התקנת יישום פרטי / Plug-In ללקוחות הייפר


יישום פרטי ו- Plug-In הינו יישום ייעודית שפותח במיוחד עבור לקוח ספציפי כמערכת משלימה או כתוסף הרחבה מיוחד לתוכנת הייפר.

התקנת פיתוח פרטי למשתמש

הנחיות הורדה והתקנה

 • באמצעות דפדפן גלוש אל אתר האינטרנט שלנו בכתובת: "https://sye.co.il" הורד והפעל את יישומון ההתקנה והתמיכה שלנו
 • בתפריט הלחצנים השמאלי לחץ על Costume Made Applications
 • הזן בתיבה את הקוד הסודי שניתן לך לטובת הורדת היישום הפרטי, ולחץ על לחצן ה- Continue
 • מתוך הרשימה, סמן ב- V את היישום הרלוונטי להורדה ולחץ על לחצן Continue
  * במידה ולאחר הזנת הסיסמה לא מופיע שם היישום בטבלה להורדה, קרא אודות יישומון ההתקנה והתמיכה וודא כי הנך עומד בדרישות המערכת.
 • הסכם לתנאי השימוש בלחיצה על לחצן I Read & Accept the terms above
 • בחר את נתיב ההתקנה של היישום.
  בשלב זה יש לבחור להתקין את היישום הפרטי באותה התיקייה בה מותקנת תוכנת הייפר (Hyper.exe) במחשב המשתמש !
 • לחץ על לחצן Download & Install
  * בשלב זה מתבצע תהליך ההורדה וההתקנה של התוכנה/ות הנבחרת.
  בסיום תהליך ההתקנה, חלון ההתקנה יתאפס ובמרכז החלון תוצג ההודעה: Please Select One Of The Options On The Left Bar.

במידה וההתקנה הושלמה יתווסף הישומון הפרטי (או ה- Plug-In) לתיקיית תוכנת הייפר וניתן לזהותו באמצעות הצלמית ה"פאזל"