התקנת יישום פרטי - Plug-In

יישומים פרטיים (Plug-In) נועדו ללקוחות ספציפיים אשר עבורם פותח יישום / הרחבה ייעודי כתוספת לתוכנת המדף שלנו.
לקוחות אשר לרשותם אייקון ה-"פאזל" בהייפר או שלרשותם מערכת ייעודית אחרת, יכולים להכניס את הקוד הסודי שלרשותם
ולהוריד את היישום ישירות למחשב.

הנחיות הורדה והתקנה

  • בתפריט השמאלי לחץ על "Costume Made Applications".
  • הזן את הקוד הסודי להורדת היישום עבורך.
  • מתוך הרשימה, סמן ב- V את היישום הרלוונטי להורדה ולחץ על לחצן "Continue".
  • הסכם לתנאי השימוש בלחיצה על לחצן "I Read & Accept the terms above"
  • בחר את נתיב ההתקנה הרצוי. בד"כ אנו ממליצים להתקין את היישום לאותה התיקייה בה מותקנת תוכנת הייפר (Hyper.exe).
* כשההתקנה תסתיים תופיע ההודעה: "Please Select One Of The Options On The Left Bar".
* היכנס אל תוכנת הייפר מחדש במידה והיא פתוחה.
* במידה ולאחר הזנת הסיסמה לא מופיע שורת היישום בטבלה להורדה, משמע, שיישומון ההתקנה חסום מגישה לשרת ההתקנות של SYE או שהססמה לא הוקלדה נכון.

התקנת תוסף פרטי ללקוח הייפר