפי, נעשה מהטבלה hyp_Entity Tax Settings אשר קיימת בתיקי הלקוחות והספקים.
מודול נ.מ.ב. עושה שימוש רק בחלק קטן מהשדות שלה:
שם השדה תיאור
File Number מספר לקוח שיש לו פעילות - רווחי הון.
TDS Rate % שיעור המס באחוזים עבור עסקאות (ברירת המחדל של הייפר), אפס = פטור מניכוי מס במקור.
Deposit Tax Rate % שיעור המס באחוזים עבור מודול פיקדונות בלבד, אפס = פטור מניכוי מס במקור.
TDS decree is Valid From Date תוקף החל מתאריך.
TDS decree is Valid Until תוקף עד לתאריך.
Skip this account on TDS reports הוראה חריגה להסיר (למחוק) את הלקוח הזה מהדוח. כלומר הלקוח לא יופיע כלל, זה אינו פטור!

שימו לב:

בכדי לאפשר גמישות מרבית, טבלת ההחרגות של כל חשבון משפיעה רק על החשבון עצמו - גם במקרה של איחוד לפי שדה מפתח !
כלומר: אם ללקוח (אותו ת.ז. / ח.פ.) יש מספר חשבונות, כולם צריכים להכיל את נתוני הפטור או מיסוי השונה מברירת המחדל.
עבור מקרים מסובכים של השקעות מתחומים שונים, הייפר אינה מאחדת את הטבלאות לפי שדה המפתח אלא מחשבת מיסוי לכל כרטיס לקוח בנפרד. כך שתיתכן ישות משפטית זהה עם מיסוי שונה.

איסוף עסקאות מטבע חוץ

עבור המודול ניהול עסקאות מטבע חוץ נאספות עסקאות של לקוחות (ולא התכסות מול ספקים) מהטבלה hyp_Foreign Exchange Trades .
חיתוך העסקאות מתחיל בסטטוס הניהול שלה (בק אופיס) שחייב להיות 6 "הדפס הוראה לבנק" ומעלה - כלומר העסקה מומשה (עסקאות NDF עולות לסטטוס 9 "עסקה הסתיימה").
כל סוגי העסקאות נכללים בדוח, למעט "Same Day".
באופציות: אם אירע מימוש, אזי כל האופציה כולל הפרמיה נלקחת בחשבון ביום התזרים. ואם לא היה מימוש, אזי ביום ההחלטה (Expiry/knock out).
להלן רשימת השדות המשתתפים בדוח:
שם השדה תיאור
Cash Flow Date תאריך תזרים המזומנים הוא הקובע מבחינת המיסוי. כלומר אירוע המס נוצר בתאריך הזה - בעת המימוש.
גם עבור עסקאות מסוג אופציה, ההכרה ברווח/הפסד מתרחשת רק בתאריך התזרים למרות שהפרמיה משולמת מראש בין הצדדים. הסיבה לכך שממתינים להכרעה אודות האופציה.
מודול FX אחראי לעדכן את שדה התאריך ליום ההכרעה (במקרה שאין מימוש) או ליום התזרים האמיתי בין הצדדים.
Profit LC שדה רווח ללקוח מחושב מראש בשקלים, כבר עסקה עצמה.
Final ccy1/ccy2 Volume הייפר משערכת את נפח העסקה (volume) מהמטבע הנוח ביותר להמרה לשקלים.
Commission Price + ccy העמלות מתוך המודול בד"כ מייצגות העברה בנקאית לצד שלישי ולכן נספרות בנפרד ומופיעות בדוח הסופי בסעיף "עמלות שאינן נכללות בחישוב המס".

איסוף עסקאות מטבע קריפטו

עבור המודול ניהול עסקאות במטבע דיגיטלי נאספות עסקאות מסוג מכירה (SELL) בלבד, מהטבלה hyp_CryptoCurr Exchange Trades .
להלן רשימת השדות המשתתפים בדוח:
שם השדה תיאור
BK Entry Date תאריך רישום בספרים הוא הקובע מבחינת המיסוי. כלומר אירוע המס נוצר בתאריך הזה - בעת הוראת המכירה מהלקוח.
Client Profit LC for TDS שדה רווח ללקוח מחושב מראש בשקלים, על ידי מודול Crypto בשיטת FIFO וכולל הצמדה למדד המחירים לצרכן.
בעת אישור ביצוע עסקת מכירה, מופעל קוד לחישוב הרווח בשקלים והרווח נרשם בעסקה עצמה. הסבר מפורט נמצא במדריך של המודול אבל כאן חשוב לציין גם את התלות של החישוב ברישום FIFO.
כלומר אם מפעילי המערכת מוחקים או מתקנים עסקאות שאירעו לפני העסקה הנוכחית, יש להריץ חישוב נמב מחדש לאותו הלקוח.
Final ccy2 Volume הייפר משערכת את נפח העסקה (volume) מהמטבע השני, שהוא תמיד Fiat ובד"כ USD. ההמרה לשקלים ע"פ שער יציג ביום רישום העסקה (השדה הראשון לעיל).

איסוף תנועות "Balance" מחשבון הלקוח

מתוך המודול של פלטפורמות המסחר (TPM) נאספות רשומות מהטבלה hyp_TPM Commands , גם אם אין פלטפורמה מחוברת (כמו טבלת עזר במצב זה). ניתן להשתמש בטבלה גם לייבוא נתונים ממערכות קודמות!
המודול קורא רק הפקדות/משיכות (ראו שדה command בהמשך) ורק בסטטוס "בוצע בהצלחה" (השדה 'Status' שווה ל- 1).
להלן רשימת השדות המשתתפים בדוח:
שם השדה תיאור
Platform Processing at זהו השדה הקובע לצורך איסוף הנתונים אל הדוח. הוא יכול להיות באזור זמן של הפלטפורמה (פעילות) או UTC.
Command מתוך סך הפקודות, הדוח מתשאל רק שתיים:
 • Deposit Funds: הפקדת כסף בחשבון הלקוח = זיכוי על רווח / עמלה / תיקון לטובת הלקוח.
 • Withdraw Funds: משיכת כסף מחשבון הלקוח = חיוב על הפסד / עמלה / תיקון לרעת הלקוח.
Value
Account Currency
סכום הפעולה והמטבע בו בוצעה.
Dep/Wd Purpose מטרת ההפקדה / משיכה.
 • מבחינת מיסוי כל הסיווגים ברשימה הבאה מוכרים על ידי רשות המיסים כרווח/הפסד:
  Bonus, Fix an Error, Trade Profit/Loss, Fee, Interest, Dividend, Debt Relief, Contract Rollover.
 • הסיווג Admin Fee אינו מוכר במס אבל נספר בנפרד ומופיע בדוח הסופי בסעיף "עמלות שאינן נכללות בחישוב המס".
 • עבור מעבר ממערכות קודמות (תוכנות אחרות) קיימת האפשרות לאסוף ניכוי מס מחשבון הלקוח, מהטבלה הזאת בסטטוס Tax, במקום מטבלת פקודות היומן.
  האפשרות הזאת מתועדת לעיל, בשדות ההגדרה להפעלת הדוח. שימו לב שתיעוד הנמב ברשומה זאת יכול להיות במטבע זר.

איסוף עסקאות מפלטפורמות מסחר

עבור המודול ניהול זירות מסחר נאספות עסקאות של לקוחות (ולא התכסות מול ספקים) מהטבלה hyp_TPM Closed Positions .
סינון העסקאות לפי פקודה (Buy/Sell) ושלא נמחקו מהפלטפורמה (הייפר שומרת תיעוד עם הערך D בשדה 'Hyper Status Flag').
להלן רשימת השדות המשתתפים בדוח:
שם השדה תיאור
Close Time החיוב במס נעשה רק לאחר סגירת הפוזיציה (או חלק ממנה) ולכן השדה "זמן הסגירה" צריך להיות בטווח הדיווח (עד לשעה 23:59:59 ביום האחרון).
Total P&L סה"כ רווח / הפסד לפוזיציה כולל ריביות ועמלות. השדה היינו במטבע ניהול החשבון (מתועד בטבלת החשבונות / לקוחות).
ע"פ החוק, הסכום יתורגם לשקלים לפי השער היציג ביום סגירת הפוזיציה.
Open Trade Volume in USD השדה מכיל את שווי הפוזיציה בעת הפתיחה ובשערוך לדולר.
השדה מתורגם לשקלים (לפי השער היציג ביום סגירת הפוזיציה) לצורך צבירת מחזור המסחר השנתי של הלקוח.

איסוף חיוב/זיכוי מס מפקודות היומן

מתוך מודול הנהלת חשבונות נאספות רשומות מהטבלה hyp_Journal , בהן הלקוח מחויב או מזוכה על נ.מ.ב.
מטבע הפקודה יהיה תמיד זהה לניהול ספרים, אותו מטבע בו משלמים את המס למדינה (שקלים בישראל).

בניגוד לתיעוד בטבלאות הקודמות, לא נפרט את השדות המשתתפים בדוח ונתמקד בשדות בהם מתבצע חיתוך השאילתה:
שם השדה תיאור
BK Entry Date תאריך רישום בספרים הוא הקובע מבחינת המיסוי, כלומר תשלום המס נוצר בתאריך הזה.
מכיוון שמדובר בתזרים מזומנים, שנת מס מתושאלת מיום 5 בינואר שנת המס ועד ל- 4 בינואר בשנה העוקבת. כאשר הימים 1 עד 4 בינואר נחשבים לתשלום מס בעבור דצמבר אשתקד.
Cancellation Time כצפוי פקודות מבוטלות אינן נכללות בדוח.
Internal Entry Type שדה דגל פנימי (חבוי) חייב להיות בערך 'T' בלבד, אחרת הפקודה לא תיכלל בחישובי הדוח.
מודול נמב מייצר פקודות יומן אוטומטיות לחיוב / זיכוי הלקוח ולכן ברצוננו למנוע התערבות ידנית של המשתמשים בתוצרי הדוח.
כלומר מנהל החשבונות אינו יכול לכתוב פקודת יומן על ניכוי מס - אשר תילקח בחשבון ב

ניהול שותפים בחשבון (ישויות משפטיות נפרדות)

כל חשבון מסחר (מכל מודול) מקושר ליישות לקוח אחת (מספר לקוח). לכל לקוח יש טבלת אנשי קשר, ממנה ניתן להצביע על השותפים ולהגדיר את אחוז הבעלות שלהם בחשבון המסחר.
להלן השדות הקשורים מהטבלה hyp_Contact Persons:
שם השדה תיאור
File Number מספר תיק לקוח המקושר לחשבון המסחר (בו נמצאות הפעולות).
Partnership Hyper Client Account קישור לשותף = מספר לקוח אחר.
בתיק הלקוח האחר מותר שתהיה פעילות (מסחר) עצמאית ללא שותפים (המקושרים ממנו) או שיהיה תיק לקוח "ריק" - ללא פעילות למעט קבלות/משיכות.
Percentage of Partnership in this Account אחוז הבעלות (שותפות) של האחר בתיק הזה. חובה להגדיר ערך מ- 0.01 ומעלה בכדי שהגדרת השותפות תיכלל בחישובים.
שימו לב: 100 אחוז מינוס סך כל השותפים = החלק של הלקוח הראשי (File Number) לעיל בבעלות על חשבון המסחר.

הסבר מסכם / דוגמה

תיק הלקוח הראשי (שיש בו פעילות מסחר) רשום על חברת "אני ראשון בעמ", בטבלת אנשי הקשר נמצאות שתי רשומות:
הראשונה מגדירה קישור 30% בעלות, ללקוח (אחר) בשם "ישראלי כהן" אשר אין בתיק הלקוח שלו פעילות מסחר אחרת.
השנייה מגדירה קישור 24% בעלות, ללקוחה (אחרת) בשם "אנה מגניבה" אשר לה גם פעילות מסחר עצמאית בבעלותה המלאה.
מכאן נובע כי חברת "אני ראשון בעמ" נושאת בבעלות של 46% על הפעילות אשר נרשמה כנגד מספר הלקוח שלה בהייפר.

חישוב המס של "אני ראשון בעמ" יהיה בנוי מ 46 אחוז של הפעילות בתיק הזה (אם קיים תיק לקוח נוסף עם אותו ח.פ. של "אני ראשון בעמ" אזי הוא ימוזג לחישוב).
חישוב המס של "ישראלי כהן" יהיה בנוי מ 30 אחוז של הפעילות בתיק הזה. לכהן אין פעילות אחרת בהייפר ואין לו תיק לקוח נוסף.
חישוב המס של "אנה מגניבה" יהיה בנוי מ 24 אחוז של הפעילות בתיק הזה וגם מ- 100 אחוז מהפעילות בתיק הלקוח שלה.

פלט הדוח - הלשונית "ניכוי מס"

כברירת מחדל אנו ממזגים את כלל חשבונות הלקוח לפי מספר זהות (גם ח.פ. / דרכון וכו'), בטבלת התוצאה יופיע החשבון בעל ה-equity הגבוה ביותר, ביחד עם פירוט שאר החשבונות באותה הרשומה.
שדה הסבר
מספר לקוח
שם הלקוח
מין
מספר זהות / ח.פ
תיבת דואר אלקטרוני
שדות מרשומת הלקוח.
במידה וללקוח יש מספר חשבונות מסחר, הייפר תבחר להציג כאן את החשבון בעל ה-Equity הגבוה ביותר.
% שיעור מס שיעור ניכוי המס באחוזים ללקוח. במקרה וקיימות רמות שונות של מיסוי, כאן יופיע הערך הגבוה ביותר ושאר הערכים יופיעו בשדה "שיעורי מס נוספים" (מחרוזת).
רווחים בחודש האחרון (ILS) סה"כ רווחים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
הפסדים בחודש האחרון (ILS) סה"כ הפסדים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
מיסוי חודש אחרון (ILS) סה"כ מיסים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
שימו לב שזהו שדה המסכם את כלל הפעילות, ללא אלגוריתם המותאם לחוקי המדינה של הנישום, ראו גם שדה ע"פ חוק בהמשך.
מיסוי תקופה קודמת (ILS) רק בדוח חודשי, יופיע כאן סיכום המיסים מהחודשים הקודמים, במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
מס ע"פ חוק (ILS) בעמודה זו תופיע שומת המס לחודש הפקת הדוח או לכל השנה במקרה של דוח שנתי.
סכום חיובי משמעו מס שהלקוח נדרש לשלם בגין רווחים. סכום שלילי משמעו החזר מס בגין הפסדים.
החישוב לפי חוקי המס במדינה. נזכיר שניתן למנוע החזרים ללקוח, בלי קשר למגן מס.
ינואר
עד
דצמבר
סה"כ תשלום מס על פי חוק, בכל חודש. סכום חיובי משמעו מס שהלקוח נדרש לשלם בגין רווחים. סכום שלילי משמעו החזר מס בגין הפסדים.
ביצוא לגיליון, בלשונית 'Raw Data', יופיעו בטורי החודשים, סה"כ רווח או הפסד בכל חודש.
כל חשבונות הלקוח כל מספר לקוח נוסף, מעבר לשדה "מספר לקוח", ירשם כאן בשדה זה. בעצם כל חשבון מסחר נוסף שאוחד ברשומה (שורה) הזו, יופיע כאן.
שיעורי מס נוספים יתכן וללקוח יהיו רמות מיסוי שונות, עקב פטור ממס או לפי סוג הפעילות. בשדה זה יופיעו רמות המיסוי הנמוכות יותר מאשר בשדה "% שיעור מס".
סה"כ פקודות יומן נ.מ.ב. (ILS) בעמודה זו הייפר מציגה בפניך את סך כל המס שנגבה מהלקוח, בכל חשבונותיו, לפי פקודות היומן.
הדוח מסנן מראש פקודות שערך השדה בהן 'Internal Entry Type' = 'T'.

אם בחרת באפשרות "Get Tax Payments From TP Commands" אזי הייפר תחפש פקודות הפקדה/משיכה (מול פלטפורמות המסחר) בסיווג כ-"מיסים".
פקודות מזומן אלו כוללות תמיכה בריבוי מטבעות ולכן ערכם ישוערך לפי השער היציג ביום ביצוע הפעולה.
הפרש גביית מיסים (ILS) ההפרש בין גביית המס הנדרשת (בתקופת הדוח), אל מול סך פקודות היומן מאותה התקופה.
סכום חיובי משמעו שהלקוח חייב מיסים שלא נגבו ממנו עדיין, סכום שלילי משמעו שיש לזכות את הלקוח בגין עודף גביה.
השדה מציג אחת משתי צלמיות:   כאשר ההפרש קטן משקל (יחידת מטבע ניהול ספרים אחת), או כאשר ההפרש גדול יותר.
כמות עסקאות
מחזור עסקאות שנתי (ILS)
עבור כל העסקאות שהלקוח ביצוע בכל חשבונותיו, הייפר סוכמת את כמות העסקאות ואת הנפח (Volume) שלהן.
הסבר מפורט על אופן חישוב הנפח מכל מקור נמצא בפרק "איסוף נתונים" לעיל.

כאשר הייפר מתממשקת לפלטפורמות מסחר (דוגמה נפוצה MetaTrader)

שדה הסבר
TP Login מדובר בשדות "רשות" שיהיו קיימים בהייפר רק אם היא מחוברת לפלטפורמות מסחר. אין זאת חובה.
כעת נסביר את התנהגות התוכנה בהנחה והשדות אכן מחוברים ומתעדכנים:
Login הוא מספר חשבון המסחר בפלטפורמה. במקרה של ריבוי חשבונות, זהו החשבון בעל ה-equity הגבוה ביותר. זה שמולו תתבצע התחשבנות במיסים.
TP Equity שווי החשבון כולל עסקאות פתוחות - במטבע הפלטפורמה !
TP Margin שווי הביטחונות המשועבדים אל העסקאות הפתוחות - במטבע הפלטפורמה. הערך מתעדכן בהתאם למחיר הנכס בשוק.
במידה והשדה מוגדר והדוח שהפקת היינו חודשי, אזי תופיע אחת מהצלמיות הבאות:

סימן V ירוק יוצג במצב שבו אין צורך לגבות מהלקוח מס (למשל בחוסר פעילות או כאשר ללקוח מגיע זיכוי מס), או במצב שללקוח יש מספיק ביטחונות בחשבון.

יופיע רק במצב שבו הלקוח נדרש לשלם מס והתשלום יגרום לבעיית ביטחונות בחשבון המסחר.
להלן השלבים לחישוב:
 1. ראשית יש להמיר את ערך השדה "מס ע"פ חוק (ILS)" למטבע ניהול החשבון בפלטפורמה, אלא אם מראש הפעלת את הדוח עם המתג "התבסס על מטבע חשבון המסחר".
 2. כעת נחבר את דרישת הביטחונות (מהשדה TP Margin) ביחד עם דרישת התשלום של המס (שני הסכומים במטבע החשבון כעת). הערך המחובר יקרא Demand.
 3. ניקח את ערך השדה "התראת ביטחונות מתחת לאחוז" (במקור נקרא Margin Call % Trigger) ונתרגם אותו לשבר עשרוני בשיטת משלים לאחד.
  למשל, אם הזנת 25 אחוז בשדה אזי המשלים לאחד יהיה 0.75. השבר יקרא הפרמטר AlertLevel.
 4. כעת נחשב:  
  IF (Demand / TP_Equity) > AlertLevel

  אם התנאי מתממש אזי יוצג הפרצוף המודאג והדילר שמטפל בלקוח צריך לדאוג לביטחונות שלו בחשבון...
  אם התנאי אינו מתממש אזי ללקוח יש מספיק כסף בחשבון בכדי לשלם את המס ולכן יוצג לו V ירוק כפי שיוסבר מיד.

דוגמה לאישור נ.מ.ב ללקוח (בישראל)

על פי צילום המסך בראש העמוד, הנה אישור הנמב של אותו הלקוח (בישראל - במקום טופס 867).


 • ניתן להוסיף פסקה עם טקסט (בד"כ הערות) בסוף המסמך ולפני אזור החתימה, ראו סיפור כיפה אדומה בדוגמה.
  מזהה תוכן 'Israel 867 Footer Block' ב- "רכיבי טקסט עבור מודולים" , אין צורך להוסיף מזהה שפה.
 • כותרות אפשריות של המסמך - בהתאם למודולים הפעילים:
  רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים
  רווחי הון מהמרת מטבע חוץ ואסימונים מבוזרים
  רווחי הון מהמרת מטבע חוץ
  רווחי הון מהמרת אסימונים מבוזרים
 • במקרה של מספר רמות מיסוי, הטבלה (תחת הכותרת "רווחי הון") תכיל מספר שורות, אחת לכל אחוז מיסוי.

ביצוע חיוב/זיכוי מס ללקוח

לאחר הפעלת דוח חודשי (הממשק אינו זמין בדוח שנתי) תיפתח לשונית בשם "גביית מיסים" ובה יופיעו הלקוחות (חשבונות) מולם צריך להתחשבן.
בהתאם למתג שהוסבר לעיל, יופיעו גם לקוחות להם מגיע החזר מס. אחרת יופיעו רק הלקוחות אותם יש לחייב במס.
שימו לב שלהייפר קיימים שתי גרסאות ללשונית הזאת, הראשונה עבור ניהול לקוחות בהייפר בלבד והשנייה בממשק עם פלטפורמות מסחר (כמו MetaTrader) בהן צריך לבצע חיוב/זיכוי Balance במקביל להייפר.

להלן צילום מסך במצב דוח חודשי, שימו לב ללחצנים הזמינים וללשוניות:

גרסה 1: פקודת יומן (מתעדכנת) אחת לכל לקוח ולכל חודש

כאשר הייפר פועלת עצמאית (מנהלת את ה Balance) ניתן לחסוך בפקודות יומן ולעדכן פקודה אחת לכל חודש. התאריך שלה יהיה לסוף חודש המס או להיום (המוקדם ביניהם).
הפקודה נרשמת במטבע ניהול ספרים בלבד. לקוח אשר אין לו הפרש גבייה - לא מקבל עדכון לפקודה שלו.

להלן צילום מסך של הממשק בגרסה זו:

* ניתן לעדכן את סכום הגבייה (לכל החודש) ו/או להחליף את החשבון ממנו מתבצעת הגבייה (אם ללקוח קיימים מספר חשבונות).

גרסה 2: פקודת יומן ידנית בכל אירוע משיכת כסף וגם פקודה חודשית אוטומטית

אם חיברתם MetaTrader או כל שרת מסחר אחר המנהל את Balance הלקוח, אזי בכל משיכה במהלך החודש הייפר תייצר פקודת נמב על הפרש הגבייה.
התהליך יבוצע לפני ביצוע משיכה בפועל (טופס משיכה מפעיל את מודול נמב) ובכל פעם שיש הפרש גבייה (חיוב/זיכוי) תיווצר פקודה חדשה.
בנוסף, הייפר תרשום המרת מטבע אל מול מטבע ניהול החשבון בפלטפורמה החיצונית (בד"כ USD). לאחר הצלחת הרישום, הייפר תעביר פקודות Balance לפלטפורמה (לחיוב/זיכוי החשבון שם).

* בקרוב יעלה כאן צילום מסך עם העיצוב המעודכן של לשונית זו (נפרדת מהגרסה הקודמת).

מילוי פנקסים בישראל

כאשר מדובר על ניכויים מספקים וממשכורות - מדווחים בכל חודש בשובר 102. בנוסף, צריך לדווח דיווח שנתי 856 עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.
הדיווחים שדווחו במהלך השנה ב-102 צריכים להיות זהים למה שמדווח בדיווח השנתי 856.

כאשר מדובר על ניכויים מהכנסות ריבית מפיקדון של לקוחות - מדווחים בכל חודש בשובר 107.
כאשר מדובר על ניכויים מרווח של לקוחות, על עסקאות המרת מטח/קריפטו/זירות סוחר - מדווחים בכל חודש בשובר 108.
שימו לב: אסור לערבב בין פעילות הריבית מהפיקדונות (107) לפעילות המסחר (108), כל אחד מדווח בנפרד ואי אפשר לקזז ביניהם !!!

מומלץ לפתוח לחברה שני תיקי ניכויים נפרדים (עם מספרים שונים): אחד ל 102+856   והשני ל-107+108+866.
בתיאוריה, צריך לדווח דיווח שנתי בקובץ 866 עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת. הדיווחים שדווחו במהלך השנה ב-107+108 לא צריכים/חייבים להיות זהים למה שמדווח בדיווח השנתי 866.
נכון למרץ 2022 עדיין לא קיבלנו תשובות מרשות המיסים על פורמט הדיווח העדכני ועל פתיחת כספת דיווחים עבור חברות קטנות (ביחס לבנקים) מהשוק הפרטי.